Prodaja opreme, repromaterijala i sitnog inventara

Datum objave: 30.01.2020. 12:48 / Izvor: Oslobođenje, 30.01.2020.

IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići u stečaju

 

U skladu sa članom  25. i 51., a u vezi sa članom 101. 102, i 29. Zakona o stečajnom postupku SI. novine FBiH broj: 29/03, 32/04, 42/06,52/18), te Odluke odbora povjerilaca stečajnog dužnika broj: OP-74-V/19 od 24.01.2020. godine u predmetu broj: 43 0 St 040825 10 St Općinski sud u Zenici, Stečajni upravnik raspisuje:

 

OGLAS

Pokretnih stvari stečajnog dužnika IP "Krivaja" d.o.o. Zavidovići u stečaju

 

1. PREDMET PRODAJE

Objavljuje se prodaja pokretnih stvari IP „Krivaja" d.o.o. Zavidovići u stečaju i to opreme, repromaterijala, sitnog inventara koja počinje dana 30.01. (četvrtak) 2020. godine, roba se može pogledati svaki radni dan od 07:30 sati do 15:00 sati, prodaja traje do isteka zaliha.

1.1. Repromaterijala, sitnog inventara, klasa 1 grupa konta 101-104.

Ukupna vrijednost magacina od 1 do 26 iznosi 23.501,03 KM. Početna cijena za svaki magacin navedena je u tabeli.

Red.broj

Šifra magacina

Prodajna cijena

Red.broj

Šifra magacina

Prodajna cijena

1.

5083

192.84KM

15.

2690

288.13KM

2.

2320

0,00KM

16.

2491

888.03KM

4.

1890

1.122,O0KM

17.

2490

1.801.85KM

5.

9990

1.547,64KM

18.

9939

603.20KM

8.

2392

1.615,86KM

19.

2410

3.342.64KM

9.

2090

1.140,97KM

21.

2610

1.197.05KM

10.

5090

268.O0KM

23.

2010

4.773,91 KM

11.

9590

0,OOKM

24.

2310

2.644.00KM

12.

1390

1.467,78KM

26.

2334

0,00 KM

13.

1090

607.13KM

UKUPNO

23.501,03 KM

 

Identifikacija oglašene imovine je prema Nalazu i mišljenju sudskog vještaka:" Procjena tržišne vrijednosti repromaterijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara industrijskog preduzeća „Krivaja" d.o.o. u stečaju - Zavidovići" urađen od strane sudskog vještaka mašinske struke Nafiz Balihodžić, zaveden pod brojem: 660/19 od 24.07.2019. godine.

 

1.2. Furnirnica magacin 1088, gotovi proizvodi                    

                                            

Red. broj

Šifra

Naziv stavke

Količina

Cijena po m2 i kom

1.

10009000

Bukov sječeni furnir 0,6mm E/L kl

3.968,16m2

0.30KM

2.

10010000

Bukov sječeni furnir 0,6mm II kl

7.688,64m2

0,20KM

3.

10031000

Hrastov sječeni fiimir 0,7mm II kl

2.811,43m2

0.35KM

4.

10040000

Borov sječeni furnir 0,9 I kl

2.446,70m2

0,15KM

5.

10041000

Borov sječeni furnir 0,9 II kl

8.202,77m2

0,10KM

6.

10121000

Multiplex lajsne II Klase

45,23m3

100.00KM

7.

10210000

Krevet ulošci KF-1

80kom.

30.00KM

8

10211000

Krevet ulošci KF-1D

194kom.

25.00KM

9.

10214000

Krevet ulošci KF-3

32kom.

20.00KM

UKUPNO

17.312,46KM

 

1.3. Magacin 2477 Namještaj V - sirovine

Red. broj

Šifra

Naziv stavke

Količina

Cijena po m3 i kom

1.

01140001

Iverica 12/16/18mm

6,48m3

100,00KM

2.

01140015

Iverica bijela opi. buk.lOmm EX

4kom

20.00KM

3.

01140016

Iverica bijela opi. buk.8mm EX

20kom

25,0OKM

4.

01142001

MDF-medijapan/2820x2200x 18/EX

1,81 m3

100,00KM

5.

01145002

M.-opl.lesonit - orah ext. dob.

5 5 kom

15.00KM

6.

18020040

j/s elementi 24mm - pilana

10,66 m3

200.00KM

7.

18160020

Buk. El. Ti 710x70x50 sundivik-Pil

16.78 m3

150,0OKM

8.

18208029

Bukovi el. suhi 1000-1400x65-Pil

0.90m3

200,00KM

9.

18208034

Bukovi elementi suhi 670x32x32- Pil

0,22m3

180.00KM

10.

18208037

Bukovi elementi suhi 1420x70x38

0,45m3

200.00KM

11.

18208042

Bukovi elementi 480x60x25 I/II -Pil.

0,45m3

150.00KM

12.

18208048

Bukovi elementi 750x70/90x38 I/II k.

0.26m3

180.00KM

13.

18208076

Hrastovi elementi 420x55x25/32

0.1 lm3

200.00KM

14.

18208086

Hrastovi elementi 490x50x50 Pil

0.44m3

200.00KM

15.

18208087

Hrastovi elementi 430x60x60x38

0,22m3

200.00KM

16.

28304005

Buk.nep. građa suha 25/50mm

4,80 m3

200.000KM

UKUPNO

8.420.90KM

 

Identifikacija oglašene imovine je prema Nalazu i mišljenju sudskog vještaka:" Procjena tržišne vrijednosti repromaterijala, I gotovih proizvoda u vlasništvu „Krivaja" d.o.o. u stečaju - Zavidovići" urađen od strane sudskog vještaka mašinske struke Nafiz Balihodžić, zaveden pod brojem: 84/2020 od 23.01.2020. godine.

 

2.    UVJETI I NAČIN PRODAJE

2.1. Prodaja se vrši po magacinima u paketu pod tačkom l.l. dok pod tačkom 1.2. i tačkom 1.3. prodaje se po komadu,po m2 i m3.

2.2. Pravo učešća u prodaji imaju sva domaća i inozemna fizička i pravna lica.

1.4. Ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja i ne može se prodati ispod početne prodajne cijene.

1.5. Cijena je bez PDV-a.

1.6. Imovina se prodaje po principu „videno-kupljeno", te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu ne mogu uvažavati.

1.7. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu od 07:30 h do 15:00 h u sjedištu stečajnog dužnika i na telefon broj: 00387 32 877-874, 062 175-751, 061 596-978.

 

STEČAJNI UPRAVITELJ

Dr.sc.Hamdija Muratović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: