Prodaja televizora Samsung, trpezarijskog stola i stolica u Banja Luci

Datum objave: 09.02.2021. 10:28 / Izvor: Akta.ba, 09.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
Osnovni sud u Banja Luci


Broj: 71 0 I 00069776 18 I - SK
BANJA LUKA, 09.02.2021. godine

 

Osnovni sud u Banja Luci, sudija Milenko Milekić u izvršnom predmetu tražitelja izvršenja A.D. Toplana Banja Luka, BULEVAR VOJVODE ŽIVOJINA MIŠIĆA 32, BANJA LUKA, protiv izvršenika MILOJKO ČAVIĆ, BEOGRADSKA 13, BANJA LUKA, radi duga od 524,70 KM sa sporednim potraživanjima, 09.02.2021. godine, donio je sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Određuje se prva prodaja pokretnih stvari izvršenika popisanih po Zapisniku o pljenidbenom popisu i procjeni od 05.02.2021. godine, broj 71 0 I 00069776 18 I - SK radi naplate glavnog potraživanja od 524,70 KM te sporednih potraživanja koja čine: zakonska zatezna kamata, saglasno rješenju o izvršenju od 15.11.2018. godine i troškovi izvršnog postupka od 55,00 KM uvećani onoliko koliko budu iznosili do okončanja izvršnog postupka kako slijedi:


1. TV Samsung procijenjena vrijednost 420,00 KM
2. Trpezarijski sto i stolice procijenjena vrijednost 600,00 KM

 

Prodaja procijenjenih stvari izvršit će se neposrednom pogodbom između sudskog izvršitelja ovog suda s jedne strane i kupca s druge strane na dan:

01.03.2021. godine u 08:15 sati  u ulici Kralja Alfonsa XIII, Izvršno odjeljenje Osnovnog suda u Banjoj Luci, kancelarija broj 4, službeno lice Ljubiša Zeljkić.

Sud ovim putem obaviještava izvršenika da nastala potraživanja može izmiriti uplatom na broj žiro računa: 5620990001124627 tražioca izvršenja.

Popisane stvari mogu se razgledati na lokaciji BEOGRADSKA broj 13, stan 63,na dva sata prije početka prodaje.

Kupac koji želi razgledati stvari dužan je pismeno postaviti takav zahtjev najkasnije dan prije datuma prodaje.

Popisane stvari na zakazanom ročištu za prodaju neposrednom pogodbom ne mogu se prodati ispod jedne polovine procijenjene vrijednosti. Kupac je dužan platiti cijenu odmah po zaključenju prodaje te da nakon polaganja cijene preuzme stvari.

U slučaju neplaćanja i nepolaganja novca u visini ponuđene cijene iznad jedne polovine procijenjene vrijednosti, sud će na zahtjev jedne od stranaka oglasiti da ročište za prvu prodaju nije uspjelo, a stranka može tražiti u roku od osam dana zakazivanje drugog ročišta.
Na drugom ročištu stvari za prodaju neposrednom pogodbom se ne mogu prodati ispod jedne trećine procijenjene vrijednosti.

Tražilac izvršenja je pljenidbom i popisom stekao založno pravo na popisanim pokretnim stvarima, a u skladu sa odredbom člana 123. Zakona o izvršnom postupku. Svim licima koja posjeduju ili imaju kontrolu na popisanim stvarima zabranjuje se da njima raspolažu bez sudskog naloga.
Sud će obustaviti postupak izvršenja na pokretnim stvarima ako ne bude predloženo drugo ročište u navedenom roku ili ako se stvari ne uspiju prodati na drugom ročištu putem neposredne pogodbe.

Ovaj zaključak objaviće se na oglasnoj tabli suda.

Tražitelj izvršenja može o svom trošku ovaj zaključak objaviti u sredstvima javnog informisanja i obavijestiti subjekte koji se bave posredovanjem u prodaji.

 

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: