Prodaja putničkog motornog vozila Peugeot

Datum objave: 27.06.2017. 08:35 / Izvor: Akta.ba, 27.06.2017.

REPUBLIKA SRPSKA

MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA

UPRAVA PODRUČNI CENTAR BIJELjINA

Odjeljenje za prinudnu naplatu-

Broj: 06/1.05/0705-457.1-541/16

Dana: 23.06.2017.godine

 

Ministarstvo finasija, Poreska uprava Područni centar Bijeljina-Odjeljenje za prinudnu naplatu, shodno članu 51. Pravilnika o prinudnoj naplati («Službeni glasnik Republike Srpske».broj 10/02), objavljuje:

 

OGLAS

o javnoj licitaciji zapljenjene imovine po zapisniku broj broj: 06/1.05/0705-457.1-541/16 od 28.02.2017 godine

 

1.

Licitacija će se održati dana 06.07.2017. godnne sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Poreske uprave Područni centar Bijeljina, ulica Trg Kralja Petra Karađorđevića broj 5

2.

Licitira se sledeća imovina:

Red br.

NAZIV - VRSTA IMOVINE KOJA SE LICITIRA

Jed. mje.

količina

Cijena KM

Vrije. KM lic.

1

PMV marke pežo Partner,

model : XR 1.9 D  

reg.oznaka K46-J-230,

god.proizvodnje 2007,

br.šasije VF3GJWJYB95266841,

br. motora: 10DXGF6014753,

snaga : 51 KW,

radna zapremina: 1868 ccm.

vrsta goriva: dizel ,

boja:  siva

1

kom

4900,00

4900,00

 

UKUPNA VRIJEDNOST IMOVINE bez red. broja: 1

(cijena robe prikaza u KM/kg)

1

kom

4900,00

4900,00

 

 

Shodno članu 49. Pravilnika o prinudnoj naplati („ Sl.gl.RS",br.10/02.) imovina se prodaje kompletna, može i po grupama u viđenom stanju,bez prava na reklamaciju.

 

3.

Imovina je uskladištena kod DOO „Univerzal auto" Bijeljina, ul: Knez Ivo od Semberije Bijeljina.

4.

Imovina se može pogledati svakog dana od 09.00 do 15,00 časova uz prethodnu najavu u doo „Univerzal auto" Bijeljina, ul: Knez Ivo od Semberije, tel 055/202-119, 055-207- 855, kontakt osoba Bobar Darko, gdje će biti prezentovan dokaz o vlasništvu imovine.

5.

Depozit u visini od 10 % od početne cijene uplaćuje se na blagajni Poreske uprave Područni centar Bijeljina, ulica Patrijarha Pavla br 2 i to jedan sat prije početka licitacije.

6.

Licitacija se neće održati ukoliko dužnik uplati ukupne obaveze po rješenju broj: 06/1.05/0705-457.1-541/16 od 14.03.2016 godine.

7.

Imovina nema teret.

8.

Kupac je obavezan da u roku od 8 dana od dana održavanja licitacije uplati razliku između depozita i postignute cijene.

9.

1. Licitacija je javna

2. Sva pravna i fizička lica imaju pravo da učestvuju na licitaciji pod uslovom :

- Da nemaju neizmirenih obaveza.što dokazuju uvjerenjem poreskog organa,

- Da nisu zaposleni u Poreskoj upravi ili njihovi bračni drugovi ili srodnici do trećeg stepena srodstva,

- da imaju dokaz o uplaćenom depozitu.

3. Učesnici dokazuju svoj identitet ličnom kartom, pasošem ili ovlaštenjem kao punomoćnik ili zastupnik.

10.

Sve obaveze io licitaciji snosi kupac.

11.

U slučaju da imovina ostane neprodata ili dio imovine druga licitacija biće održana jedan sat nakom završetka prve neuspješne licitacije. Za drugu licitaciju cijena imovine je 75% od procijenjene vrijednosti.

12.

Oglas je istaknut na oglasnoj tabli Poreske uprave Područni centar Bijeljina dana 26.06.2017. godine i objavljen u sredstvima javnog informisanja, „Nezavisne novine" Banja Luka.

 

NAČELNIK

Odjeljenje za prinudnu naplatu

Saja Perković, dipl. pravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: