Prodaja nekretnina: parcele zemljišta i poslovna zgrada u KO Zavidovići, parcele u KO Vitez i KO Careva Ćuprija i parne lokomotive Kusače

Datum objave: 04.03.2021. 09:39 / Izvor: Oslobođenje, 04.03.2021.

U skladu sa članom 25. i 51., a u vezi sa članom 101.102,108. i 29. Zakona o stečajnom postupku SI. novine FBiH broj: 29/03, 32/04,42/06,52/18), te Odluke odbora povjerilaca stečajnog dužnika odluka broj: OP-81-III/2020 od 18.02.2021. godine u predmetu broj: 43 0 St 040825 10 St Općinski sud u Zenici, Stečajni upravnik IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići u stečaju oglašava:

 

JAVNU PRODAJU

Nekretnina i pokretnine stečajnog dužnika

 

1. Zakazuje se prodaja javnim usmenim nadmetanjem za dan 08.04. ( četvrtak) 2021. godine u 11,00 sati u Upravnoj zgradi "Vila", Radnička bb, Zavidovići

 

2. Predmet prodaje - nekretnine kao cjelina i pokretnina stečajnog dužnika kako slijedi:

 

2.1. PREDMET PRODAJE-nekretnine stečajnog dužnika

POČETNA CIJENA PRODAJE 297.876,15 KM BEZ POREZA

1.1. Parcele zemljišta i poslovna zgrada u privredi. Izvod iz posjedovnog lista broj 1106 K.O. Zavidovići, Zemljišno knjižni izvadak, K.O. Zavidovići, ZKU broj 49

LOT 5. (početna cijena prodaje 204.557,76K M bez poreza)

PILANA, poslovna zgrada u privredi, zemljište uz privrednu zgradu

KČ 321/40, Poslovna zgrada u privredi, 3552 m2, KO Zavidovići

KČ 321/40, Zemljište uz privrednu zgradu, 394 m2, KO Zavidovići

KČ 321/40, Zemljište uz privrednu zgradu, 60 m2, KO Zavidovići

 

Pravo služnosti na pristupni put K.Č. 321/6 koji izlazi na glavnu ulicu označenu sa KČ 1737/1 koja se nastavlja u pravcu sjevera u dužini od 205 m, nakon 160 m koji na raskrsnici skreće ulijevo u pravcu zapada na dužini K.Č. 321/9, K.Č. 321/37, K.Č. 321/38, KČ. 321/39, K.Č. 321/40.

 

1.2. Parcele zemljišta. Zemljišno knjižni izvadak KO. VITEZ, ZKU 1611

LOT 9. (početna cijena prodaje 13.196,79KM bez poreza)

K.Č.1019/5, k.o. Vitez, ul. Petra Savičića bb, poslovni prostor, površine 39,63m2.

1.3. Parcela zemljišta. Zemljišnoknjižni izvadak, k.o. Careva Ćuprija II, ZKU 429

LOT 12. (početna cijena prodaje 705.60 KM bez poreza)

k.č. 1743, pašnjak, 4 klase, Haluge, površine 441 m2, k.o. Careva Ćuprija II.

 

1.4. Parcela zemljišta. Izvod iz posjedovnog lista broj 1106, K.O. Zavidovići,

LOT 15. (početna cijena prodaje 50.226.00KM bez poreza)

k.č. 351/1 k.o. Zavidovići, Handžića njiva, površine 1.097m2,

k.č. 352 k.o. Zavidovići, Handžića njiva, površine 416m2,

k.č. 353/1 k.o. Zavidovići, Handžića njiva, površine 597m2,

k.č. 353/2 k.o. Zavidovići, Handžića njiva, površine 340m2,

k.č. 354/1 k.o. Zavidovići, Handžića njiva, površine 330m2,

k.č. 354/7 k.o. Zavidovići, Handžića njiva, površine 652m2,

k.č. 354/5 k.o. Zavidovići, Handžića njiva, površine 638m2,

k.č. 364/6 k.o. Zavidovići, Handžića njiva, površine 496m2.

 

1.5. Parcela zemljišta) Izvod iz posjedovnog lista broj 1106, K.O. Zavidovići,

LOT 19. (početna cijena prodaje 29.190.00KM bez poreza)

- k.č. 1292/5, k.o. Zavidovići, površine 556m2.

 

Identifikacija oglašene imovine za LOT 5, LOT 9, LOT 12, LOT 15, LOT 16, LOT 17, LOT 18 Prema Nalazu i mišljenju, urađenom od strane stalnog sudskog vještaka arhitektonske struke, Fahrudin Delić, broj: 131-F-2019-766 od 01.07.2019. godine, broj: 85a-F-2018-500 od 20.05.2018. godine i Anex na nalaz i mišljenje, broj: 85b-F-2018-500 od 30.05.2018. godine, broj: 116-F-2018-531 od 19.07.2018. godine, broj: 116-F-2018-529 od 18.07.2018. godine, broj: 116-F-2018-548 od 24.07.2018. godine, Nalaz i mišljenje, uređen od vještaka mr.sc. Ahmed Dizdarević dip.ing., od 29.06.2016. godine.

 

22. PREDMET PRODAJE-pokretnina stečajnog dužnika

Parna lokomotiva- Kusače - ser.br.4379

Početna cijena prodaje 40.000,00 KM bez PDV

Parna lokomotiva Kusače proizvedena 1901 u lokomotivskoj fabric KRAUS COMP.MUNCHEN&LINZ-NJEMAČKA, serijski broj 4379, Snage 90 ks.

Identifikacija oglašene imovine prema: "Nalaz i mišljenje sudskog vještaka Procjena tržišne vrijednosti parne lokomotive - kusače, urađen od strane stalnog sudskog vještaka mašinske struke Naliza Balihodžića iz Donjeg Vakufa, od 02.03.2020. godine.

 

3.   UVJETI I NAČIN PRODAJE

3.1.  Navedena nepokretna imovina „PILANA" LOT 5 nad kojim je utvrđeno razlučno pravo, LOT 9, LOT 12, LOT 15 i LOT 19 se prodaju kao cijelina i pokretnina Parna lokomotiva Kusače koja se prodaje pojedinačno u pravnom i fizičkom stanju na dan prodaje.

3.1.2. Kupac LOT 5, LOT 9, LOT 12, LOT 15 i LOT 19 dužan je uplatiti učešće od 5% od početne prodajne cijene, a nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora ostatak kupoprodajne cijene u iznosu 282,982,34KM platiti u pet rata i to svakih šest mjesci upraliti ratu do petog u mjescu u iznosu od 56.596.47KM. Kupac LOT 5, LOT 9, LOT 12, LOT 15 i LOT 19 po zaključenju kupoprodajnog ugovora moze ući u posjed imovine, a ne može steći pravo vlasništva i izvršiti prenos vlasništva dok ne isplati iznos kupoprodajne cijene za svaki lot, dakle ne može za neisplaćeni lot izvršiti prenos vlasništva.

3.2. Usmeno javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove.

3.3.Pravo učešća u nadmetanju imaju sva domaća i inozemna fizička i pravna lica sa dokumentacijom koja ih identifikuje i izvršenom uplatom depozita u iznosu od 5% od početne prodajne cijene imovine za LOT 5, LOT 9, LOT 12, LOT 15 i LOT 19, a za Parna lokomotiva Kusače proizvedena 1901 u lokomotivskoj fabric KRAUS 10% od početne prodajne cijene na transakcioni račun stečajnog dužnika broj: 141-306-53200041-52 otvoren kod Bosna Bank International DD Sarajevo do početka prodaje.

3.6. Ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja i nekretnine se ne mogu prodati ispod početne prodajne cijene.

3.7.Sve nekretnine se prodaju bez pokretnina, sa rokom predaje nakon isteka roka od 60 dana od dana zaključenja ugovora.

3.8. Cijena postignuta na javnom nadmetanju je cijena bez Poreza na promet nekretnina, plaćanje poreza i sve ostale troškove snosi kupac.

3.9. Imovina se prodaje po principu „viđeno-kupljeno", te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu ne mogu uvažavati.

3.10. Najpovoljniji ponuđač za za Parna lokomotiva Kusače proizvedena 1901 u lokomotivskoj fabric KRAUS je dužan uplatiti cjelokupni iznos u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, a za LOT 5, LOT 9, LOT 12, LOT 15 i LOT 19, kakojetonavednoutačci 3.1.2., osim ako se nagodbom postigne drugi rok i za to da saglasnost Odbor povjerilaca. Uplaćeni depozit je garancija za isplatu ukupne kupoprodajne cijene i ukoliko kupac ne ispoštuje uslove ugovora gubi pravo na uplaćeni depozit u cjelosti.

3.11. Prva najpovoljnija ponuda se proglašava za kupca.

3.12. Ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca, položeni novac će se vratiti u roku 15dana od dana okončanja javnog nadmetanja.

3.13. Prije početka nadmetanja stečajni upravnik će objaviti visinu iznosa nadmetanja.

3.14. Prodavač može odustati od prodaje imovine, kao i odabrani ponuđači od kupovine do zaključenja kupoprodajnog ugovora.

3.15. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu od 09:00 h do 15:00 h u sjedištu stečajnog dužnika i na telefon broj: 00387 32 877-874.

 

STEČAJNI UPRAVITELJ

Dr. sc Hamdija Muratović

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: