Prodaja proizvodne hale, dograđene proizvodne hale i neplodnog zemljišta u Varešu, kontejnera za otpadno ulje, jamskih peći, dubilice, glodalica, bušilica...

Datum objave: 23.06.2017. 16:09 / Izvor: Akta.ba, 23.06.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo financija - finansija

Porezna uprava Federacije BiH

Kantonalni porezni ured Zenica

 

Na osnovu čl. 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH", 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i 91/15) i čl. 62. do 69. Pravilnika o procedurama prisilne naplate poreznih obaveza („Službene novine Federacije BiH", broj 50/02, 54/03, 31/11 i 38/16), Porezna uprava Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Zenica, oglasio je prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreza poreznog obveznika - dužnika putem:

 

DIREKTNE PRODAJE

imovine radi namirenja dužnih poreza od poreznog obveznika-dužnika

1. TVORNICA REZERVNIH DIJELOVA D.D. VAREŠ

A) NEKRETNINE

R.Br.

Vrsta imovine

J.mj.

Količina

Lokalitet

1.

Proizvodna hala izgrađena na k.č. 2219 K.O. Vareš, ZK 1663,

m2

7097,00

Vareš

2.

Dograđena proizvodna hala, bruto površine 835,94 m2 izgrađena na k.č. 328/3 K.O. Striježevo, ZK uložak broj: 24,

m2

835,94

Vareš

3.

3.1.Neplodno zemljište označeno kao k.č. 323 SP Striježevo, bruto površine 2450 m2, ZK uložak broj: 23; 3.2 Neplodno dvorište oko tvornice označeno kao k.č. 328/3 SP Striježevo, bruto površine 6275 m2, ZK uložak broj: 24;

m2

8.725,00

Vareš

 

B) POKRETNINE, MAŠINE I STROJEVI

R.Br.

Vrsta imovine

J. mj.

Količina

Lokalitet

1

Kontejner za otpadno ulje 2m3 k-44

kom

1

Vareš

2

Kontejner za otpadno ulje 2m3 k-44

kom

1

Vareš

3

Kontejner za sklad.zapalj. materij.

kom

1

Vareš

4

Razvodna baterija r-t

kom

1

Vareš

5

Punjač akumulat.iskra tip ub24 si38

kom

1

Vareš

6

Jamska peć -cementacija kalenje, proizvođač "CER" Čačak

kom

1

Vareš

7

Jamska peć -uljna kupka, proizvođač "CER" Čačak

kom

1

Vareš

8

Uređaj za kalenje u vodi vk-150/230

kom

1

Vareš

9

Uređaj za toplo odmašćiv.uc-150/230

kom

1

Vareš

 

10

Jamska peć - žarenje, proizvođač "CER" Cačak; inventarni kod: 10.40

kom

1

Vareš

11

Komorna peć, inventarni kod: 10.42

kom

1

Vareš

12

Hidraulična maš.za kal. Klingerbeg

kom

1

Vareš

13

Indukciono kalenje, proizvođač "N" Slovenija; inventarni kod: 10.43

kom

1

Vareš

14

Dubilica tip hov-63a, proizvođač "TOS" CSSR; inventarni kod: 48.01

kom

1

Vareš

15

Brusilica ravna tip bpv 300-1000, proizvođač "TOS" ; inventarni kod: 47.06

kom

1

Vareš

16

Brusilica dvostrana

kom

1

Vareš

17

Glodalica za ozubljenje tip fo 10, proizvođač "TOS" ČSSR inventarni kod: 46.01

kom

1

Vareš

18

Glodalica za ozubljenje tip f 016, proizvođač "TOS" ČSSR; inventarni kod: 46.03

kom

1

Vareš

19

Brusil.sa dvije ploče tip bt 200 st

kom

1

Vareš

20

Brusil.sa dvije ploče tip bt 200 st

kom

1

Vareš

21

Brusil.sa dvije ploče tip bt 200 st

kom

1

Vareš

22

Brusil.sa dvije ploče tip bt 250 st

kom

1

Vareš

23

Glodalica tip alg-200, proizvođač "Prvomajska" Zagreb; inventarni kod: 42.04

kom

1

Vareš

24

Horizontalni tokarski stroj vdf 480 proizvođač "Prvomajska" raša ; inv. kod: 40.02

kom

1

Vareš

25

Prevozni aparat za plin.zav,rezanje

kom

1

Vareš

26

Prevozni aparat za plin,zav,rezanje

kom

1

Vareš

27

Apkant presa tip pch-165 proizvođač "Jelšingrad" B - Luka; inventarni kod: 10.10

kom

1

Vareš

28

Glodalica .tip ghb-400 inventarni kod: 42.02

kom

1

Vareš

29

Lorenz, Proizvođač "Lorenz" ; inventarni kod: 46.05

kom

1

Vareš

30

Optička brusilica tip 396 m1 proizvođač "Zavod im" SSSR; inventarni kod: 30.03

kom

1

Vareš

31

Brusilica okrugla tip d15-700; invetnarni kod: 47.01

kom

1

Vareš

32

Brusilica okrugla tip d15-2600 inventarni kod: 47.02

kom

1

Vareš

33

Glodalica za ozubljenje tip 5a-342p proizvođač "2fs" SSSR; inventarni kod: 46.04

kom

1

Vareš

34

Oštrilica tip geometric 431/a Prvomajska Zagreb inv.kod 30.01

kom

1

Vareš

35

Horizontalni tokarski stroj tip sua proizvođač "Skoda" ČSSR ; inventarni kod: 40.06

kom

1

Vareš

36

Hidraulična presa tip hvp 1600 kn proizvođač "Min" Niš ; inventarni kod: 10.12

kom

1

Vareš

37

Ravna brusilica tip prb-500 proizvođač "Ižt" Kikinda ; inventarni kod: 47.05

kom

1

Vareš

38

Brusilica zupčanika tip zstz 630 c inventarni kod: 47.07

kom

1

Vareš

39

Cnc karusel tip dvs 28 proizvođač "Ivo Lola Ribar" Željeznik; inventarni kod: 41.01

kom

1

Vareš

40

Klingelbberg tip amk 852 proizvođač "Klingelnberg" Njemačka; inventarni kod: 46.06

kom

1

Vareš

41

Mašina za lepovanje proizvođač "Klingelberg" Njemačka; inventarni kod: 47.09

kom

1

Vareš

42

Karusel tip jvs-16 proizvođač Ivo Lola Ribar" Željeznik; inventarni kod: 41.02

kom

1

Vareš

43

Brusilica okrugla čeona proizvođač "Brayant"; inventarni kod: 47.03

kom

1

Vareš

44

Bušilica tip cepel proizvođač "Cepel" ; inventarni kod: 49.04

kom

1

Vareš

45

Bušilica tip sb 4 inventarni kod: 49.06

kom

1

Vareš

46

Hidraulične makaze tip mg 3100/16-20 proizvođač "Jelšingrad" B-Luka; inventarni kod: 10.05

kom

1

Vareš

47

Stolna bušilica tip mc-sbr-16

kom

1

Vareš

48

Stolna bušilica tip mc-sbr-16

kom

1

Vareš

49

Stolna bušilica tip mc-sbr-16

kom

1

Vareš

50

Stolna bušilica tip mc-sbr-16

kom

1

Vareš

51

Stolna bušilica tip mc-sbr-16

kom

1

Vareš

52

Brusilica okrugla čeona tip d 1000 inventarni kod: 47.04

kom

1

Vareš

53

Kordinatna bušilica tip bkoe proizvođač "Veb mikromat" Njemačka; inv. kod: 49.01

kom

1

Vareš

54

Mašina za popravak srednjih gnijezda proizvođač "Ižt" Kikinda

kom

1

Vareš

55

Oštrilica za alat stub.tip oat-400

kom

1

Vareš

56

Oštri.za spiralna svrdla tip osk-36

kom

1

Vareš

57

Okretni sto tip 1100x1100

kom

1

Vareš

58

Pomočna okretaljka tip on-10t sn

kom

1

Vareš

59

Oštrilica tip uoza 55 g proizvođač " Prvomajska" Zagreb;inventarni kod: 30.02

kom

1

Vareš

60

Sto za odlaganje vrućih kom.2000x1000

kom

1

Vareš

61

Hidraul.stezanje radnih kom.amk 852

kom

1

Vareš

62

Mosni kran dizalica nosivost 5 t proizvođać "Min" Niš

kom

1

Vareš

63

Mosni kran dizalica nosivost 5 t tip proizvođać "Min" Niš

kom

1

Vareš

64

Mosni kran dizalica nosivost 5 t tip proizvođać "Min" Niš

kom

1

Vareš

65

Mosni kran dizalica nosivost 5 t tip proizvođać "Fering" Gračanica

kom

1

Vareš

66

Mosni kran dizalica nosivost 10 t proizvođać "Min" Niš

kom

1

Vareš

67

Mosni kran dizalica nosivost 3 t tip proizvođać "Fering" Gračanica

kom

1

Vareš

68

Mosni kran dizalica nosivost 16/3 t proizvođać "Min" Niš

kom

1

Vareš

69

Mosna dizalica nosivost 20/6,3 t proizvođać "Min" Niš

kom

1

Vareš

70

Plato vagon 3000x1500x500

kom

1

Vareš

71

Stubna obrtna dizalica nosivost 0,5 proizvođać "Prva petoljetka" Trestenik

kom

1

Vareš

72

Stubna obrtna dizalica nosivost 0,5 proizvođać "Prva petoljetka" Trestenik

kom

1

Vareš

73

Dizalica Tifor 1,5t

kom

1

Vareš

74

Dizalica Upcug 800kg

kom

1

Vareš

75

Konzolna dizalica nosivost 0,5 t proizvođać "Zella" Italija tip trave zbalzo

kom

1

Vareš

76

Aparata za varenje wega 400

kom

1

Vareš

77

Aparat za varenje uljanik mig500e 2 kom

kom

1

Vareš

78

Glodalica za ozubljenje tip rs 2 proizvođač "Pfauter" Njemačka

kom

1

Vareš

79

Peć za kalenje tsp 30-32

kom

1

Vareš

80

Motor epmt160c

kom

1

Vareš

81

Filter bilson a2p3

kom

1

Vareš

82

Stubna okretna dizalica nosivost 0,2 t proizvođać "Tractel" Corso tip 250/gce

kom

1

Vareš

83

Stubna obrtna dizalica nosivost 0,5 t proizvođać "Tractel" Corso tip 500/gce 2 kom

kom

1

Vareš

84

Motorna kosačica 148-4t hp-3,5 cm46

kom

1

Vareš

85

Stanica za teh.plin 10 bar 1 m

kom

1

Vareš

86

Limeni razdvodni ormar ro-nn

kom

1

Vareš

87

Stanica za teh.plin 10bar 1x2 u13

kom

1

Vareš

88

Horizontalna bušilica tip b 130 proizvođač "Ivo Lola Ribar" Željeznik

kom

1

Vareš

89

Kordinatna bušilica tip stama cnc proizvođač "Stama"; invendarni kod: 49.02

kom

1

Vareš

90

Diobeni stol shw

kom

1

Vareš

91

Mostna dizalica 50kn-80kn

kom

1

Vareš

93

Alat za vađenje polomljenih vijaka

kom

1

Vareš

94

Rotacioni kompresor

kom

1

Vareš

95

Aparat za varenje 560

kom

1

Vareš

96

Aparat za varenje 560

kom

1

Vareš

97

Mješalica za beton mlz 130ng liv

kom

1

Vareš

98

Kompresor tip regata 200 a proizvođač "Regata" Italija

kom

1

Vareš

99

Čelične kutije crvene

kom

1

Vareš

100

Čelične kutije sa mrežom

kom

1

Vareš

101

Tokarilica tip cnc proizvođač "Egital" Italija;inventarni kod: 40.07

kom

1

Vareš

102

Okretni sto 540/540

kom

1

Vareš

103

Hidraulična presa za montazu

kom

1

Vareš

104

Peć za grijanje proizvodne hale

kom

1

Vareš

105

Okretni sto 950x950

kom

1

Vareš

106

Okretni sto tip 800 mm

kom

1

Vareš

107

Generator 230/370 kw

kom

1

Vareš

108

Generator 230/370 kw

kom

1

Vareš

109

Uređaj za mobilno balansiranje

kom

1

Vareš

110

Pult upravljača p - 2

kom

1

Vareš

111

Pult upravljača p - 2

kom

1

Vareš

112

Kružna pila 600 metalprogres

kom

1

Vareš

113

Stabilni cekular za drvo

kom

1

Vareš

114

Bušilica sa magnetnim staklom 60 rl-e

kom

1

Vareš

115

Agregat za probu mašina

kom

1

Vareš

116

Hidraulični agregat za probu mašina

kom

1

Vareš

117

Aparat za varenje-elektro miller

kom

1

Vareš

118

Aparat za varenje-elektro cev sv

kom

1

Vareš

119

Aparat za varenje-elektro lch 375

kom

1

Vareš

120

Aparat za varenje sa vodenim hlađenjem

kom

1

Vareš

121

Konzolna dizalica nosivost 0,5 t proizvođać "Demag" Njemačka

kom

1

Vareš

122

Ručna paletna kolica tip - 2100

kom

1

Vareš

123

Viljuškar Litostroj v5-ims 50.1

kom

1

Vareš

125

Viljuškar Mitsubishi fd 1 t

kom

1

Vareš

126

Viljuškar Linde h40d nosivost 3 t

kom

1

Vareš

127

Električni paletni viljuškar

kom

1

Vareš

128

Ručna kolica - montaža žuta

kom

1

Vareš

129

Specijalna unikatna mašina glodalica-dugohodna blanjalica, Proizvođač: : TITAN Rumunija

kom

1

Vareš

 

Horizontalna bušilica CNC,Proizvođač: : DEFUM,

kom

1

Vareš

130

Tip: WFM 1000

 

 

 

 

Direktna prodaja će se održati dana, 12.07.2017. godine (srijeda) sa početkom u 12,00 sati, u zgradi Kantonalnog poreznog uredu Zenica, ulica Zmaja od Bosne, broj 57, u sali broj 46, četvrti sprat.

Najniža cijena na direktnoj prodaji nije ograničena i ne podliježe obavezi polaganja depozita, pa se roba može prodati bez obzira na postignutu cijenu, ali Odbor može odlučiti da odbije sve ponude ukoliko ih smatra neprihvatljivim.

Imovina se prodaje putem direktne prodaje iz razloga što, nakon dvije održane aukcije, ista nije prodata.

Sva zainteresovana lica imovinu mogu pogledati na lokalitetu navedenom u ovom oglasu dana 10.07.2017. godine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati.

Dokaze o vlasništvu zainteresirana lica mogu pogledati u Kantonalnom poreznom uredu Zenica kancelarija broj 32, dana 07.07.2017. godine u vremenu od 11,00 do 14,00 sati.

Ponuđači na direktnoj prodaji su dužni dostaviti pismenu ponudu u zapečaćenoj koverti najkasnije 24 sata prije početka direktne prodaje, na adresu: Kantonalni porezni ured Zenica, sa obaveznom naznakom „Odbor za aukciju i direktnu prodaju" u Zenici, ulica Zmaja od Bosne broj 57, kancelarija broj 15, prvi sprat. Ponude se predaju referentu za protokol i arhivu. Ponuđač je dužan u ponudi jasno navesti imovinu za koju je zainteresovan i cijene koje nudi za tu imovinu, kao i biti prisutan otvaranju koverata sa ponudama.

U slučaju da je više od jednog ponuđača dalo najbolju ponudu, Odbor održava aukciju između ovih najboljih ponuđača i prodaje imovinu ponuđaču koji ponudi najbolju cijenu. Na ovoj aukciji se ne prihvata ponuda niža od ponude u zatvorenoj koverti.

Svi ponuđači su dužni dokazati svoj identitet ličnom kartom ili pasošem i dokumentovati pravo za zastupanje.

Direktna prodaja će biti odgođena za poreznog obveznika ukoliko porezni dug, troškovi prinudne naplate, troškovi zapljene i zatezna kamata budu plaćeni do prodaje imovine.

Za direktnu prodaju mogu se prijaviti sva punoljetna fizička lica i pravna lica. Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici pri Ministarstvu finansija i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva po direktnoj ili bočnoj liniji ne mogu biti kupci na aukciji.

U cijene iz ovog oglasa nije uračunat porez na promet, pa ukoliko roba podliježe obavezi plaćanja tog poreza isti pada na teret kupca.

Prodaja robe se vrši po principu viđeno - kupljeno, pa se naknadne reklamacije neće uvažavati.

Prodaja imovine se vrši u kompletu, odnosno nije dozvoljeno podnositi ponudu samo za pojedine stavke iz oglasa.

KONTAKT TELEFONI: 032/402-178 i 032 402-176 i web stranica www.pufbih.ba

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: