Prodaja stambeno-poslovnog objekta u k.o. Jelah, Tešanj

Datum objave:12.11.2019. 07:39 / Izvor: Akta.ba, 12.11.2019.

POZIV ZA DRUGU JAVNU PRODAJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA

 

HETA d.o.o. Sarajevo u svojstvu tražioca izvršenja u postupku br. 39 0 I 035814 14 I koji se vodi pred Općinskim sudom u Tešnju, objavljuje zaključak za drugu javnu prodaju nekretnina koja će se održati na sudu u utorak, 19.11.2019. godine s početkom u 13:00 h.

 

Opis nekretnine:

  • Nekretnina upisana u zk.ul. 3579 k.o. Jelah, označena kao k.č. 5386/61, u naravi: dvorište, površine 365 m2, koja je prema harmonizovanim podacima, označena kao kč. br. 649/1, zvana sječa, dvorište, površine 365 m2, vlasništvo Kantić Nermina, sa 1/1  dijela, te
  • Nekretnina upisana u zk.ul. 3580 k.o. Jelah, označena kao k.č. 5386/219, u naravi: kuća, površine 100 m2, koja je prema harmonizovanim podacima, označena kao kč. br. 649/3, zvana sječa, kuća I zgrada, površine 100 m2, vlasništvo Kantić Nermina, sa 1/1  dijela
  • Ukupna, sudskim putem, procijenjena vrijednost nekretnine iznosi 192.201,30 KM

 

Na drugom ročištu za javno nadmetanje nekretnine se ne mogu prodati ispod 1/3 (jedne trećine) utvrđene sudske vrijednosti što iznosi 64.067,10 KM.

Potencijalni kupci su dužni položiti osiguranje u iznosu od 10.000,00 KM i o tome pružiti dokaz sudu prije otvaranja ročišta. Uplata osiguranja se vrši na depozitni račun suda, broj: 1405010008326022.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na kontakt telefon predstavnika tražitelja izvršenja: 033 706 089.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: