Prodaja poslovnog objekta u Gradišci

Datum objave: 15.07.2017. 10:30 / Izvor: Glas Srpske, 15.07.2017.

VP "SAVA" AD u stečaju, Gradiška

 

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca od 22.12.2014. godine i Odbora povjerilaca od 27.3.2017. godine, a u skladu sa Zakonom o stečajnom postupku Republike Srpske i Zakonom o izvršnom postupku Republike Srpske, stečajni upravnik objavljuje sedmo

 

JAVNO NADMETANjE - LICITACIJU

za prodaju imovine stečajnog dužnika

 

Poslovni objekat - neto površina 330 m2, zemljište površine 2.499 m2, KČ broj 1942/2, KO Gradiška Selo, PL broj 672/37, četvrta licitacija, procijenjene vrijednosti . 216.000,00 KM

Pravo nadmetanja imaju sva pravna i fizička lica koja do početka licitacije uplate kauciju u iznosu od 10 % od početne vrijednosti na žiro račun broj: 5620108122580088 Imovina se prodaje u faktičkom i pravnom statusu u kojem se nalazi u momentu prodaje i bez prava na reklamaciju.

Imovina se nudi sedmi put, a najniža cijena ispod koje se ne može prodati je 50.000,00 KM. Kupac je dužan ponuđenu cijenu uplatiti u roku od 30 dana od dana licitacije, u protivnom gubi pravo na povrat kaucije.

Sve troškove prenosa prava vlasništva u cijelosti snosi kupac.

Javno nadmetanje - licitacija će se obaviti na dan 17.8.2017. godine sa početkom u 13 časova u Okružnom privrednom sudu u Banjaluci.

Dodatne informacije na telefon 065/541-113.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: