Prodaja nepokretnosti upisane u zk ulošku br. 3339, KO SP Brod

Datum objave: 25.12.2019. 09:07 / Izvor: Glas Srpske, 25.12.2019.

AD „ADAPTER" B.Brod - u stečaju


Na osnovu odluke Skupštine povjerilaca od 23.12.2019. godine o uslovima i načinu prodaje stečajne mase stečajnog dužnika, a sa-glasno odredbama čl. 106. i 113. stav 1. Zakona o stečajnom postupku -prečišćeni tekst, Stečajni upravnik objavljuje,


JAVNI POZIV


svim zainteresovanim kupcima za dostavu ponuda za otkup ukupne stečajne mase stečajnog dužnika


A/ PREDMET PRODAJE: Nepokretnosti upisane u zk-ulošku br. 3339, КO SP Brod, označene kao k.č: 330/4, 330/2, 329/4, 256/2, 649/5016, 649/5017, 649/5018, 649/5019, 649/5020, 649/5021, 649/5022, 649/5024,331/61 331/5, ukupne površine 12.418,00 m2, neopterećene zalogom, vlasništa uknjiženog u korist društvene svojine i pravom korišćenja upisanog u korist AD „Adapter" B.Brod - u stečaju sa 1/1.


B/ VRIJEME I NAČIN PRIJAVLJIVANJA: Zainteresovani kupci svoje ponude mogu dostavljati do 24.01.2020. godine /petak/, u zatvorenim kovertama, na adresu: Okružni privredni sud u Doboju, predmet br: 60 0 St 016056 18 St 3, ul. Svetog Save 22, 74000 Doboj. Na koverti obavezno upisati tačnu adresu ponuđača i naznaku „NE OTVARAJ".


V/ OSNOVNI USLOVI: Imovina se prodaje u cjelini, aktuelnom imo-vinsko-pravnom statusu, viđenom stanju i obimom prava sa kojima ponuđač raspolaže u trenutku prometovanja. Pravo da dostave ponudu imaju sva pravna i fizička lica, koja uz ponudu predoče i dokaz o uplaćenoj kotizaciji od 1.000,00 КM, na račun AD „Adapter" B.Brod - u stečaju br. 554-008-00011325-04.


O dostavljenim ponudama će se izjasniti Skupština povjerilaca na posebnom izvještajnom ročištu. Svaki ponuđač koji dostavi ponudu će o terminu otvaranja kovertiranih ponuda biti posebno obaviješten, uz napomenu da će osnovni parametar rangiranja ponuđača biti visina ponuđene kupoprodajne cijene.


O svim ostalim kupoprodajnim udlovima ponuđači će biti instrui-sani prije otvaranja prispjelih zatvorenih kovertiranih ponuda. Uvid u strukturu i imovinsko-pravni status ponuđene imovine, kao i sve druge informacije, zainteresovani kupci mogu dobiti kod stečajnog dužnika. Кontakt telefon: 065/424-420.


Stečajni upravnik

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: