Prodaja putničkog motornog vozila Škoda Fabia i teretnog vozila Mercedes Sprinter

Datum objave: 11.10.2021. 10:46 / Izvor: Akta.ba, 11.10.2021.

Na osnovu Odluke o imenovanju Komisije od 08.10.2021.godine, Komisija za provođenje procedure prodaje putničkih motornih vozila „Sarajevoputeva“ d.d. Sarajevo objavljuje

 

JAVNU LICITACIJU

za prodaju putničkog motornog vozila Škoda Fabia i teretnog vozila Mercedes Sprinter

 

I

 „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo putem javnog nadmetanja – licitacije prodaje putnička motorna vozila sljedećih karakteristika:  

- Škoda Fabia, tip 5J, limuzina sa zakošenim zadnjim vratima, godina proizvodnje 2013., snaga 55 kW, dizel Euro 5, boja crvena, broj motora CAYV488885, broj šasije TMBES45J7D3118012, registrovana do 06.09.2022.godine, urađen veliki i mali servis, početna cijena 8.000,00 KM

- Teretno vozilo Mercedes Sprinter 210 CDI, broj šasije WDB9062131N460436, boja bijela, J76-E-274, motor 2143, dizel EURO 5, broj motora 6515630338938, godina proizvodnje 2010, broj sjedišta 6,  početna cijena 17.000,00 KM

 

II

Vozilo se Škoda Fabia i teretno vozilo Mercedes Sprinter se može pogledati na parking prostoru na adresi Kamenolom bb, Blažuj, u periodu od 12.10.2021. do 15.10.2021. godine u vremenu od 09,00 do 12,00 sati, uz prethodnu telefonsku najavu kontakt osobi.

Kontakt osoba je Kazić Melis, telefon: 061 169 665.

 

III

Za vozilo ponudu mogu dostaviti i pravna i fizička lica.

Vozilo se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

 

IV

Ponuđači dostavljaju ponude – zapečaćene u koverti putem pošte ili neposredno na Protokol „Sarajevoputeva“ d.d. Sarajevo, ulica Mustajbega Fadilpašića br.17, 71000 Sarajevo sa naznakom „Ponuda za putničko motorno vozilo– Ne otvaraj“ najdalje do 18.10.2021. godine do 11,00 sati  sa dokazom o uplati depozita u iznosu od 10% od početne cijene.

Ponude ponuđača koji ne uplate depozit neće se uzeti u razmatranje.

Depozit se uplaćuje na blagajni Društva ili na transakcijski račun broj: 1602000000863711 koji se vodi kod Vakufske Banke d.d. Sarajevo. Ponuđač čija je ponuda najpovoljnija depozit se uračunava u kupoprodajnu cijenu dok ostalim ponuđačima depozit će biti vraćen u roku od tri dana od dana otvaranja ponuda, osim ukoliko ponuđači odustanu od ponude nakon otvaranja ponuda depozit im se neće vraćati.

 

V

Javno otvaranje ponuda uz prisustvo  fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih lica koja dostave ponude, održat će se dana 18.10.2021. godine u 12,00 sati, u prostorijama „Sarajevoputeva“ d.d. Sarajevo, ulica Mustajbega Fadilpašića br.17, Sarajevo.

Ukoliko se ukaže potreba, odnosno ponuđači budu spremni povećati cijenu iz dostavljene ponude, održati će se i usmena javna licitacija.

 

                                                                                                                  „SARAJEVOPUTEVI“ DD SARAJEVO

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: