Prodaja poslovnog prostora u Petrovu, poslovnog prostora u Modriči, stambeno-poslovnog objekta i pomoćnih objekata sa dvorištem u Nožičkom, poslovnih, stambenih i pomoćnih objekata u Batkuši, Opština Šamac...

Datum objave: 11.02.2021. 08:30 / Izvor: Glas Srpske, 11.02.2021.

NLB Banka

 

NLB Banka a.d. Banja Luka, objavljuje

OGLAS

Oglašava se prodaja:

1. Poslovni prostor u Petrovu, Trg Nemanjića bb

Poslovni prostor u prizemlju stambeno- poslovnog objekta, koji se nalazi na adresi:

Trg Nemanjića bb u Petrovu ukupne površine 44,53 m2.

Napomena: Određena početna prodajna cijena u iznosu od 45 000 KM.

 

2. Poslovni prostori u Modriči, ulica Svetosavska 23 i 23B, i to:

A. POSLOVNI PROSTORI, Svetosavska 23 i 23B

1) Poslovni prostor br. 1, ulgz L-l, prizemlje, izvod iz KKU br. 930, površina P= 50,67 m2

2) Poslovni prostor br. 2, ulaz L-l, prizemlje, izvod iz KKU br. 931, površina P= 50,46 m2 3} Poslovni prostor br. 1, ulaz L-2, prizemlje, izvod iz KKU br. 932, površina P= 50,33 m2

 

3. Stambeno-poslovni objekat i pomoćni objekti sa dvorištem u Nožičkom

- poslovni objekat sa površinom 228 m2 i dvorište površine 262 m2 u Nožičkom

- stambeno-poslovni objekat površine 144 m2 i dvorište površine 581 m2 u Nožičkom

 

4. Poslovni, stambeni i pomoćni objekti u Batkuši, Opština Šamac

Stambeni objekat (kuća), spratnosti prizemlje, P =57 m2.

Farma za tov pilića (sa pratećim sadržajem), spratnosti prizemlje, P =675 m2.

Pomoćni objekat (ljetna kuhinja), spratnosti prizemlje, P=69 m2.

Pomoćni objekat (garaža i skladište), spratnosti prizemlje, P =45 m2 Zemljište u ukupnoj površini 5.668 m2.

 

5. Poslovni objekat i dvije proizvodno - skladišne hale u Gornjim Osječanima, Doboj

Poslovni objekat spratnosti P+l+Pk, tlocrtne površine 178 m2 i dvije hale površine 793 m2, ekonomsko dvorište površine 3357 m2.

 

6. Stan u prizemlju kuće sa pomoćnim prostorijama u Sokocu

Stan u prizemlju kuće i pomoćna prostorija u porodičnoj kući u Sokocu u ulici Kosovska bb, ukupne korisne površine 64,03m2

 

7. Poslovni prostor u Sokocu

Poslovni prostor je površine 234 m2, nalazi se u prizemlju stambeno-poslovnog objekta u Ul. Gruja Novakovića bb u Sokocu.

 

8. Poslovni objekat sa dvorištem u Svetosavskoj ulici br. 1 u Šamcu,

Poslovni objekat, spratnosti Po+P+1, vanjskih gabarita 21,10 х 11,00, koji se nalazi u Svetosavskoj ulici br. 1 u Samcu, tlocrtne površine 234 m2 sa zemljištem (dvorištem) površine 117 m2.

 

9. Zemljište u Ćurevu, Optina Foča

Zemljište ukupne površine 28 340 m2 se nalazi u selu Ćurevo kod Foče, kategorisano kao livada, pašnjak i šuma i to:

- Livada 8.klase površine 10 783 m2

- Pašnjak 5.klase površine 5 891 m2

- Livada 7. klase površine 4 500 m2

- Livada 7. klase površine 4 370 m2

- Šuma 1. klase površine 2 795 m2

NLB Banka a. d. Banja Luka je uknjižena kao vlasnik i posjednik nekretnina sa 1/1 dijela.

Za nekretninu u Petrovu tačka 1. određena je početna cijena u iznosu od 45 000 KM.

Nekretnine se prodaju ili iznajmljuju u zakup u viđenom stanju, a obilazak nekretnina se može izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon broj 051/242-125 ili 051/245-500.

Pravo dostavljanja pismenih ponuda za kupovinu ili iznajmljivanje predmetnih nekretnina imaju pravna i fizička lica.

Rok za dostavljanje ponuda je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja Oglasa.

Kupac će snositi notarske troškove obrade Ugovora o kupoprodaji, te ostale troškove koji nastanu u postupku prenosa vlasništva.

Banka zadržava pravo da odustane od prodaje ili iznajmljivanja nekretnina.

Ponude se dostavljaju u koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu nekretnine / iznajmljivanje nekretnine - ne otvaraj", na adresu NLB Banka a.d. Banja Luka, Milana Tepića br. 4, Banja Luka

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 051/242-125 ili 051/245-500

 

NLB Banka a.d. Banja Luka, objavljuje

OBAVJEŠTENJE

O prodaji nekretnina u sudskom postupku i to:

1. Kuća i zgrada, Donji Žabar i Lončari bb

- Kuća i zgrada površine 112 m2 i dvorište površine 359 m2, podkućnica pašnjak površine 2404 m2, poljoprivredno zemljište površine 3300 m2, poljoprivredno zemljište površine 438 m2, poljoprivredno zemljište površine 2494 m2, poljoprivredno zemljište površine 420 m2, a koje se nalaze u Donjem Žabaru i poljoprivredno zemljište površine 980 m2, poljoprivredno zemljište površine 260 m2 i poljoprivredno zemljište površine 598 m2, poljoprivredno zemljište površine 398 m2, a koje se nalaze u Lončarima.

Nekretnine se prodaju u viđenom stanju, a obilazak nekretnina se može izvršiti svakim radnim danom uz prethodnu najavu na telefon broj 051/245-500.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 051/245-500.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: