Prodaja rashodovanih motornih vozila

Datum objave: 19.10.2021. 09:44 / Izvor: Oslobođenje, 19.10.2021.

VODOVOD I KANALIZACIJA

JAVNO KOMUNALNO PREOUZEĆE I DOO I TUZLA

 

Broj: 6273/21

Tuzla, 18.10.2021.

 

Na osnovu člana 53. Statuta JKP „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla, direktor društva objavljuje slijedeći

 

JAVNI OGLAS

za prodaju rashodovanih motornih vozila u zatečenom stanju

 

I   PREDMETI PRODAJE

1 .Putničko vozilo VOLKSWAGEN VW CADDY MAXI, godina proizvodnje 2009, broj šasije WW2ZZZ2KZAX054091, broj motora BLS009061, u voznom stanju, registrovan do 28.12.2021. godine, (kom 1)

2. Teretno vozilo VOLKSWAGEN VW CADDY, godina proizvodnje 2007, broj šasije VW1ZZZ2KZ7X074110, broj motora BST039909, u voznom stanju, istekla registracija (kom 1)

3. Teretno vozilo KIA, K2700, godina proizvodnje 2009, broj šasije KNCSE061297375928, broj motora J2511974, u neispravnom stanju, registrovano do 22.11.2021 (kom 1)

4. Teretno vozilo KIA, K2700,'godina proizvodnje 2008, broj šasije KNESE06128K323120, broj motora J2494143, u voznom stanju, registrovano do 31.10.2021 (kom 1)

5. Teretno vozilo MERCEDES BENZ, godina proizvodnje 1991, broj šasije VVDB6114181P165957, broj motora 60294010163320, u voznom stanju, istekla registracija (kom 1).

 

II   USLOVI PRODAJE

1.            Predmeti prodaje, se prodaju u viđenom stanju bez prava na reklamaciju;

2.            početna cijena ispod koje se predmeti prodaje ne mogu prodati određuje se:

-              za predmet prodaje pod rednim brojem 1. u iznosu od 5.500,00 KM bez uključenog PDV-a;

-              za predmet prodaje pod rednim brojem 2. u iznošu od 5.500,00 KM bez uključenog PDV-a;

-              za predmet prodaje pod rednim brojem 3. u iznosu od 2.200,00 KM bez uključenog PDV-a;

-              za predmet prodaje pod rednim brojem 4. u iznosu od 4.000,00 KM bez uključenog PDV-a;

-              za predmet prodaje pod rednim brojem 5. u iznosu od 6.000,00 KM bez uključenog PDV-a;

Cijene su date na paritetu fco krug preduzeća u ulici 18. Hrvatske brigade 45 -kod bolnice u Kreki za sve predmete prodaje.

Cijene su date bez obračunatog poreza na dodatnu vrijednost.

Saglasno propisima o porezu na dodatnu vrijednost PDV će biti obračunat kupcu prilikom fakturisanja.

Za najpovoljnijeg bit će odabran ponuđač koji ponudi najvišu cijenu po predmetu prodaje.

 

3. Ponuđači zainteresovani za kupovinu, obavezni su radi ozbiljnosti ponuda uplatiti depozit u iznosu od 100,00 KM za predmet prodaje pod svim rednim brojevima. Uplatu izvršiti na blagajni preduzeća (Tuzla, ulica 2. oktobar br.1) ili na transakcijski račun preduzeća 1321000165010103 kod NLB banke. Dokaz o uplati mora biti priložen u istoj koverti s ponudom. Iznos depozita za najpovoljnije ponuđače će se uračunati u postignutu cijenu. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija uplaćeni depozit se neće vratiti. Nakon završenog nadmetanja učesnicima u kupovini predmšta prodaje čije ponude ne budu prihvaćene kao najpovoljnije, depozit će se vratiti u punom iznosu na blagajni preduzeća Tuzla, ulica 2. oktobar br. 1.

 

4. Način prodaje je javna prodaja putem prikupljanja pismenih ponuda od potencijalnih kupaca. Pravo dostavljanja pismenih ponuda u zatvorenim kovertama, lično ili putem pošte imaju, sva pravna i fizička lica a dostavljanje istih izvršiti do 28.10.2021 godine do 12:00 sati na adresu JKP „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Tuzla, ulica 2. oktobar broj 1, 75000 Tuzla sa naznakom za JAVNI OGLAS-PONUDA „ZA RASHODOVANA MOTORNA VOZILA u zatečenom stanju" - NE OTVARATI.

Ponuda treba da sadrži:

- pismo - ponudu;

- ovjerene fotokopije uvjerenja o poreznoj registraciji kod porezne uprave FBiH i uvjerenja o identifikacionom broju kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH, za pravna lica;

- ovjerenu fotokopiju lične karte za fizička lica;

- neto ponuđenu cijenu i cijenu sa PDV-om po predmetu prodaje;

- izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji izvršiti uplatu postignute kupovne cijene u roku od osam (8) dana od dana javnog otvaranja ponuda;

- izjavu o prihvatanju predmeta prodaje u zatečenom stanju bez prava na reklamaciju.

 

5. Uplata postignute kupovne cijene izvršit će se na osnovu fakture koju će poslodavac ispostaviti kupcu. Kupac je obavezan da uplati puni iznos fakture u roku od osam (8) dana od dana javnog otvaranja ponuda i proglašenja najpovoljnijeg ponuđača. Predaja kupljenih predmeta prodaje kupcu-najpovoljnijem ponuđaču će se izvršiti po izvršenoj uplati postignute cijene i uz potpis zaspisnika o primopredaji.

 

6. Svi zainteresovani mogu pogledati motorna vozila u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja javnog oglasa, svakim radnim danom od 8 do 14 sati u krugu preduzeća Tuzla-18. Hrvatske brigade 45- kod bolnice u Kreki (uz obaveznu telefonsku najavu na br. 035-369-811).

7. Javno otvaranje ponuda u prisustvu predstavnika ponuđača i proglašenje najpovoljnijeg ponuđača obavit će komisija dana 28.10.2021. godine u 13:00 sati na adresi 2. Oktobar br. 1.

8. Kontakt osoba za pregledanje motornih vozila je Jurišić Mihaela. telefon 062/020-118.

 

DIREKTOR mr.sci. Aid Berbić, dipl. pravnik

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: