Prodaja pokretne imovine iz skladišta gotovih proizvoda, vozila i pogonske opreme

Datum objave: 20.02.2021. 08:58 / Izvor: Glas Srpske, 20.02.2021.

AD „Unis-fabrika cijevi" - u stečaju Derventa

 

Dana, 19.02.2021. godine

 

Na osnovu Odluke Odbora povjerilaca donesene 28.12.2020.godine, stečajni upravnik AD"Unis-fabrika cijevi" u stečaju Derventa, objavljuje

 

OGLAS

o prodaji imovine usmenim javnim nadmetanjem

 

I

Prodaje se putem usmenog javnog nadmetanja sledeća pokretna imovina:

a) Pokretna imovina iz skladišta gotovih proizvoda Servis centar

Metalna konstrukcija, po specifikaciji po početnoj cijeni od........................397.500,00 KM

b) Vozila po specifikaciji, po početnoj cijeni od.................. 27.750,00 KM

c) Pogonska oprema po specifikaciji, po početnoj cijeni.............. ,79.113,00 KM

 

II

Imovina pod tačkom I oglasa pod a) se može licitirati u kompletu po specifikaciji a pod b) i c), se može licitirati pojedinačno po vrstama u kompletu.

Specifikacija imovine koja se licitira iz tačke I oglasa može se dobiti na uvid u prostorijama AD"Unis-fabrika cijevi" u stečaju Derventa, svakim radnim danom od 8-14 časova, kao što se mogu i razgledati predmeti licitacije.

Predmeti licitacije se prodaju u viđenom stanju, PDV, kao i troškove utovara, demontaže i prevoza snosi kupac.

 

III

Usmeno javno nadmetanje će se održati dana 10.03.2021.godine u 12,00 sati u prostorijama AD"Unis-fabrika cijevi" u stečaju Derventa.

Pravo učešća na usmenom javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju u visini od 10 % od početne cijene predmeta, odnosno imovine koja se licitira. Uplata kaucije se može izvršiti na žiro račun AD" Unis-fabrika cijevi" u stečaju Derventa broj 5553000047068245 otvoren kod Nova banka ad Banjaluka najkasnije dva dana prije održavanja licitacije, a kupac je dužan dokaz o uplati kaucije dostaviti na uvid na dan održavanja licitacije. Stečajni upravnik zadržava pravo da odbije bilo koju ili sve ponude.

 

IV

Kupac je dužan najkasnije u roku od 7 dana od dana održane licitacije uplatiti licitiranu cijenu uvećanu za iznos PDV-a na žiro račun AD"Unis-fabrika cijevi" u stečaju Derventa broj 5553000047068245 otvoren kod Nova banka ad Banjaluka i u tom roku preuzeti izlicitiranu imovinu u viđenom i zatečenom stanju, u protivnom gubi pravo na povrat kaucije koja ostaje AD"Unis-fabrika cijevi" u stečaju Derventa.

Licitacija će se održati i u slučaju da se pojavi samo jedan kandidat.

 

STEČAJNI UPRAVNIK

Đurđević Lazo, dipl. ecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: