Prodaja poluprikolice, vučnog vozila, testere, kompresora, ventilatora, viljuškara...

Datum objave: 06.07.2017. 09:39 / Izvor: Akta.ba, 05.07.2017.

 

Republika Srpska

OSNOVNI  SUD U BIJELJINI

Broj: 80 0 Ip 079814/17 IP2

Dana, 05.07.2017. godine.

 

OSNOVNI SUD U BIJELJINI, sudski izvršilac Mladen Šešum, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Bobar banka a.d.- u likvidaciji, Bijeljina, Njegoševa br.1,koju zastupa punomoćnik Govedarica Slobodan, advokat iz Bijeljine,protiv izvršenika „BMD“ D.O.O. Janja, ul. Karađorđeva bb, koga zastupa direktor Madžarević Zoran, radi novčanog potraživanja po osnovu izvršne isprave, v.s.p. 922.383,82 KM, van ročišta, temeljem odredbe člana 29. Okvirnog zakona o zalozima i odredbe člana 25. do 39. Pravilnika o zalozima, donio je dana 05.07.2017. godine, sljedeće:

 

 

 O B A V J E Š T E NJ E   O   A U K C I J I

 

1. Određuje se prvo ročište javnim nadmetanjem za prodaju sledećih pokretnih stvari izvršenika:

 

- Poluprikolica marke CASSBOHRER tip SB 10-24 L  bez reg.tablica, vozilo odjavljeno, godina proizvodnje 1993, br. Šasije WKK46100003417092   8.000.00 KM

- Vučno vozilo marke Man tip F 2000 bez reg.tablica, vozilo odjavljeno, godina proizvodnje 1997,   br.šasije WMAT32N693M240856    26.000.00 KM

- Teretno vozilo marke Volvo, tip FL 6, oblik karoserije fergon bez. reg. tablica, godina proizvodnje1990.br.šasijeYB1E6A110LN456611     8.000.00 KM                       

- Oštrilica za testere, marke Majevica, Bačka Palanka, tip M70, godina proizvodnje 1998.    3.500.00 KM

-  Linija za proizvodnju parketa, tip HFR god. Proizvodnje 1960.  9.500.00 KM

- Tračna testera, marke UCIMU, tip 300, fabrički broj 13986      2.500.00 KM

- Višelisna paralica marke Cosmec,    3.500.00 KM

- Kompresor za vazduh marke FIAC tip ab 150-215    300.00 KM

- Ventilator za odvod prašine    500.00 KM

- Brenta , marke PRIMULTINI,tip FEBIS K 220    38.000.00 KM

- Viljuškar sa dizel motorom, marke POBEDA, tip TU 35, fabrički broj 08-0181, god.proizvodnje1997.  4.000.00 KM

- Ručni paletni viljuškar marke BT LIFTER  400.00 KM

- Toplovodni kotao marke TOPLING Prnjavor tip TKV 550 fabrički broj 1135 god.proizvodnje2006.   16.000.00 KM

- Štucer-hidraulični Cikular, marke BRATSTVO Zagreb, tip HCP-1, fabrički broj8640617 god.proizvodnje 1986.    3.500.00 KM

- Frezer –glodalica marke Arsenije Spasić Zaječar tip JG-AS-16 fabrički broj 10199,god.proizvodnje1985.   5.800.00 KM                                                                                                                                                                                                                         

- Tračna šlajferica, marke Arsenije Spasić Zaječar, tip VOB-AS fabrički broj 10092,god.proizvodnje1984.     5.800.00 KM                                                                                                                

- Tračna pila, marke Arsenije spasić Zaječar,tip AS-800,fabrički broj 10362, god.proizvodnje 1985.    .500.00 KM                                                                                                                                                                                                         

- Cirkular veliki, marke Arsenije Spasić Zaječar, tip PCT-AS, fab.br.10177,god.proizvodnje 1984.   3.500.00 KM                                                                                                                                                                                                                                                      

- Mašina za pojedinačno Glodanje, marke SM Maschinenbau Gmbh,tip Vorschubapparat,  fab.br.1117    3.500.00 KM

- Kompresor za vazduh,marke TRUDBANIK Doboj, tip 4N2-1036,fab.broj. 2196,god.proizvodnje1992     320.00 KM                                                                                               

- Cirkular Kombinovani    500.00 KM

- Mašina za pakovanje termo folijom, marke STROJPLAST Semič Slovenija, tip NRT-730, fab.br.94106,god.proizvodnje 2006.    14.500.00 KM

- Sušara za drvo, marke NIGOS Niš, tip NKS-30, god.proizvodnje 2006     57.000.00 KM

- Kompresor za vazduh, marke TRUDBENIK Doboj, tip AR 11/8, god.proizvodnje 2007 .  16.500.00 KM

- Linija za proizvodnju parketa , marke LEDENIK, Hoče Slovenija, tip RAZ, fab.broj 3078, god.proizvodnje 2007.   210.000.00 KM

- Fotokopir aparat marke CANON,tip IR 2016,god.proizvodnje 2007.     1.700.00 KM

- Viljuškar sa dizel motorom, marke CATERPILAR, tip T50D, fab br.2YB00594, god.proizvodnje1989.   18.500.00 KM                                                                                                

- Svijetleći bilbord dimenzije 5x2,5 m, god.proizvodnje  2008.  5.000.00 KM

- Aparat za varenje marke MINARCTIG,tip 180-TTC 160,   2.900.00 KM

- Potezna pila 305 mm, marke DEWALT, tip D27111-OS, fab.br.23434    1.500.00 KM

- Sistem za otprašivanje,proizvedeno u Danskoj i Sloveniji 2001,god.   39.000.00 KM    

- Silos za piljevinu-veći, marke ELEKTRORAD Brčko,   44.000.00 KM

- Silos za piljevinu –manji, marke ELEKTRORAD Brčko   16.000.00 KM

- Dozator prese,marke ELEKTRORAD,Brčko, procjenjena vrijednost   8.500.00 KM

- Mašina za briketiranje, marke WEIMA maschinenbau GmbH, tip th700, fab.broj 970-138  29.000.00 KM

- Mašina za briketiranje marke CF NIELSEN, tip BP 6000,fab.br.356, god.proizvodnje 2008, proc.vrijednosti    410.000.00 KM

- Cirkular marke BRATSTVO zagreb, tip AC -1, fab.br. 7330160     4.000.00 KM         

                                                                                                             

Ukupna tržišna vrijednost svih popisanih pokretnih stvari koje su predmet prodaje iznosi  1.024.720,00 KM.                                                                                                           

                                                                                   

 

2. Prodaja će se obaviti u zgradi Osnovnog suda u Bijeljini – kancelarija br 2 A, na dan Srijeda 16.08.2017. godine u 08,00 časova, od strane aukcionara - sudskog izvršioca Mladena Šešuma, kod kojeg se mogu dobiti dodatne informacije o pravilima aukcije, pozivom na tel. br. 055 224 910, lokal 203, Služba sudskih izvršilaca.

3. Predmet osiguranja se u pravilu prodaje kao cjelina, vodeći računa da se postigne najbolje unovčenje predmeta osiguranja. Aukcija će se održati kada prisustvuje najmanje jedna osoba, koja je dala ponudu za osiguranje.

4. Popisane pokretne stvari ostavljene su na čuvanje izvršeniku i mogu se razgledati prije zakazane aukcije u prisustvu sudskog izvršioca, po pismenom zahtjevu zainteresovanog ponuđača u roku od tri dana preda zakazanu prodaju. Izvršeniku je zabranjeno svako raspolaganje predmetom osiguranja, bez naloga suda.

5. Aukcija će se održati pred aukcionarem/sudskim izvršiocem ovog Suda, s jedne strane i kupca s druge strane. Tražilac izvršenja može se prijaviti kao kupac ili može naći kupca za kupovinu predmeta osiguranja. Kupljene pokretne stvari kupac kupuje uz klauzulu viđeno - kupljeno. Prodavac ne odgovara za nedostatke na stvari, niti za ispravno funkcionisanje istih.

6. Na prvom ročištu javnim nadmetanjem, predmet osiguranja ne može se prodati ispod 1/2 utvrđene vrijednosti. Početna cijena se može povećavati tokom aukcije, ako najmanje jedan ponuđač prihvati objavljenu cijenu. Sledeća cijena mora biti viša najmanje za 5 % od predhodno objavljene cijene. Ovaj postupak se ponavlja sve dok posljednja ponuđena cijena ostane neprihvaćena. Ukoliko dva ili više ponuđača daju ponudu za posljednju ponuđenu cijenu, aukcionar proglašava kupcem osiguranja onoga, koji je prvi dao ponudu. Ako ni nakon trećeg poziva aukcionara za veću ponudu, niti jedan ponuđač ne da ponudu, aukcionar će proglasiti kupcem onoga koji je dao posljednju najpovoljniju ponudu. Ako ni nakon trećeg poziva aukcionara, niti jedan ponuđač nije dao ponudu za početnu cijenu, aukcionar će proglasiti aukciju za taj predmet završenom i neuspješnom.

7. O rezultatima provedene prodaje stranke i drugi učesnici u postupku, mogu se informisati pozivom na br. 055 224 910, lokal 203, Služba sudskih izvršilaca, istog ili sledećeg radnog dana nakon održane aukcije.

8. Neplaćeni iznos obaveze osigurane zalogom iznosi 922.383,82 KM,  kao i troškovima izvršnog postupka u novčanom iznosu od 12.148,83 KM.

9. U bilo koje vrijeme prije prodaje osiguranja, založni dužnik ili lice s nižim pravom prvenstva mogu dovesti od prestanka zaloga ispunjenjem neizmireog dijela obaveze koja je osigurana tim zalogom, u protivnom predmet zaloga će biti prodat, što su učesnici aukcije dužni prmiti k znanju.

10. Obavještenje o aukciji objaviti će se na oglasnoj tabli i WEB stranici Osnovnog suda u Bijeljini. Stranka može o svom trošku objaviti obavještenje o aukciji u sredstvima javnog informisanja ili na drugi odgovarajući način.

11. Aukcionar je obavezan da pripremi i vodi aukciju na način koji je pošten, efikasan i koji zadovoljava standarde vođenja aukcije i koji su prihvaćeni na tržištu za stvar koja je iste vrste kao osiguranje. Aukcionar je obavezan da se odnosi prema svim sudionicima jednako i ne daje prednost, niti stavlja u povlašten položaj nijednog založnog vjerovnika ili ponuđača koji je učesnik aukcije.

12. Od osobe koja povrijedi pravili aukcije ili ometa vođenje aukcije, aukcionar može odbiti prihvatanje ponude i zahtijevati da ta osoba napusti aukciju.

13. Sljedeće osobe ne mogu se pojaviti kao ponuđači za kupovinu založnih pokretni stvari i to: založni dužnik, organizator aukcije ili uposleni kod organizatora aukcije, postupajući sudija i sudski izvršilac, aukcionar ili uposleni kod aukcionara ili osoba koja je sa nabrojanim osobama u srodstvu u uspravnoj liniji ili pobočnoj liniji do trećeg stepena ili je s njom povezana ekonomskim interesom.

14. Sud će obustaviti izvršni postupak ukoliko se predmet osiguranja ne uspije prodati na drugom ročištu javnim nadmetanjem.

 

Sudski izvršilac

Mladen Šešum

                                                                                  

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog obavještenja nije dozvoljen pravni lijek.

 

Slika 2 vozila MAN

Cikular

Linija za proizvodnju parketa...

Slika vozila MAN

Viljuškar

Viljuškar 2

Brenta

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: