Prodaja skladišno-poslovnog objekta, k.o. Grude Grad

Datum objave: 12.03.2021. 08:32 / Izvor: Večernji List, 12.03.2021.

DUHANPRODUKT d.o.o. - u stečaju

Park hrvatskih velikana 3

GRUDE

ID: 4272155130002

 

Broj: 64 0 St 05183519 St

Grude, 09.03.2021.godine

 

Na osnovu članka 101., i 102., Zakona o stečajnom postupku (SI. novine FBiH broj 29/03, 32/04, 42/06 i 52/18) i odluke odbora vjerovnika od 04.03.2021. godine, stečajni upravi¬telj oglašava:

 

PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

PUTEM NEPOSREDNE POGODBE

 

A - Predmet prodaje je skladišno-poslovni objekt ukupne neto površine 4.989 m2, izgrađen na k.č. 806/1 upisano u posjedovnom listu broj 161 K.O. Grude Grad, i ZK ulošku broj 25 K.O. Grude Grad sa pripadajućim dvorištem, tlocrtne površine objekta od 1.420 m2 i dvorišta površine 2.689 m2 - bez tereta.

 

B- Lokacija

Nekretnina se nalaze u ulici Park hrvatskih velikana - Grude, u samom centru grada, opremljeno komunalnom infrastrukturom.

 

C- Uvjeti, način, mjesto i vrijeme prodaje

Prodaja će se izvršiti neposrednom pogodbom, prikupljanjem ponuda u zatvorenim kovertama s tim da se nekretnina ne može prodati ispod 750.000,00 KM. Ponude na iznose manje od 750.000,00 KM neće biti razmatrane.

Procijenjena vrijednost iznosi 2.211.700,00 KM, a ista je utvrđena procjenom ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke Danijela Ćavara iz Mostara.

 

Ponude se dostavljaju na adresu: DUHANPRODUKT d.o.o.- u stečaju ; Park hrvatskih velikana 3 ; 88340 GRUDE ; / s naznakom - ponuda ne otvarati/ u zatvorenim kovertama koje moraju biti predane na poštu najkasnije 15 dana nakon objave oglasa u dnevnim novinama. Uz ponudu treba biti dostavljena i potvrda o uplati osiguranja.

 

Javno otvaranje ponuda će se obaviti dana 31.03.2021 godine (srijeda) s početkom u 8:30 sati u prostorijama DUHANPRODUKT d.o.o- u stečaju, Park hrvatskih velikana 3 - Grude.

 

Na javnom nadmetanju mogu sudjelovati fizičke i pravne osobe koje na ime osiguranja uplate novčani depozit od 10.000,00 KM na transakcijski račun DUHANPRODUKT d.o.o. - u stečaju broj: 3060002995237750. Učesnicima koji ne budu proglašeni kupcem uplaćeni iznos će biti vraćen u roku tri dana.

 

D - Proglašenje kupca

Za kupca će se proglasiti ponuđač sa najvećom ponuđenom cijenom, a ukoliko isti odustane od kupovine gubi pravo na povrat osiguranja, a za kupca će se proglasiti sljedeći ponuđač s najvišom cijenom.

 

E- Rok za plaćanje kupoprodajne cijene

Kupac je dužan sklopiti ugovor o kupnji nekretnine u notarskoj obradi i izvršiti uplatu ponuđene cijene umanjeno za iznos plaćenog osiguranja, a sve u rokovima navedenim u ponudi. Kupac koji u navedenim rokovima iz ponude ne sklopi ugovor o kupnji nekretnine i ne plati ponuđenu cijenu, gubi status kupca i pravo na povrat uplaćenih sredstava.

F- Ostali uvjeti prodaje

Imovina se prodaje po principu „viđeno kupljeno". Ukoliko uvjeti plaćanja iz ponude ne budu odgovarali stečajnom dužniku, Odbor vjerovnika stečajnog dužnika zadržava pravo da odbije bilo koju ili sve ponude za kupovinu bez obrazloženja.

Kupac snosi sve troškove koji terete kupoprodaju (porez na promet nekretnina, sastav ugovora kod notara, takse i drugo).

Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati uz prethodnu najavu kod stečajnog upravitelja na mob: 063 261 003, na kojem se mogu dobiti i druge informacije.

 

Stečajni upravitelj

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: