Prodaja stana u Sarajevu, Općina Novi Grad, ulica Trg ZAVNOBiH-a

Datum objave: 11.03.2021. 08:46 / Izvor: Akta.ba, 09.03.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA FOČA

NAČELNIK OPŠTINE

FOČA

 

Broj:02-014-59/21

Datum:09.03. 2021.godine

 

Na osnovu tačke II. Odluke o raspisivanju javnog nadmetanja-licitacije za prodaju nepokretnosti – stana u Sarajevu, u ul. Trg ZVNOBiH-a  („Službeni glasnik Opštine Foča“ broj: 3/20 i 4/21) u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, br.20/12) , Načelnik opštine Foča, objavljuje

 

 

JAVNI OGLAS

za prodaju  nepokretnosti – stana u Sarajevu

 

 

I

Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima prodaje se putem usmenog javnog nadmetanja jednoiposoban stan broj 22, koji se nalazi u Sarajevu, Opština Novi Grad, ulica Trg ZAVNOBiH-a, broj 33, na V spratu, u objektu „B3“, ukupne površine 47 m², upisan u Knjigu položenih ugovora Novi Grad, poduložak broj:28091. 

 

II

Sve potrebne informacije vezano za predmetnu nekretninu, kao i uvid u dokumentaciju zainteresovani mogu dobiti svakog radnog dana, u vremenu od 7,00 do 15,00 časova na telefon 058/210-415.

 

III

Početna prodajna cijena nekretnine iz tačke 1. Javnog oglasa je  87.000,00 KM.

 

IV

Prodaja nepokretnosti će se održati dana 26.03.2021.godine ( petak) u sali broj 31 u opštini Foča sa početkom u 11 časova

Oglas o javnom nadmetanju – licitaciji za prodaju nepokretnosti iz tačke 1. Javnog oglasa je objavljen putem Radija  Foče, na oglasnoj tabli Opštine i internet stranici opštine Foča.

 

V

Učesnici licitacije su obavezni položiti kauciju na ime obezbjeđenja učešća u javnom nadmetanju, u iznosu od 10% od početne prodajne cijene nekretnine, na blagajni opštine Foča, pola sata prije zakazane licitacije.

 

VI

Na licitaciji moraju učestvovati najmanje dva učesnika.

Najmanji iznos podizanja cijene iznosi 200,00KM.

Učesnici licitacije su dužni prije početka licitacije dokazati svoj identitet ličnom kartom, odnosno ovjerenom punomoći za zastupanje, ukoliko se radi o zastupniku.

 

 

VII

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, uz pribavljeno mišljenje Pravobranilaštva Republike Srpske zaključiće se kupoprodajni ugovor.

Kupac je dužan ukupnu izlicitiranu cijenu platiti u roku od 30 dana od dana održavanja licitacije.

Stan će se predati  u posjed kupcu nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji kod notara i uplate ukupne kupoprodajne cijene na žiro račun Opštine Foča.

Ako učesnik licitacije čija je ponuda najpovoljnija odustane od  zaključenja pisanog ugovora gubi pravo na vraćanje položene kaucije. Ako izlicitirani iznos ne uplati u ostavljenom roku, smatraće se da je odustao.

Ostalim učesnicima nadmetanja položena kaucija biće vraćena.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: