Prodaja poslovne zgrade-Auto salon u Busovači

Datum objave: 06.03.2021. 09:24 / Izvor: Oslobođenje, 06.03.2021.

ZOVKO OIL doo Žepče U STEČAJU

Goliješnica bb, 72230, Žepče

Broj:42 0 St 08421313 St

 

Na osnovu člana 102.Zakona o stečajnom postupku (Sl.novine FBiH" broj 20/03 i 32/04), odredaba 67. do 113. Zakona o izvršnom postupku i Odluke Odbora povjerilaca od 10.02.2021.godine , stečajni upravnik objavljuje sljedeći:

 

OGLAS

o prodaji nekretnina stečajnog dužnika

 

A) Ovim oglašavamo prodaju slijedećih nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika:

1.   Poslovna zgrada-Auto salon u Busovači, Kaonik bb, sa pripadajućim zemljištem označene kao:

•      k.č.br.2733/12, Auto kuća, Kuća i zgrada površine 801 m2, ostalo neplodno zemljište površine 2215 m2, ukupne površine 3016 m2,upisana u PL 1062 k.o.PUTIŠ kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 252/21, površine 3016 m2, upisana u zk. uL br. 4., k.o. SP STRANE,

k.č.br.2744, Parking, Ostalo neplodno zemljište površine 479 m2, upisana u PL 1062 k.o.PUTIŠ kojoj po starom premjeru odgovara k.č. br. 242/3, površine 479 m2, upisana u zk. ul. br. 220., k.o. SP_STRANE.

•   Oprema "Auto salona" koju čine Fixne ugradbene dizalice ZS Matop R-dvocilindrična podno-ugradbena dizalica VAS 6020, nosivosti 3,5t-kpl, ZS-MATOP K-dvocilindrična podno-ugradbena dizalica VAG1984, nosivosti 3,5t-kpl, ZS-SQUARE 3,5 R-Ukrasna dizajnerska dvocilindrična podno-ugradbena dizalica za prijam vozila u servis, nosivosti 3,5t-kpl, koje su procijenjene od stane sudskog vještaka na ukupan iznos od 1.876.804,75 KM.

Početna cijena nadmetanja ovih nekretnina bi iznosila 228.062,05 KM.

Napomena: Navedene nekretnine se prodaju zajedno kao cjelina sa pripadajućom opremom Auto salona.

B). POSTUPAK PRODAJE

Ročište će se održati 07.aprila (srijeda) 2021. godine, sa početkom u 13 sati u Zenici, u službenim prostorijama NOTARA Elze Dilber ul. A. Aska Borića broj 26.

Pravo učešća, odnosno pravo usmenog nadmetanja po oglasu imaju sva pravna i fizička lica koja na transakcijski račun stečajnog dužnika broj: 1340500000377042 otvoren kod ASA banke d.d. Sarajevo, na ime osiguranja, uplate jednu desetinu od početne cijene, s tim da navedeni iznos ne može biti veći od 10.000,00 KM, pozivajući se na broj stečajnog predmeta: 43 0 St 084213 15 St 2 Općinskog suda u Zenici.

Navedeni iznos osiguranja mora biti evidentiran na računu stečajnog dužnika najkasnije na dan 05.04 2021. godine (ponedjeljak).

Ukoliko na navedeni dan ne budu evidentirana uplaćena sredstva osiguranja na računu stečajnog dužnika, navedeno fizičko i pravno lice nema pravo učešća na javnom nadmetanju, a uplaćeni iznos će mu se vratiti. Pošto se utvrdi daje udovoljeno uvjetima za održavanje ročište za nadmetanje stečajni upravnik objavljuje da se pristupa nadmetanju.

0 ročištu za prodaju vodi se zapisnik.

Svaki ponuđač može povećati početnu cijenu ili ponudu drugog ponudioca, samo u fiksnom iznosu od 10.000,00 KM. Nadmetanje se zaključuje nakon isteka deset minuta neposredno nakon stavljanja najpovoljnije ponude. Nakon zaključenja nadmetanja stečajni upravnik utvrđuje listu ponuđača koji su ponudili cijenu iznad minimuma i objavljuje da je nepokretnost prodata najpovoljnijem ponuđaču, ukoliko su ispunjeni ostali uvjeti.

Ponuđač sa najvišom ponudom na ročištu, plaća ukupnu prodajnu cijenu, umanjenu za položeno osiguranje, plaćanjem na račun stečajnog dužnika u roku od 90 dana od dana javnog nadmetanja.

Ukoliko ponuđač sa najvišom ponudom ne izvrši plaćanje prodajne cijene u navedenom roku, gubi pravo na povrat osiguranja, a nepokretnost će se prodati drugom po redu ponuđaču.

Ukoliko drugi po redu ponuđač ne izvrši plaćanje prodajne cijene u roku od 30 dana od dana kada je pozvan da istu plati, gubi pravo na povrat osiguranja, a nepokretnost će se prodati trećem po redu ponuđaču.

Ukoliko treći po redu ponuđač ne izvrši plaćanje prodajne cijene u roku od 30 dana od dana kada je pozvan da istu plati, gubi pravo na povrat osiguranja,a smatra će se da prodaja nekretnina nije uspjela.

Prodaja će se vršiti po sistemu „viđeno-kupljeno" a sve u okvirima važećih katastarskih i zemljišnjih knjiga.Troškovi kao što su porez ili PDV na novoizgrađene nekretnine, notarska obrada, eventualno cijepanje parcela, kao i svi ostali pripadajući i drugi troškovi kupoprodajnog postupka padaju na teret kupca.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: