Prodaja poslovnog prostora u Banjaluci

Datum objave: 28.06.2017. 08:14 / Izvor: Akta.ba, 27.06.2017.

Datum: 23.06.2017. godine

 

REMAX Direkt“ Banja Luka (Organizator prodaje) objavljuje prodaju nekretnina  „Rafinerija nafte Brod“ a.d.

 

1 Naziv prodavca: „Rafinerija nafte Brod“ a.d.

2 Mjesto:  ul. Svetog Save, d. 106, Brod

3 Organizator prodaje:  „REMAX Direkt“ , adresa: Vojvode Pere Krece 21, Banja Luka 78000

4  Odgovorna lica i kontakt informacija:  Organizacioni i komercijalni dio:

Dragan Milanović, „REMAX Direkt“ Banja Luka

Tel.: +38751465333, Mob: +38765391515

e-mail: dragan.milanovic@remax-bh.ba

Tehnički dio:

1. Šehovcov Aleksandr Vasiljevič

Tel. +38753626025

E-mail: ShekhovtsovOV@rafinerija.com

2. Pavel Ivaščenko

Tel.: +38751490334

 e-mail: P.Ivascenko@nestropetrol.com

5  Način prodaje:   putem dostavljanja zatvorenih koverti

6   Oblik prodaje:     putem dostavljanja zatvorenih koverti

7  Otvorenost prodaje :   otvorena

8  Prodajna procedura: dvoetapna

9   Predmet kupoprodajnog ugovora:   Poslovni prostor (ukupne površine 229 m2), Banja Luka

10 Mjesto gdje se nalaze objekti :     Ul. Ivana Franje Jukića, br. 7, Banja Luka, Republika Srpska

11 Broj lotova:        

12 Datum početka podnošenja prijava:  23.06.2017. godine

13 Datum završetka podnošenja prijava: 30.06.2017. godine

14 Datum razmatranja ponuda :   Učesnici u postupku prodaje biće naknadno obavješteni o datumu razmatranja ponuda

15 Datum otvaranja ponude:  Učesnici u postupku prodaje biće naknadno obavješteni o datumu otvaranja ponuda

16  Mjesto i način dostavljanja dokumentacije za pripremu komercijalne ponude:  Svi dokumenti o prodaji dostavljaju se u pisanom obliku na adresu , „REMAX Direkt“ , Vojvode Pere Krece 21, Banja Luka 78000,sa naznakom „Ponuda za kupovinu poslovnog prostora u Banjaluci -NE OTVARATI“. Obrasci dokumenata se skidaju sa zvaničnog sajta „Rafinerija ulja Modriča“a.d. Modriča (www. modricaoil.com) i sajta  „REMAX Direkt“ (www.remax-bh.ba)

17Iznos, rok, i način plaćanja naknade Organizatoru za dostavljanje dokumentacije, ako je takvu naknadu odredio Organizator prodaje: Organizator prodaje nije odredio naknadu koja mu se mora platiti za dostavljanje dokumenata

18 Mjesto sumiranja rezultata: „OPTIMA Grupa“d.o.o. Banja Luka , adresa: Kralja Alfonsa XIII br. 37a, Banja Luka 78000

19 Datum sumiranja rezultata: Određuje Tenderska komisija

20 Dokumentacija koja se prilaže:    

- Dokumentacija o prodaji;

- Obrazac Prijave za fizička i pravna lica;

- Opis dokumenata;

- Obrazac 1 (komercijalna ponuda);

- Obrazac 2 (pismo garancije)

- Obrazac 3 (saglasnost fizičkog lica na obradu njegovih ličnih podataka);

- Podaci o objektu;

- Nacrt kupoprodajnog ugovora

 

Poslovni prostor Banja Luka – preuzmite dokumentаciju

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: