Prodaja poslovnih prostora u Prijedoru, Modriči, Sokocu, stambeno-poslovnog objekta i pomoćnog objekta sa dvorištem u Nožičkom, poslovnih, stambenih i pomoćnih objekata u Batkuši, Opština Šamac...

Datum objave: 12.03.2021. 09:30 / Izvor: Glas Srpske, 12.03.2021.

NLB Banka

 

NLB Banka a.d. Banja Luka, objavljuje

 

OGLAS

 

Oglašava se prodaja:

 

1. Poslovni prostor u Prijedoru, Njegoševa bb

Poslovni prostor u prizemlju stambeno-poslovnog objekta u Njegoševoj ulici bb u Prijedoru, površine 96 m2, u vanknjižnom vlasništvu

 

2. Poslovni prostori u Modriči, ulica Svetosavska 23 i 23B, i to:

POSLOVNI PROSTORI, Svetosavska 23 i 23B

1) Poslovni prostor br. 1, ulaz L-l, prizemlje, izvod iz KKU br. 930, površina P= 50,67 m2

2) Poslovni prostor br. 2, ulaz L-l, prizemlje, izvod iz KKU br. 931, površina P= 50,46 m2

3) Poslovni prostor br. 1, ulaz L-2, prizemlje, izvod iz KKU br. 932, površina P= 50,33 m2

 

3. Stambeno-poslovni objekat i pomoćni objekti sa dvorištem u Nožičkom

- poslovni objekat sa površinom 228 m2 i dvorište površine 262 m2 u Nožičkom

- stambeno-poslovni objekat površine 144 m2 i dvorište površine 581 m2 u Nožičkom

 

4. Poslovni, stambeni i pomoćni objekti u Batkuši, Opština Samac

Stambeni objekat (kuća), spretnosti prizemlje, F=57 m2. Farma za tov pilića (sa pratećim sadržajem), spretnosti prizemlje, P =675 m2. Pomoćni objekat (ljetna kuhinja), spretnosti prizemlje, P=69 m . Pomoćni objekat (garaža i skladište), spretnosti prizemlje, P =45 mz Zemljište u ukupnoj površini 5.668 m2.

 

5. Stan u prizemlju kuće sa pomoćnim prostorijama u Sokocu

Stan u prizemlju kuće i pomoćna prostorija u porodičnoj kući u Sokocu u ulici Kosovska bb, ukupne korisne površine 64,03m2

 

6. Poslovni prostor u Sokocu

Poslovni prostor je površine 234 m2, nalazi se u prizemlju stambeno-poslovnog objekta u Ul. Gruja Novakovića bb u Sokocu.

 

7. Poslovni objekat sa dvorištem u Svetosavskoj ulici br. 1 u Samcu,

Poslovni objekat, spretnosti Po+P+1, vanjskih gabarita 21,10 x 11,00, koji se nalazi u Svetosavskoj ulici br. 1 u Samcu, tlocrtne površine 234 m2 sa zemljištem (dvorištem) površine 117 m2.

 

8. Zemljište u Ćurevu, Optina Foča

Zemljište ukupne površine 28 340 m2 se nalazi u selu Ćurevo kod Foče, kategorisano kao livada, pašnjak i šuma i to:

- Livada 8.klase površine 10 783 m2

- Pašnjak 5.klase površine 5 891 m2

- Livada 7. klase površine 4 500 m2

- Livada 7. klase površine 4 370 m2

- Šuma 1. klase površine 2 795 m2

 

NLB Banka a. d. Banja Luka je uknjižena kao vlasnik i posjednik nekretnina sa 1/1 dijela. Napomena: Nekretnina pod rednim brojem 1 je u vankjnižnom vlasništvu Banke.

Nekretnine se prodaju ili iznajmljuju u zakup u viđenom stanju, a obilazak nekretnina se može izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon broj 051/242-125 ili 051/245-500.

 

Pravo dostavljanja pismenih ponuda za kupovinu ili iznajmljivanje predmetnih nekretnina imaju pravna i fizička lica.

Rok za dostavljanje ponuda je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja Oglasa.

 

Kupac će snositi notarske troškove obrade Ugovora o kupoprodaji, te ostale troškove koji nastanu u postupku prenosa vlasništva.

 

Banka zadržava pravo da odustane od prodaje ili iznajmljivanja nekretnina.

 

Ponude se dostavljaju u koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu nekretnine / iznajmljivanje nekretnine - ne otvaraj",

na adresu NLB Banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića br. 4, Banja Luka

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 051/242-125 ili 051/245-500

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: