Prodaja rabljenoga turbinskog, transformatorskog i hidrauličnog ulja

Datum objave: 16.02.2021. 08:24 / Izvor: Večernji List, 16.02.2021.

 

JP ELEKTROPRIVREDA

HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE d.d. Mostar

 

Na temelju Rješenja Uprave Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar broj: 1-8402/20 od 30. prosinca 2020. godine, objavljuje se:

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za prodaju rabljenoga turbinskog, transformatorskog i hidrauličnog ulja u OJ Proizvodnja električne energije putem pisanih ponuda

 

Ovim pozivom za dostavu ponuda pozivamo sve zainteresirane pravne subjekte da podnesu svoje ponude za kupnju rabljenoga turbinskog, transformatorskog i hidrauličnog ulja u OJ Proizvodnja električne energi¬je, JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" d.d. Mostar kako slijedi:

Predmet prodaje:

R.br.

Vrsta ulja

Ključni broj

Težina (kg)

Minimalna jedinična cijena bez PDV-a (KM/kg)

1.

INA Turbo 68 - turbinsko

13 03 07*

200

0,5

2.

INATrafina 3000 - transformator-sko

13 03 07*

1500

0.5

3.

ESSO UNIVIS N 46 - hidraulično

13 0110*

400

0,5

4.

SHELLT 68 - hidraulično

13 0110*

126

0,5

5.

MOBILE DTE - hidraulično

13 0110*

300

0,5

6.

Zauljene krpe i filteri                         15 02 02*

2526

290

-

 

1.Ponuditelj treba biti registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovoga Javnog poziva te dostaviti dokaz o registraciji u nadležnome profesionalnom sudskom ili trgovačkom registru države u kojoj je osnovan. Ponuditelj je obvezan dostaviti ovjeren preslik rješenja /izvoda iz nadležnoga sudskog ili trgovačkoga,registra.

2.Ponuditelj treba dostaviti ovjerenu presliku dozvole za gospodarenje specificiranim vrstama otpada ili okolišnu dozvolu ili suglasnost o oslobađanju obveze pribavljanja dozvole izdanu od nadležnoga ministarstva.

3.Uvjerenje nadležnoga suda ili tijela uprave u BiH ili države iz koje dolazi Ponuditelj da isti nije pod stečajem ili likvidacijom.

4.Ponuditelj treba uz ponudu za kupnju rabljenoga turbinskog, transformatorskog i hidrauličnog ulja dostaviti dokaz o uplati novčanoga iznosa u visini 10 % od vrijednosti ponude. Uplatu izvršiti na žiro račun kod UniCredit banke d.d. Mostar na račun broj: 3381002200811294 s naznakom Uplata na javni poziv za prodaju rabljenoga turbinskog, transformatorskog i hidrauličnog ulja u OJ Proizvodnja električne energije.

5.Ponuditelj treba dostaviti i druge dokumente koji su precizirani u dokumentaciji koju će dobiti od Naručitelja bez plaćanja naknade. Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

6.Zainteresirani Ponuditelji dokumentaciju mogu dobiti od 16.2. do 22. 2. 2021. godine elektroničkom poštom slanjem zahtjeva na mail: sanja.jelavic@ephzhb.ba . Dokumentacija za Javni poziv je besplatna.

7.Rok za podnošenje zatvoranih i zapečećenih ponuda je 9. 3. 2021. godine do 12:30.

8.Javno otvaranje ponuda održat će se 9. 3. 2021. godine u 13:00 u prostorijama Ugovornoga tijela, Mile Budaka 106 a, 88000 Mostar, dvorana u prizemlju, u nazočnosti ovlaštenih predstavnika zainteresiranih Ponuditelja.

Kontakt osoba za predmetni Javni poziv je Sanja Jelavić, dipl.ing.građ. e-mail: sanja.jelavic@ephzhb.ba , tel: +387 36 446 859. www.ephzhb.ba

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: