Prodaja poslovnog prostora na Palama (II sprat)

Datum objave: 28.06.2017. 07:39 / Izvor: Akta.ba, 27.06.2017.

Datum: 23.06.2017. godine

 

„REMAX Direkt“ Banja Luka   (Organizator prodaje) objavljuje prodaju nekretnina  „Nestro Petrol“ a.d. Banja Luka

 

1 Naziv prodavca: „Nestro Petrol“ a.d.

2 Mjesto: ul. Kralja Alfonsa XIII br.9, Banja Luka

3 Organizator prodaje:    „REMAX Direkt“ , adresa: Vojvode Pere Krece 21, Banja Luka 78000

4 Odgovorna lica i kontakt informacija:   

Organizacioni i komercijalni dio:

Dragan Milanović, „REMAX Direkt“ Banja Luka

Tel.: +38751465333, Mob: +38765391515

e-mail: dragan.milanovic@remax-bh.ba

Tehnički dio:

Pavle  Ivašćenko

tel: +387 51 490 334

e-mail: P.Ivascenko@nestropetrol.com

5 Način prodaje: putem dostavljanja zatvorenih koverti

6 Oblik prodaje: putem dostavljanja zatvorenih koverti

7 Otvorenost prodaje: otvorena

8 Prodajna procedura: U dvije faze

9 Predmet kupoprodajnog ugovora: Poslovni prostor na Palama (II sprat), ukupne površine 614,90 m2;

10 Mjesto gdje se nalaze objekti  ul. Dobroslava Jevđevića bb, (II sprat) Pale, Republika Srpska, BiH;

11 Broj lotova:  

12 Datum početka podnošenja prijava  23.06.2017. godine

13 Datum završetka podnošenja prijava  30.06.2017. godine

14 Datum razmatranja ponuda  Učesnici u postupku prodaje biće naknadno obavješteni o datumu razmatranja ponuda

15 Datum otvaranja ponuda Učesnici u postupku prodaje biće naknadno obavješteni o datumu otvaranja ponuda

16 Mjesto i način dostavljanja dokumentacije za pripremu komercijalne ponude: Svi dokumenti o prodaji dostavljaju se u pisanom obliku na adresu , „REMAX Direkt“ , Vojvode Pere Krece 21, Banja Luka 78000, sa naznakom „Ponuda za kupovinu poslovnog prostora na Palama (II sprat) -NE OTVARATI“ . Obrasci dokumenata se preuzimaju sa zvaničnog sajta Nestro Petrol“a.d. Banja Luka (http://www.nestropetrol.com/) i sajta „REMAX Direkt“ (www.remax-bh.ba)

17 Iznos, rok, i način plaćanja naknade Organizatoru za dostavljanje dokumentacije, ako je takvu naknadu odredio Organizator prodaje: Organizator prodaje nije odredio naknadu koja mu se mora platiti za dostavljanje dokumenata

18 Mjesto sumiranja rezultata „OPTIMA Grupa“d.o.o. Banja Luka , adresa: Kralja Alfonsa XIII br. 37a, Banja Luka 78000

19 Datum sumiranja rezultata Određuje Tenderska komisija

20 Dokumentacija koja se prilaže: - Dokumentacija o prodaji;

- Obrazac Prijave za fizička i pravna lica;

- Opis dokumenata;

- Obrazac 1 (komercijalna ponuda);

- Obrazac 2 (pismo garancije)

- Obrazac 3 (saglasnost fizičkog lica na obradu njegovih ličnih podataka);

- Podaci o objektu;

- Nacrt ugovora o kupoprodaji

 

Poslovni prostor Pаle drugi sprаt – preuzmite dokumentаciju

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: