Prodaja paletara, građevinske mašine CATERPILLAR, viljuškara Linde, silomata za malter, stroja za pranje Karcher, vijčanog kompresora GOGE, mlina čekićara, kontejnera za kamione, putničkih i motornih vozila marke Škoda, VW, Audi, Mercedes Benz, Man, Scania, zemljišta k.o. Crnići, šume, voćnjaka k.o. Alagići...

Datum objave: 15.09.2021. 08:23 / Izvor: Akta.ba, 14.09.2021.

BOSNAIHERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA - FINANSIJA

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

KANTONALNI POREZNI URED NOVI TRAVNIK

 

 

Na osnovu člana 54. Zakona o poreznoj upravi ("Službene novine FBiH", broj 33/02, 28/04,57/09,10/10,27/12,7/13 ,7/14 i 91/15) i članova 62. do 69. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza ("Službene novine FBiH", broj 50/02, 54/03, 31/11 , 38/16 , 69/17 i 18/21 ), Porezna uprava Federacije BiH - Kantonalni ured Novi Travnik, oglasio je prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreza poreznih obveznika - dužnika putem:

 

A.PRVA JAVNA AUKCIJA

 

1. " BFS GESELLSCHAFT fur FRANCHISE-SYSTEME d.o.o" Kreševo Lokalitet : Kreševo,Katastarska općina CRNIĆI i ALAGIĆI

GRUPA I

VRSTA ROBE

m2

POCETNA CIJENA

UKUPNA VRIJEDNOST

 

BRDO neplodno,broj parcele 1502 upisana u z.k.ulošku 718 za Katastarsku općinu CRNIĆI

3.602

21,60 KM /m2

77.803,20 KM

 

BRDO Njiva 6. Klasa broj parcele 1503 upisana u z.k.ulošku 718 za Katastarsku općinu CRNIĆI

8.587

21,60 KM /m2

185.479,20 KM

Prva

ŽEGLICE Šuma, 4. Klase broj parcele 1198 upisana u z.k.ulošku 3034 za Katastarsku općinu ALAGIĆI

4.841

21,60 KM /m2

104.565,60 KM

 

ŽEGLICE Livada, 4. Klase broj parcele 1199/2 upisana u z.k.ulošku 3034 za Katastarsku općinu ALAGIĆI

2.293

21,60 KM /m2

49.528,80 KM

 

ZEGLICE Suma, 4. Klase broj parcele 1200 upisana u z.k.ulošku 3034 za Katastarsku općinu ALAGIĆI

1.207

21,60 KM /m2

26.071,20 KM

 

ZEGLICE Suma, 4. Klase broj parcele 1201 upisana u z.k.ulošku 3034 za Katastarsku općinu ALAGIĆI

1.526

21,60 KM /m2

32.961,60 KM

 

ZEGLICE Livada, 4. Klase broj parcele 1202/2 upisana u z.k.ulošku 3034 za Katastarsku općinu ALAGIĆI

2.418

21,60 KM /m2

52.228,80 KM

 

ZEGLICE Voćnjak, 4. Klase broj parcele 1204 upisana u z.k.ulošku 3048 za Katastarsku općinu ALAGIĆI

1.257

21,60 KM /m2

27.151,20 KM

 

ZEGLICE Livada, 4. klase broj parcele 1203/2 upisana u z.k.ulošku 3048 za Katastarsku općinu ALAGIĆI

2.313

21,60 KM /m2

49.960,80 KM

 

LANIŠTE Livada 5. Klasa broj parcele 1599 upisana u z.k.ulošku 718za Katastarsku općinu CRNIĆI

15.326

18,00 KM/ m2

275.868,00 KM

 

LANIŠTE šuma broj parcele 1600 upisana uz.k.ulošku 718 za Katastarsku općinu CRNIĆI

5.678

18,00 KM/ m2

102.204,00 KM

 

 

 

UKUPNO

983.822,40 KM

GRUPA

OPIS

Lokacija imovine

Početna cijena

 

Paletar - 2500 kg - 550*1150mm

Resnik bb

990,00

 

Paletar ručni hidraulični 2500 kg

Resnik bb

990,00

 

Građevinska mašina CATERPILLAR, tip 907H (utovarivač), 2008 god., br. šasije: CATO907HCMJF00182

Resnik bb

59.400,00

 

Viljuškar Linde, tip H16, 1996. god.

Resnik bb

10.164,08

 

Viljuškar Still, tip R70-30, 1996. god. tvornički br.: 517034103655

Resnik bb

3.474,90

 

Građevinska mašina Volvo, tip EC250E (rovokopač-gusjeničar), 2014. god., br. šasije: VCEC250EJ00320163

Resnik bb

336.817,53

 

Građevinska mašina Volvo, tip L150H (utovarivač), 2014. god., br. šasije: VCEL150HAE0004318

Resnik bb

455.761,13

 

Silomat za malter, broj stroja 343

Resnik bb

5.800,00

 

Silomat za malter, broj stroja 350

Resnik bb

7.100,00

Druga

Silomat za malter, broj stroja 351

Resnik bb

7.100,00

Silomat za malter, broj stroja 352

Resnik bb

7.100,00

 

Silomat za malter, broj stroja 375

Resnik bb

7.100,00

 

Silomat za malter, broj stroja 298

Resnik bb

7.300,00

 

Silomat za malter, broj stroja 249

Resnik bb

5.200,00

 

Silomat za malter, broj stroja 303

Resnik bb

5.800,00

 

Silomat za malter, broj stroja 304

Resnik bb

5.800,00

 

Silomat za malter, broj stroja 305

Resnik bb

5.800,00

 

Stroj za pranje Karcher, tip HDS 8/18-4 CEU-I, tvornički broj 1.174-900.0

Resnik bb

7.600,00

 

Silomat za malter, broj stroja 396

Resnik bb

5.800,00

 

Vijčani kompresor GOGE, tip S50, tvornički broj 18984, 1994. god., kapacitet: 5,40 m3/min, snaga: 37kW, tlak: 10 bar

Resnik bb

12.300,00

 

Građevinski stroj za drobljenje ili mljevenje kamena - Mlin čekićar, broj: 84742090, marka Velt-5, tip VL-5/H, 2006. godina

Resnik bb

21.000,00

GRUPA

Naziv imovine

Lokacija

Početna cijena

 

PMV Skoda, tip 5J, 2008. godina, br. šasije: TMBBE45J29S500388

Resnik bb

9.496,08

 

PMV Skoda, tip 5J, 2008. godina, br. šasije: TMBBE45J29S500392

Resnik bb

9.496,08

 

PMV Volkswagen, tip 1K, 2006. godina, br. šasije: WVW7771KZ79000116

Resnik bb

15.111,36

 

PMV Volkswagen, tip 1K, 2007. godina, br. šasije: WVWZZZ1KZ79000268

Resnik bb

15.425,18

 

PMV Skoda, tip OCTAVIA, 2007. godina, br. šasije: TMBBS21Z07S150524

Resnik bb

11.469,15

 

TMV Mercedes-Benz, tip 952.30, 2001. god., br. šasije: WDB9502031K594922

Resnik bb

59.826,69

 

TMV Volkswagen, tip CADDY, 2007. Godina

br. šasije: WV1ZZZ2KZ7X090740

Resnik bb

8.535,78

Treća

TMV Mercedes-Benz, tip 2643, 2000. god., br. šasije: WDB9540421K501424

Resnik bb

62.731,35

 

TMV Mercedes-Benz, tip LP813 (cisterna), 1979. god. br. šasije: 31805114442066

Resnik bb

17.977,41

 

TMV Man, tip H18, 2005. godina, br. šasije: WMAH18ZZ45M406043

Resnik bb

83.082,78

 

PV Kassbohrer, tip V14, 1999. godina, br. šasije: WKK41800001019785

Resnik bb

9.929,70

 

PV Schmitz, tip SKI 24, 2007. godina, br. šasije: WSK00000001223669

Resnik bb

30.931,66

 

PV Lag, tip 0-3 40 (cisterna), 2004. godina,

br. šasije: YB43010234L01480

Resnik bb

28.971,36

 

PMV Volkswagen, tip AU, 2013. godina, br. šasije: WVW777AUZEW002754

Resnik bb

34.906,41

 

PMV Audi, tip 4F, 2006. godina, br. šasije: WAU7774F26N144240

Resnik bb

16.420,14

 

PV Kumlin, tip ZAK 18/3, 1995. godina, br. šasije: 152868

Resnik bb

9.932,67

 

TMV Scania, tip LM6X2MB (kiper), 2004. god,

br. šasije: XLER6X20005111636

Resnik bb

40.535,55

 

TMV Scania, tip LB6X2*4HNA, 2009. god,

br. šasije: XLER6X20005237141

Resnik bb

56.749,77

 

PMV Volkswagen, tip 3C, 2015. godina, br. šasije: WVW7773CZFE477275

Resnik bb

42.000,00

 

PMV Volkswagen, tip 3C, 2015. godina, br. šasije: WVWZZZ3CZFE453066

Resnik bb

42.000,00

 

TMV Man, tip H39, 2007. godina, br. šasije: WMAH39ZZ27M472139

Resnik bb

88.990,00

 

Kontenjer za kamione

Resnik bb

4.054,05

 

 

Prva javna aukcija za poreznog obveznika" BFS GESELLSCHAFT fur FRANCHISE- SYSTEME d.o.o" Kreševo održat će se dana 05.10.2021.godine sa početkom u 9,00 sati, ukoliko ne bude zainteresiranih kupaca druga javna aukcija održat će se u 9,30 sati.

Aukcija će se održati u Kantonalnom poreznom uredu Novi Travnik, Odsjek za prinudnu naplatu ,Sala u prizemlju Ruđera Boškovića bb.

Sva zainteresirana lica mogu pogledati imovinu gore navedenih poreznih obveznika svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 14,00 sati na lokalitetu navedenom u oglasu. Dokaze o vlasništvu i sadržaj ponude mogu se pogledati u Kantonalnom poreznom uredu Novi Travnik- Odsjek za prinudnu naplatu.

 

I. PRODAJA NA AUKCIJI IZVRŠIT ĆE SE NA SLIJEDEĆI NAČIN:

a)Ponuđaći na aukciji su dužni na početku aukcije Odboru za aukciju položiti depozit u iznosu od 10% od najniže cijene imovine za koju su zainteresirani.

b)Upozoravaju se kupci na aukciji da su dužni izvršiti uplatu između položenog depozita i prodajne cijene u roku od pet dana od dana održavanja aukcije, te da će u suprotnom položeni depozit biti uplaćen Federalnom Ministarstvu financija bez prava na povrat, kao kompezacija za štetu prouzrokovanu Poreznoj upravi.

Ponuđačima na aukciji koji ne dobiju nikakvu imovinu položeni depozit će biti vraćen u gotovom novcu odmah nakon aukcije.

c) Ukoliko javna aukcija ne bude uspješna, pola sata nakon njenog završetka održat će se druga aukcija. Na drugoj aukciji početna cijena iznosi 75% od početne cijene na prvoj aukciji. Lica koja žele da učestvuju na drugoj aukciji, u vremenskom roku od pola sata, polažu depozit koji pokriva 10% od nove najniže cijene, ili Odboru za aukciju podnose zahtjev da prihvati depozit koji je podnesen prije prve aukcije.

 

II. OPĆE ODREDBE

a)Svi ponuđaći su dužni dokazati svoj identitet osobnom kartom ili putovnicom i dokumentovati pravo za zastupanje

b)Javna aukcija će biti odgođena za onog poreznog obveznika za koga dug, troškovi prinudne naplate, troškovi zapljene i zatezna kamata budu plaćeni do prodaje robe.

c)Za javnu aukciju prodaju mogu se prijaviti sve punoljetne fizičke osobe i pravne osobe. Osoba zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici pri Ministarstvu financija i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva po direktnoj ili bočnoj liniji ne mogu biti kupci na aukciji .

d)U cijenu iz ovog oglasa nije uračunat porez na dodatnu vrijednost, pa ukoliko roba podliježe obvezi plaćanja tog poreza isti pada na teret kupca.

e)Prodaja imovine se vrši po principu viđeno-kupljeno, pa se naknadne reklamacije neće uvažavati. Imovina se predaje kupcu kada isti podnese dokaz o plaćanju svih obveza proisteklih iz kupovine, a nakon čega je , ODMAH , preuzima.

f)Svi troškovi prouzrokovani naknadnim radnjama kupca radi preuzimanja pokretne ili nepokretne imovine, padaju na teret kupca.

 

Kontakt telefon: 030 795 228

Web stranica www.pufbih.ba  

Novi Travnik 08.09.2021. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: