Prodaja službenih motornih vozila: Audi A8 TDI Quattro tiptronic, Audi A6 3.0 TDI, Renault Laguna 2.0...

Datum objave:14.06.2019. 10:25 / Izvor: Glas Srpske, 14.06.2019.

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRPSKE

GENNRALNI SEKRETAR

 

Broj: 02/2-949-3/19

Dana: 14.6.20D9. godine

 

Na osnovu tačke III Odluke generalnog sekretara Narodne skupštnne Republike Srpske o prodaji osnovnih sredstava putem javnog nadmetanja-licitacije, broj: 02/2-949/19 od 23.5.2019. godine, Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja-licitacije za prodaju osnovnih sredstava-putničkih motornih vozila objavljuje

 

JAVNI POZIV

o prodaji službenih motornih vozila putem licitacije, sistem zatvorenih ponuda

1. Predmet prodaje

Predmet prodaje su službena motorna vozila Narodne skupštine Republike Srpske sljedećih karakteristika:

r/b lota

Marka itip vozila

God. proiz.

Boja

Vrsta goriva

Broj šasije

Registar. broj vozila

Zaprem. i snaga motora

Početna cijena u KM

1.

Audi A8 TDl

Quattro

Tiotronic

2007.

crna

benzin

WAUZZZ4E07N022128

J90-E-300

4163ccm 257 kw

21.800,00

2.

AUDI A6 3.0 TDl

2007.

crna

dizel

WAUZZZ4F789006138

J90-E-301

2967ccm 171 kw

8.900,00

3.

Reanault Laguna 2,0

2009.

plava

dizel

VF1BT1K0641445239

All-K-492

1995ccm 110 kw

5.800,00

4.

Reanault Laguna

2008.

crna

dizel

VF1BTEK0639477883

691-K-787

1995ccm 110 kw

5.800,00

5.

Reanault Megan

2006.

siva

dizel

VF1LMSE0636323329

793-K-722

1461ccm 78 kw

2.900,00

6.

Reanault Megan

2008.

crna

dizel

VF1LMSEC639609639

697-1-230

1461ccm 78 kw

4.700,00

7.

Reanault Clio 1,5

2005.

siva

dizel

VF1BR1G0H35114848

K67-T-485

1461ccm 50 kw

1.950,00

 
 

2. Način prodaje

Prodaja vozila iz tačke 1. ovog poziva izvršiće se putem javnog nadmetanja-licitacije sistemom zatvorenih ponuda, po načelu "viđeno-kupljeno" nakon čega se naknadne reklamacije ne uvažavaju. Pravila javne licitacije, kojima je detaljno uređen postupak sprovođenja javnog nadmetanja-licitacije za prodaju osnovnih sredstava-putničkih motornih vozila Narodne skupštine Republike Srpske, objavljena su na internet stranici: www.narodnaskupstinars.net

 

3. Pravo učešća

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja dostave ponudu i dokaz o uplati depozita u visini od 5% od početne cijene/vrijednosti svakog vozila za koji se ponuda podnosi. Depozit se uplaćuje u KM-u na Jedinstveni račun trezora Republike Srpske broj: 572-103-00000089-75, otvoren kod MF banke a.d. Banjaluka, svrha uplate: depozit za licitaciju, LOT    , za organizacioni kod: 02020001 - Narodna skupština Republike Srpske. Pravo učešća u postupku licitacije nemaju zaposleni u Narodnoj skupštini kao i članovi njihove uže porodice.

 

4. Pregled vozila i dostavljanje ponuda

Vozila koja su predmet prodaje mogu se pogledati na parkingu Narodne skupštine Republike Srpske od 17. do 21. juna 2019. godine u vremenu od 9 do 14 časova, uz prethodnu najavu kontakt osobi: Šukalo Nenad telefon 051338-160.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojoj je naveden naziv primaoca, naznaka: "Ponuda za prodaju motornih vozila putem licitacije - NE OTVARAJ", naziv i broj LOT-a (vozila) za koji se ponuda dostavlja i naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte. Ponude se predaju neposredno na pisarnicu Narodne skupštine ili putem pošte na adresu: Narodna skupština Republike Srpske, Trg jasenovačkih žrtava broj 1, Banjaluka, do 24.6.2019. godine do 10 časova.

Javno otvaranje ponuda, uz prisustvo ponuđača, biće održano 24.6.2019. godine u 11 časova u maloj sali Narodne skupštine Republike Srpske u Banjaluci.

Kriterijum za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena koja ne može biti manja od početne prodajne cijene.

 

5. Sadržaj ponude

5.1. Ponuda treba da sadrži sve podatke i dokumente o ponuđaču, dokaz o uplati depozita, cijenu vozila (LOT-a) za koji se ponuda podnosi, a sve u skladu sa Pravilima o sprovođenju javne licitacije i Obrascu za ponudu koji se nalazi u prilogu Pravila.

5.2. Ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača, a ako je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom.

5.3. Ponuda koja ne bude sadržala tražene elemente (potrebnu dokumentaciju) u skladu sa Pravilima, te ponuda primljena nakon datuma i vremena naznačenog u ovom pozivu, kao i ponuda čija je cijena niža od utvrđene početne prodajne cijene vozila neće se uzeti u razmat- ranje.

 

6. Dodatne informacije

Pravila o postupku sprovođenja javnog nadmetanja-licitacije za prodaju osnovnih sredstava - putničkih motornih vozila Narodne skupštine Republike Srpske, broj 02/2-945-1/19 od 31.5.2019. godine, mogu se preuzeti sa internet stranice: www.narodnaskupstinars.net ili neposredno u pisarnicu Narodne skupštine, kancelarija broj 1.

Sve dodatne informacije o postupku ove javne licitacije mogu se dobiti od kontakt lica: Nenad Šukalo, tel/faks 051/338-160.

 

Komisija za sprovođenje javne licitacije za prodaju putničkih motornih vozila

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: