Prodaja službenih vozila i specijaliziranih službenih vozila

Datum objave:14.05.2019. 11:52 / Izvor: Akta.ba, 14.05.2019.

Bosna i Hercegovina      

Ministarstvo sigurnosti

Državna agencija za istrage i zašiitu

 

Broj: 16-11-16-2341-7/19 Istočno

Sarajevo, 13.05.2019. godine

 

Na osnovu člana 4. Odluke o prodaji službenih vozila i specijaliziranih službenih vozila Državne agencije za istrage i zaštitu, broj 16-11-16-2341-2/19 od 16.04.2019. godine, a u vezi sa Instrukcijom o načinu i pravilima provođenja javne prodaje - licitacije za prodaju motornih vozila budžetskih korisnika institucija Bosne i Hercegovine, broj 08-02-2-9207/16 od 31.10.2016. godine, Komisija za javnu prodaju - licitaciju službenih vozila i specijaliziranih službenih vozila Državne agencije za istrage i zaštitu objavljuje

 

J A V N I O G L A S

ZA PRODAJU SLUŽBENIH VOZILA I SPECIJALIZIRANIH SLUŽBENIH VOZILA DRŽAVNE AGENCIJE ZA ISTRAGE I ZAŠTITU PUTEM JAVNE PRODAJE - LICITACIJE

ZATVORENIM PISANIM PONUDAMA

 

1. PREDMET JAVNOG OGLASA

1.1. Predmet javnog oglasa je prodaja službenih vozila i specijaliziranih službenih vozila (u daljem tekstu: vozila) Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljem tekstu: Agencija), prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača, kako slijedi:

 

Broj LOT-a

Marka i tip vozila

Registarska oznaka

Snaga motora (kw) i radni obujam (cm3)

Broj šasije i motora

Dizel/ Benzin (D/B)

God. proizv.

Opis stanja vozila, pređeni km na dan 25.04.2019. godine

Početna cijena (KM)

LOT 1

VW Golf

Vozilo odjavljeno kod nadležnog organa, MUP RS

74 KW 1896 cm3

WVWZZZ1JZ3D014842 ATD325276

D

2002

Ispravno, registracija istekla 20.02.2019. godine Pređeni km: 149 642

5.000,00

LOT 2

VW Golf

Vozilo odjavljeno kod nadležnog organa, MUP RS

77 KW 1896 cm3

WVWZZZ1KZ59000380 BKC423181

D

2004

Ispravno, registracija istekla 15.03.2019. godine Pređeni km: 253 306

5.100,00

LOT 3

VW Polo

J25-K-538

47 KW 1896 cm3

WVWZZZ9NZ69000063 ASY309762

D

2005

Ispravno, registrovano do 11.11.2019. godine Pređeni km: 187 497

5.000,00

LOT 4

VW Polo

K42-T-925

47 KW, 1896 cm3

WVWZZZ9NZ69000055 ASY302421

D

2005

Ispravno, registrovano do 14.09.2019. godine Pređeni km: 159 614

5.000,00

LOT 5

VW Polo

A28-J-614

47 KW 1896 cm3

WVWZZZ9NZ69000305 ASY314558

D

2005

Ispravno, registrovano do 05.01.2020. godine Pređeni km: 214 449

4.900,00

LOT 6

VW Polo

A12-E-970

47 KW 1896 cm3

WVWZZZ9NZ7Y115582 ASY319878

D

2006

Ispravno, registrovano do 25.12.2019. godine Pređeni km: 253 420

5.000,00

LOT 7

VW Polo

T06-M-529

47 KW 1896 cm3

WVWZZZ9NZ7Y115358 ASY319876

D

2006

Ispravno, registrovano do 25.12.2019. godine Pređeni km: 334 641

4.900,00

LOT 8

VW Transporter

T58-O-741

128 KW 2461cm3

WV2ZZZ7HZ6H048870 AXE054614

D

2005

Ispravno, registrovano do 17.01.2020. godine Pređeni km: 142 167

11.000,00

LOT 9

VW Transporter

M50-A-118

128 KW 2461cm3

WV2ZZZ7HZ6H050536 AXE054775

D

2005

Ispravno, registrovano do 17.01.2020. godine Pređeni km: 147 012

11.000,00

LOT 10

Škoda Fabia

T05-M-461

47 KW 1896 cm

TMBHF46YX33755620 ASY157829

D

2003

Ispravno, registrovano do 13.05.2019. godine Pređeni km: 129 318

3.400,00

LOT 11

Škoda Fabia

Vozilo odjavljeno kod nadležnog organa, MUP RS

55 KW 1422 cm3

TMBGZ46Y564447692 AMF907811

D

2005

Ispravno, registracija istekla 21.02.2019. godine Pređeni km: 173 323

3.600,00

LOT 12

Škoda Fabia

T09-O-320

51 KW 1422 cm3

TMBBE45J58S500660 BNM363192

D

2008

Ispravno, registrovano do 25.06.2019. godine Pređeni km: 341 835

4.400,00

LOT 13

Škoda Fabia

T43-M-992

51 KW 1422 cm3

TMBBE45J28S500535 BNM215004

D

2008

Ispravno, registrovano do 25.06.2019. godine Pređeni km: 232 865

4.700,00

LOT 14

Škoda Fabia

Vozilo odjavljeno kod nadležnog organa, MUP RS

51 KW 1422 cm3

TMBBE45J48S500262 BNM249878

D

2008

Ispravno, registracija istekla 05.03.2019. godine Pređeni km: 186 248

4.700,00

LOT 15

Renault Laguna

Vozilo odjavljeno kod nadležnog organa, MUP RS

110 KW 1995 cm3

VF1BGETB635269541 C003301

D

2006

Ispravno, registracija istekla 24.03.2019. godine Pređeni km: 177 486

5.000,00

LOT 16

Renault Laguna

Vozilo odjavljeno kod nadležnog organa, MUP RS

110 KW 1995 cm3

VF1BGETB635269542 C003321

D

2006

Neispravno, registracija istekla 11.02.2019. godine Pređeni km: 224 034

4.500,00

LOT 17

Renault Laguna

Vozilo odjavljeno kod nadležnog organa, MUP RS

110 KW 1995 cm3

VF1BGETB635269531 C003291

D

2006

Ispravno, registracija istekla 14.04.2018. godine Pređeni km: 161 737

4.500,00

LOT 18

Renault Laguna

Vozilo odjavljeno kod nadležnog organa, MUP RS

110 KW 1995 cm3

VF1BGETB635269545 C003289

D

2006

Ispravno, registracija istekla 09.02.2018. godine Pređeni km: 294 507

4.300,00

LOT 19

Renault Laguna

Vozilo odjavljeno kod nadležnog organa, MUP RS

110 KW 1995 cm3

VF1BGETB635269546 C003295

D

2006

Neispravno, registracija istekla 23.02.2017. Pređeno km: 190 088

4.500,00

LOT 20

Renault Laguna

Vozilo odjavljeno kod nadležnog organa, MUP RS

110 KW 1995 cm3

VF1BGETB635269543 C003316

D

2006

Ispravno, registracija istekla 08.02.2019. godine. Pređeno km: 279 418

4.100,00

LOT 21

Ford Mondeo

Vozilo odjavljeno kod nadležnog organa, MUP RS

105 KW 1997cm3

WF0DXXGBBD8A66804 8A66804

D

2008

Ispravno, registracija istekla 26.06.2018. godine Pređeni km: 290 892

8.600,00

LOT 22

Motocikl BMW GSR 13

A62-M-509

37 KW 652 cm3

WB10172A74ZH95416 08026998

B

2003

Ispravan, registrovan do 05.05.2019. godine Pređeni km: 20 807

2.900,00

LOT 23

Motocikl BMW GSR 13

A62-M-515

37 KW 652 cm3

WB10172A94ZH95384 08024628

B

2003

Ispravan, registrovan do 05.05.2019. godine Pređeni km: 13 627

3.000,00

LOT 24

Motorne

sanke Yamaha

Ne posjeduju registarsku oznaku

108 KW 998 cm3

JYE8FT0066A001606 6YMXY998BDA

B

2005

Ispravne

4.100,00

 

2. NAČIN JAVNE PRODAJE - LICITACIJE

2.1. Vozila koja su predmet javne prodaje - licitacije prodaju se pojedinačno ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu za pojedino vozilo.

 

3.  PRAVO UČEŠĆA

3.1. Pravo učešća u postupku javne prodaje - licitacije imaju sve pravne i fizičke osobe koje prije utvrđenog roka uplate kauciju u iznosu od 10% početne cijene vozila za koje licitiraju.

3.2. Kaucija se uplaćuje na blagajni Agencije, ul. Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo, II sprat, ured 229, do 29.05.2019. godine do 13,00 sati.

3.3. Učesnicima u postupku javne prodaje - licitacije čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena kaucija od 10% bit će vraćena na blagajni jedan sat nakon završetka javne prodaje - licitacije, dok će uplaćena kaucija najpovoljnijem ponuđaču biti vraćena nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati punog iznosa kupoprodajne cijene.

3.4. Zaposleni u Agenciji i članovi njihove uže porodice nemaju pravo učešća u postupku javne prodaje - licitacije.

 

4. PREGLED VOZILA

4.1. Vozila koja su predmet javne prodaje - licitacije mogu se pogledati na službenom parking prostoru Agencije, ul. Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo, osim vozila za LOT 22, LOT 23 i LOT 24 koja se mogu pogledati na službenom parking prostoru ul. Vojvode Radomira Putnika 108, Istočno Sarajevo. Vozila se mogu pogledati sljedećim danima: 17.05, 22.05. i 28.05.2019. godine u vremenu od 12,00 do 14,00 sati, uz prethodnu najavu prodavcu na broj telefona 057/326-367.

 

5. DOSTAVLJANJE PONUDE

5.1. Ponuda se dostavlja na Obrascu za cijenu ponude, u zatvorenoj (neprovidnoj) koverti na kojoj treba na poleđini napisati ime i prezime (za fizičke osobe), naziv ponuđača (za pravne osobe), broj LOT-a za koji se dostavlja ponuda, sa naznakom „Ponuda za prodaju službenih vozila i specijaliziranih službenih vozila putem licitacije - ne otvarati".

5.2. U slučaju da ponuđač dostavlja ponude za više LOT-ova, ponuda za svaki LOT pakuje se u posebne koverte, koje se opet pakuju u zajedničku kovertu.

5.3. Rok za dostavljanje ponuda je 29.05.2019. godine, do 13,00 sati, na Pisarnici Agencije, ul. Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo. Ponude dostavljene nakon navedenog roka, bez obzira na način slanja i dostave, neće se uzeti u razmatranje.

5.4. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 30.05.2019. godine u 13,00 sati, u amfiteatru Agencije, ul. Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo.

5.5. Jedan ponuđač može dostaviti ponudu za jedan ili više LOT-ova, s tim da se za jedan LOT može dostaviti samo jedna ponuda.

5.6. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači, fizičke osobe lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili punomoćnik za učešće u postupku javne prodaje - licitacije.

5.7. Obrazac za cijenu ponude ponuđači mogu preuzeti lično na Pisarnici Agencije, ul. Nikole Tesle 59, Istočno Sarajevo, ured 021 ili na web stranici Agencije www.sipa.gov.ba.

 

6. SADRŽAJ PONUDE

6.1. Podaci o fizičkoj osobi: ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona, broj tekućeg računa i ovjerena kopija identifikacionog dokumenta.

6.2. Podaci o pravnoj osobi: naziv pravne osobe, adresa i broj telefona, potpis ovlaštene osobe i pečat, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje u postupku javne prodaje - licitacije, kopija rješenja o upisu u sudski registar ne starija od tri mjeseca ovjerena od strane nadležnog organa, broj poslovnog računa.

6.3. Ukoliko ponuđač (fizička ili pravna osoba) ponudu dostavlja za više LOT-ova, dovoljna je jedna ovjerena kopija identifikacionog dokumenta (za fizičke osobe) ili jedna ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar (za pravne osobe) koju dostavlja u jednoj ponudi, prvoj po rednom broju LOT-a na koji se prijavljuje.

6.4. Popunjen Obrazac za cijenu ponude (cijenu iskazati isključivo u konvertibilnim markama).

6.5. Dokaz o izvršenoj uplati kaucije.

6.6. Ponudu mora potpisati podnosilac ponude, a ukoliko je ponuđač pravna osoba, ista mora biti i ovjerena pečatom pravne osobe.

6.7. Prihvatljivom ponudom smatra se svaka ponuda koja sadrži podatke iz tačke 6.1. do 6.6.

 

7. POSTUPAK JAVNE PRODAJE - LICITACIJE

7.1. Prije početka javnog otvaranja prispjelih ponuda ponuđač može na osnovu pismenog ili usmenog zahtjeva povući ponudu, te će mu ponuda biti vraćena neotvorena. Ponuđač neće moći povući ponudu ukoliko je Komisija započela javno otvaranje primljenih ponuda.

7.2. Predsjednik Komisije otvara primljene ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži: naziv ponuđača, redni broj ponude po prispijeću, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

7.3. Ponude koje ne ispunjavaju uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku javne prodaje - licitacije.

7.4. Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

7.5. Nakon razmatranja liste ponuđača, Komisija utvrđuje najpovoljniju ponudu, o čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače. Predsjednik Komisije proglašava pobjednika javne prodaje - licitacije.

7.6. Ako se na poziv za javnu prodaju - licitaciju odazove samo jedan ponuđač s prihvatljivom ponudom, Komisija ga proglašava pobjednikom javne prodaje - licitacije.

7.7. Ako se prijave dva ili više ponuđača sa prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, Komisija daje prednost ponuđaču koji je ranije predao ponudu.

7.8. Kriterij za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena.

 

8. OBAVEZE KUPCA

8.1. Ponuđač, odnosno kupac, čija ponuda bude prihvaćena, dužan je zaključiti ugovor o kupoprodaji u roku od sedam dana od dana završetka javne prodaje - licitacije.

8.2. Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od sedam dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

8.3. Uplata se vrši na sljedeći način:

a) Primalac: Jedinstveni račun trezora BiH (JRT) otvoren kod „Unicredit Bank" d.d. Mostar, broj računa: 3380002210018390, svrha doznake „Kupovina službenih vozila i specijaliziranih službenih vozila" za Državnu agenciju za istrage i zaštitu (SIPA);

b) Broj poreznog obveznika: trinaestocifreni ID broj pravne osobe ukoliko uplatu vrši pravna osoba ili JMBG ukoliko uplatu vrši fizička osoba;

c) Vrsta uplate: 0;

d) Vrsta prihoda: 811 114;

e) Općina: treba da odgovara šifri općine prebivališta (sjedišta) uplatioca;

f) Porezni period: treba da odgovara datumu uplate;

g) Poziv na broj: 0;

h) Budžetska organizacija: 0107999.

8.4. Sve poreze i troškove u vezi sa prenosom vlasništva snosi kupac.

8.5. Prodaja vozila vrši se po principu „viđeno - kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore i reklamacije od strane kupca po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka na vozilima, koje se neće razmatrati.

8.6. Primopredaja vozila izvršit će se odmah nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.

8.7. Ukoliko kupac ne potpiše ugovor o kupoprodaji ili ne uplati puni iznos kupoprodajne cijene, uplaćena kaucija od 10% neće biti vraćena. Agencija će zaključiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

 

9. DODATNE INFORMACIJE

9.1. Sve informacije u vezi sa javnom prodajom - licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 12,00 do 14,00 sati na broj telefona 057/326-367.

9.2. Agencija zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi javnu prodaju - licitaciju vozila po ovom javnom oglasu u bilo kojoj fazi, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

 

KOMISIJA ZA JAVNU PRODAJU - LICITACIJU VOZILA 

 

 

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Ponuda za kupovinu vozila LOT______(upisati broj LOT-a za koji ponuđač dostavlja ponudu)

Naziv pravne osobe (ukoliko je ponuđač pravna osoba) ili ime i prezime (ime jednog roditelja) ukoliko je ponuđač fizička osoba:

Tačna adresa:

Broj telefona:  

Broj tekućeg računa (za fizičke osobe):

Broj poslovnog računa (za pravne osobe):

IZNOS PONUDE U KM:

 

Potpis:

MP.

(pečat za pravne osobe)

 

Uz ponudu dostaviti:

- dokaz o izvršenoj uplati kaucije;

- ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta (za fizičke osobe);

- kopiju rješenja o upisu u sudski registar ne stariju od tri mjeseca ovjerenu od strane nadležnog organa (za pravne osobe).

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: