Prodaja službenih, putničkih, teretnih motornih vozila i priključnog vozila: VW Golf III, Škoda Octavia, VW Caddy, Renault Kangoo, Škoda Felicia...

Datum objave:09.06.2021. 11:34 / Izvor: Naša riječ, 08.06.2021.

JP ELEKTROPRIVREDA BiH

d.d. - Sarajevo

Podružnica "Elektrodistrlbucija", Zenica

 

ODLUKA

o objavljivanju licitacije za prodaju službenih vozila

 

Član 1.

Putem javne licitacije vršit će se prodaja službenih putničkih, teretnih motornih vozila i priključnog vozila sa slijedećim karakteristikama:

 

R/b

Marka, tip i stanje ispravnosti vozila

Registarski broj

God. proiz

Broj šasije

Broj motora

Snaga motora kw

Zapr cm3

G

Stanje km

Početna cijena u KM

1

VW Golf III 1H 1,8

PUTNIČKO (NEISPRAVNO) IN.B. ZE 0676530

O05 O 098

1997

3VVV1931HL TM317405

ADD 090198

66

1800

B

301 474

600,00

2

Škoda Octavia 2,0

PUTNIČKO (NEISPRAVNO) IN.B. ZE 0686976

T09 M 002

2002

TMBBE41U 528562547

APK764435

85

1984

B

211 591

700,00

3

VWCaddy1,9 SD

PUTNIČKO (NEISPRAVNO) IN.B. M 42192

987 K 906

1998

VVV2ZZZ9K ZXR511762

1Y79 4753

47

1895

D

344 880

550,00

4

Renault Kangoo 1,5 dCi

PUTNIČKO (NEISPRAVNO) IN.B. V 0046689

351J 467

2007

VF1KCTGE F38059565

D05 4732

62

1461

D

213 331

1.500,00

5

Škoda Felicia

Pick up TERETNO (NEISPRAVNO) IN.B. ZG 0672220

494 E 841

1999

TMBEEA673 X5018344

291 3219

43

1289

B

202 814

550,00 + PDV 17%

6

Tam 80 T5 BE

TERETNO (NEISPRAVNO) IN.B. K 0011390-1

M35 O 998

1986

860002729

Y871N 57670

57

3860

D

260 280

2.200,00 + PDV 17%

7

Renault Maxity 2,5 TERETNO (NEISPRAVNO) IN.B. M 42643

A42 O 366

2013

-

VF6DPTF24 D3155908

YM84 3163B

100

2488

D

53 508

10.000,00 + PDV 17%

8

Ssangyong Actyon 2,0 Xdi

TERETNO (NEISPRAVNO) IN.B. M 42006

125 E 501

2008

KPACA1E KS7P025 621

6649511 0514872

104

1998

D

135 176

2.500,00 + PDV 17%

9

Iveco Daily 35 C 14D TERETNO (NEISPRAVNO) IN.B. ZG 0685294

J10 K 795

2007

ZCFC35A2 005648012

456640

100

2998

D

158 205

2.500,00 + PDV 17%

10

Prikolica JOP 15 PRIKLJUČNO

(NEISPRAVNO) IN.B. M 42644

A09 J 129

2013

V39S1015B DKEB5125

 

 

 

 

 

800,00 + pn\/

17%

11

VW Polo 1,9 PUTNIČKO (NEISPRAVNO) IN.B. 0006800 T

766 M 446

1997

WVWZZZ6N ZVY232636

AEF1 38757

47

1896

D

264 380

500,00

12

Škoda Felicia 1,9 D PUTNIČKO

(NEISPRAVNO) IN.B. 010230T

698 T 477

2001

TMBEHH61 315326984

AEF3 68130

47

1896

D

189 000

500,00

13

Škoda Felicia

1,9 D PUTNIČKO (NEISPRAVNO) IN.B. 0033240 TRT

775 K 247

1998

TMBEHH61

3X0003230

AEF2 63157

47

1896

D

232 000

500,00

14

VVVGolf 19E 1,6 D PUTNIČKO (NEISPRAVNO) IN.B. 0006810 T

917T 812

1988

WVWZZZ19 ZJB138811

JPS7 9795

40

1588

D

360 000

500,00

15

VW Caddy 9 KV

PUTNIČKO (NEISPRAVNO) IN.B. 0032860 TRT

852 E 619

1998

VVV2ZZZ9K ZXR511752

1Y97 4808

47

1895

D

315 00

520,00

16

Renault Kangoo

PUTNIČKO (NEISPRAVNO)

351 J 464

2007

VF1KCTG EF38059503

D05 4637

62

1461

D

148 000

1.000,00

17

VWT4 1,9 D TERETNO (NEISPRAVNO) IN.B. 0031970 DV T

»

565 M 874

i t v;.

1998

VVV1ZZZ70 ZXH087061

ABL19 6073

50

1895

D

185 000

1.200,00 +.PDV 17%

18

VW T4 1,9 D TERETNO  (NEISPRAVNO) IN.B.00033350 TR T

498 M 052

1999

VVV1ZZZ70 ZXH086942

ABL19 6085

50

1895

D

218 000

1.200,00+ PDV 17%

19

VW T4 2,4 D TERETNO (NEISPRAVNO) IN.B. 0031090 TR T

775 K 246

1996

VVV3ZZZ70 ZVH039837

AAB4 04702

57

2370

D

290 000

1.000,00 + PDV 17%

20

Ssangyong

Actyon TERETNO (NEISPRAVNO) im nrtfiono t

237-M-537

2009

KPACA1E KS9P061623

6649511 0529790

104

1998

D

103 178

950,00 + PDV 17%

21

Renault Kangoo TERETNO

(NEISPRAVNO) IN 034480 T

460-M-515

2006

VF1FC0J4 F36279147

UA89

908

47

1870

D

157 210

650,00 + PDV 17%

22

Toyota Hilux 2,5 TERETNO

(NEISPRAVAN) IN 043710T

752-J-088

2007

MROHR22 G901506789

2KD74 22466

88

2494

D

457 922

850,00 + PDV 17%

 

 

Član 2.

Otvaranje dostavljenih ponuda za prodaju službenih putničkih, teretnih motornih vozila i priključnog vozila iz tačke 1 održat će se u Zenici, ulica Safvet bega Bašagića br.6 - zgrada Podružnice "Elektrodistribucija" Zenica u petak 25.06.2021. godine sa početkom u 10 00. Otvaranje će e obavljati pojedinačno, prema redosljedu iz tabele naznačene u tački I. Otvaranju dostavljenih ponuda mogu prisutvovati ponuđači - fizička lica koja su dostavila ponudu za određeno vozilo uz identifikacijski dokument, odnosno osobe ovlaštene za učešće na javnoj licitaciji  za određeno vozilo u ime pravnog lica uz pismeno ovlaštenje i identifikacijski dokument.

O javnom otvaranju ponuda Komisija će sačiniti zapisnik i utvrditi listu ponuđača koji su ponudili, cijenu koja je jednaka ili je iznad početne cijene i konstatovati koji su ponuđači ponudili najveću cijenu za pojedina vozila.

 

Član 3.

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica koja zaključno sa 25.06.2021.g. (petak) do 09 00  dostave ponudu lično ili putem pošte na protokol Podružnice "Elektrodistribucija" Zenica (Safvet bega Bašagića 6), i izvrše uplatu kaucije na transakcijski račun broi: 3389002208096370 kod UniCredit banke, u iznosu od 10% početne cijene (bez PDV- a) vozila za koje dostavljaju ponudu. Prilikom uplate kaucije, naznačiti na uplatnici „Ponuda za javnu licitaciju - vozilo   

(navesti redni broj iz tabele iz tačke I., marku, tip i registarski broj vozila).

Uplata kaucije za svako pojedinačno vozilo za koje se dostavlja ponuda, mora se izvršiti odvojeno - zbirna uplata kaucije za više vozila nije dozvoljena. Dokaz o izvršenoj uplati kaucije (kopiju uplatnice), ponuđači trebaju dostaviti zajedno sa ponudom u zatvorenoj koverti.

Član 4.

Ponude se dostavljaju za svako pojedinačno vozilo odvojeno - ponuda za jedno vozilo u jednoj koverti. Jedan ponuđač može dostaviti ponudu zajedno ili više vozila navedenih u tabeli iz tačke I.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom

"Ponuda za javnu licitaciju vozila-NE OTVARATI".

Na zatvorenoj koverti obavezno naznačiti: redni broj vozila za koje se dostavlja ponuda naznačen u tački I., te marku i tip vozila sa registarskim brojem. U zatvorenoj koverti, ponuđači su obavezni dostaviti obrazac za cijenu ponude i dokaz o izvršenoj uplati kaucije (kopiju uplatnice).

Dostavljeni obrazac za cijenu ponude mora biti popunjen u potpunosti.

Obrasci za cijenu ponude mogu se preuzeti od: Denis Spahić-kontakt tel 061934 399 i Sanel Golić -kontakt tel 062 610 880

Napomena: Obrasci za cijenu ponude su pripremljeni odvojeno za putnička vozila, teretna vozila i za priključno vozilo.

Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca, a ukoliko je ponuđač pravno lice mora biti i ovjerena pečatom pravnog lica.

Član 5.

Ponude koje ne budu pripremljene u skladu sa naprijed navedenim, ponude koje budu dostavljene poslije naznačenog roka i ponude čija je ponuđena cijena ispod početne neće se razmatrati.

Član 6.

-Vozila se mogu pogledati svakim radnim danom na slijedećim adresama:

- vozila pod rednim brojem 1,2,3,4,5,6,7, 8,9 i 10 u Zenici ulica Bistua Nuova br. 11 (Radakovo), od 12 00 h do 16 00h, kontakt osoba Denis Spahić - mob. 061 934 399 i kontakt osoba Sanel Golić - mob. 062 610 880 vozilo pod rednim brojem 11,12,13,14,15,16,17, 18, 19, 20, 21 i 22 u Travniku, ulica Luka bb (iza TC Bingo) od B10" do 1600", kontakt osoba Jasmin Bakaran - mob. 061 139 556

Član 7.

U slučaju da ponuđač poslije krajnjeg roka za dostavu ponude, odustane od ponude, ponuđač gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

Najpovoljniji ponuđač dužan je postignutu cijenu vozila uplatiti u roku od 8 dana od dana zaključenja Ugovora, a ukoliko to ne učini smatrat će se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

Član 8.

Ukoliko za isto vozilo budu dostavljene dvije ili više ponuda sa istom cijenom, prednost će imati onaj učesnik koji je ranije dostavio prijavu.

 

Član 9.

Vozilo koje je predmet ponude kupuje se po principu "viđeno- kupljeno", te se naknadne reklamacije neće uvažiti.

Član 10.

Sve troškove prenosa vlasništva, kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

Član 11.

Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, kaucija od 10 % će biti vraćena uplatom na broj datog tekućeg računa za fizička lica, odnosno transakcijskog računa za pravna lica odmah po okončanju licitacije, a ponuđačima čije ponude budu prihvaćene, kaucija će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: