Prodaja teretnih motornih vozila marke Mercedes Benz, VW, DAF, Peugeot, putničkog motornog vozila BMW, vljuškara marke CATERPILLAR, hidraulične prese, nadzemne cisterne za gorivo, linije sa visećom konstrukcijom, kompresora za zrak sa dvije glave, mašina za razbijanje rinčica, mašina za šivanje, mašina za krojenje kože, vitrina, regala, dvosjeda, fotelje, poslovnog prostora u Gračanici...

Datum objave: 15.09.2021. 08:40 / Izvor: Akta.ba, 14.09.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA - FINANSIJA

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

KANTONALNI POREZNI URED TUZLA

 

Na osnovu člana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15) i člana 62. do 69. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza („Službene novine Federacije BiH" broj: 50/02, 54/03, 31/11, 38/16 i 69/17), Porezna uprava Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Tuzla oglašava prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreznih obaveza:

 

DIREKTNA PRODAJA

 

Direktna prodaja će se održati 30.09.2021. godine sa početkom u 11:00 sati u sali Porezne uprave Federacije BiH - Kantonalnog poreznog ureda Tuzla, ul. Rudarska 72.

Grupa

Vrsta robe - imovine

Najniža cijena

Lokacija

I

"BOJE I LAKOVI SVJETLOST" d.o.o. TUZLA

4210081170001

1

Teretno vozilo, marke MERCEDES-BENZ, tip 970.22, ATEGO, broj šasije WDB9702271K555907, broj motora 90691000180273, dizel, godina proizvodnje 2001., euro 3, zapremina motora 6374 cm3, snaga motora 170 kw, registarska oznaka O38-J-321,

13.163,15

 

1.1

Teretno vozilo, marke FORD, tip FAD6, TRANSIT, broj šasije WF0XXXTTFX9B03715, broj motora 9B03715, dizel, godina proizvodnje 2009, euro 5, zapremina motora 2402 cm3, snaga motora 103 kw, registarska oznaka A90-J-126,

10.141,69

 

1.2

Teretno vozilo, marke VOLKSWAGEN, tip 2EKE2, CRAFTER, broj šasije WV1ZZZ2EZ76034055, broj motora BJK015987, dizel, godina proizvodnje 2007, euro 4, zapremina motora 2461 cm3, snaga motora 80 kw, registarske oznake K26-M-056

12.579,46

TUZLA

1.3

Teretno vozilo, marke DAF, tip AE65CC, FA CF65, broj šasije XLRAE65CC0E650127, broj motora 21611723, dizel, godina proizvodnje 2004., euro 3, zapremina motora 5883 cm3, snaga motora 162 kw, registarske oznake M39-O-016,

14.758,52

 

1.4

Viljuškar marke CATERPILLAR, zemlja porijekla UNITED STATES OF AMERICA, dizel, godina proizvodnje 2014.,

14.215,74

 

1.5

Teretno vozilo, marke PEUGEOT, tip A, BIPPER, broj šasije VF3AA8HSCC8280370, broj motora 10FDCE3025749, dizel, godina proizvodnja 2012, euro 4, zapremina motora 1399 cm3, snaga motora 50 kw, reg. oznake E42-M-165

9.765,04

 

II

"EKO PARTNER" d.o.o. TUZLA

4210108470002

2

Teretno motorno vozilo, marke MERCEDES-BENZ, tip 208D, broj šasije WDB6013171P006243, broj motora 60194010038212, dizel, snaga motora 58 kw, godina proizvodnje 1989, zapremina motora 2273, registarske oznake E43-T-704,

2.899,96

 

2.1

Teretno motorno vozilo, marke MERCEDES-BENZ, tip 602 D, 309D, broj šasije 60242110663817, broj motora 61791310018812, dizel, godina proizvodnje 1985, snaga motora 65 kw, zapremina motora 2938, registarske oznake J16-O-819,

2.446,61

TUZLA

2.2

Teretno motorno vozilo, marke MAN, tip 9.150, broj šasije WVML024940G049130, broj motora 9922TR, dizel, godina proizvodnje 1989, snaga motora 114 kw, zapremina motora 6867, registarske oznake M10-T-607,

4.738,74

 

2.3

Hidraulična presa za baliranje kartona, najlona, plastike, pet ambalaže, snaga 25 tona, ukupno 1 komad,

9.072,00

 

2.4

Nadzemna cisterna za gorivo (sa brojčanikom i pištoljem) marke „ELVACO", proizvedena u BiH, zapremina 3000 litara, godina proizvodnje 2011, ser.broj:113074-3074C3000.1,

2.567,70

 

III

"FORTEX" d.o.o. GRAČANICA

4209649790001

3

Nekretnina: Označena kao k.č. broj: 5487/30 u opisu "Magacin"- Poslovna zgrada površine 729 m2, upisana u Z.K. uložak, broj: 3038, K.O. Gračanica. Nekretnina nema obezbijeđen pristupni put.

321.800,00

GRAČANICA

IV

"12. JUL" d.o.o. LUKAVAC

4209987920000

4

Linije sa visećom konstrukcijom,tip 15,00x0,60mx0,70 m, broj: 15mx100= 1500,00 KM, godina proizvodnje 2013.

1.215,00

 

4.1

Linije sa visećom konstrukcijom sa stolovima za gotov proizvod, marka u vlastitoj režiji , godina proizvodnje 2013.

1.620,00

 

4.2

Linije sa visećom konstrukcijom sa stolovima za gotov proizvod, marka, izrada u vlastitoj režiji godina proizvodnje 2013.

567,00

 

4.3

Stolovi za krojenje marka, izrada u vlastitoj režiji godina proizvodnje 2013., komada 17.

1.296,00

 

4.4

Linija sa visećom konstrukcijom sa stolom za gotov proizvod, izrada u vlastitoj režiji, godina proizvodnje 2013.

648,00

 

4.5

Kompresor za zrak sa dvije glave, marka Trudbenik , tip R611, broj: 18341, godina proizvodnje 2009.

1.215,00

 

4.6

Fiskalna kasa, marka, NEOSOFT COMPUTERS, tip DP-50, broj: 00070, godina proizvodnje 2011.,

243,00

 

4.7

Mašina za razbijanje rinčica,marka FIESTO, tip AG 100-70, broj: 964/571 godina proizvodnje 2013.,

463,32

 

4.8

Mašina za šivanje stubna jednoiglovka , marka PFAFF, tip 755/13-900-753 broj 665735/70/491, godina proizvodnje 2013.

1.297,62

 

4.9

Mašina za šivanje stubna jednoiglovka), marka PFAFF, tip 491- 755-13, broj: 650647/53, godina proizvodnje 2013.

1.297,62

 

4.10

Mašina za šivanje stubna jednoiglovka), marka VENNS, tip SI- 491 K, broj 010959/503, godina proizvodnje 2013.

1.483,11

LUKAVAC

4.11

Mašina za šivanje stubna jednoiglovka), marka EAGLE, tip EA 2091 T, broj: 20040147/318, godina proizvodnje 2013.

1.483,11

4.12

Mašina za šivanje stubna jednoiglovka), marka VENNS, tip SIMCA491R, broj:T010688/504, godina nabavke 2000/2013. u

1.483,11

 

4.13

Mašina za šivanje stubna dvoglavka marka PFAFF, tip 474-775- 11, broj: 773231/86, godina proizvodnje 2013.

1.389,96

 

4.14

Mašina za šivanje stubna dvoglavka marka EAGLE, tip EA 2094 T broj 980535, godina nabavke 2013.

1.852,47

 

4.15

Mašina za šivanje stubna jednoiglovka), marka PFAFF, tip 491- 900-911, broj 050201/634, godina nabavke 2006/2013,

1.297,62

 

4.16

Mašina za šivanje stubna jednoiglovka), marka PFAFF, tip 493- 755-03, broj 90151/b/c/N 36/573, godina nabavke 2013.

926,64

 

4.17

Mašina za krojenje kože Štanc Mašina IKOS KRANJ tip 20776/415, broj 1143, godina nabavke 2013.

1.575,45

 

4.18

Mašina za krojenje kože Štanc Mašina IKOS KRANJ tip 208/4, broj 29/635/419, godina nabavke 1979/2013,

1.575,45

 

4.19

Mašina za tanjenje ivica kože,širf Mašina , marka alberti Italija, tip Av 2, broj : 1060-920/698, godina nabavke 1990/2013,

740,34

 

4.20

Presa za cvišnjiranje, marka LANDRY, broj 108, godina nabavke 2013,

1.297,62

 

4.21

Mašina za vlakanje gornjišta, marka sigmatip 163 broj 12045/133, godina nabavke 2013,

2.780,73

 

4.22

Mašina za potucanje rubova, marka COLLI, TlPb 53, broj 2610- c/484, godina nabavke 2013,

741,15

 

4.23

Mašina za postavljanje i rastavljanje traka,tip AS63-B4 broj 145753/039, godina nabavke 2013

556,47

4.24

Mašina za aktiviranje kapni marka „BIMA" tip B300, broj: 888/391, godina nabavke 1989/2013

556,47

V

"BOJOFAS" O.D. vl. SELIMOVIĆ MUHAREM, GRAČANICA

4310186500001

5

Putničko motorno vozilo marke "BMW", tip: 346L, broj šasije: WBAAL710X0KG32561, broj motora: 83959296, godina proizvodnje: 1999. registarska oznaka: M97-A-349.

7.680,00

GRAČANICA

5.1

Teretno motorno vozilo marke "MERCEDES-BENZ", tip: VITO, broj šasije: VSA638294134343671, broj motora: 61198050474474, godina proizvodnje: 2002. registarska oznaka: E32-O-854.

9.010,00

VI

"BAUWERKER" d.o.o. GRAČANICA

4209249930009

6

Nekretnina: Poslovni prostor u Gračanici, u ulici Podrinjska 5, površine 74,40 m2 (prizemlje 37,20m2 i potkrovlje 37,20m2) izgrađeno na parceli označenoj kao K.Č. 3/91 - I "Podgaj" ekonomsko dvorište II kuća (priv.zgrada) površine 41m2, upisanoj u Z.K. uložak broj 57, K.O. Sp_GRAČANICA sa udjelom 1/1.

GRAČANICA

VII

"AUTODJELOVI" T.R. vl. ŠEPIĆ KADRAGA, TUZLA

7165030014140

7

Autodijelovi

P.U. FBiH - K.P.U. TUZLA

VIII

"KEŠET" d.o.o. TUZLA

7165030007071

8

Regal 1/3 -crni

1 kom

P.U. FBiH -

K.P.U.

TUZLA

8.1

Dvosjed "Divana"

1 kom

8.2

Stolica "King"

1 kom

8.3

Vitrina dvokrilna komplet - gornji i donji dio

1 kom

8.4

Vitrina dvokrilna (bijela vrata) E21

1 kom

8.5

Vitrina dvokrilna (staklena) F18

1 kom

8.6

Vitrina trokrilna (gornji dio)

1 kom

8.7

Regal RITAM (komplet)

1 kom

 

Direktna prodaja će se održati na sljedeći način:

1)Direktna prodaja će se izvršiti isključivo po navedenim grupama.

2)Najniža cijena na direktnoj prodaji ne podliježe obavezi polaganja depozita. Ako najniža cijena na direktnoj prodaji nije propisana Odbor može odlučiti da odbije sve ponude ukoliko ih smatra neprihvatljivim.

3)Roba i imovina koja je ponuđena na direktnoj prodaji bez evidentirane najniže cijene je roba i imovina koja je više puta oglašavana na prodaju putem aukcije i direktne prodaje.

4)Pristigle ponude Odbor će na određeni datum i vrijeme otvoriti i procijeniti prihvatljivost istih.

5)Odbor na utvrđeni datum i vrijeme otvara koverte i prodaje imovinu licu koje je dalo najpovoljniju ponudu. Imovina se prodaje jedino ako je lice koje je podnijelo ponudu prisutno prilikom otvaranja koverata sa ponudama. U slučaju da lice koje nudi najvišu cijenu nije prisutno, imovina se prodaje drugom ponuđaču koji ponudi najpovoljniju cijenu.

6)U slučaju da je više od jednog ponuđača dalo najbolju ponudu na direktnoj prodaji, Odbor održava aukciju između ovih najboljih ponuđača i prodaje imovinu ponuđaču koji ponudi najbolju cijenu. Na ovoj aukciji ne prihvata se ponuda niža od ponude u zatvorenoj koverti.

7)Ponuđači na direktnoj prodaji su dužni dostaviti pismenu ponudu u zapečaćenoj koverti najkasnije 24 sata prije početka prodaje lično u prostorije Porezne uprave Federacije BiH - Kantonalni porezni ured Tuzla, sa naznakom: Odbor za aukciju i prodaju; „Ponuda - Ne otvarati", ul. Rudarska 72, kancelarija broj 8, ili putem pošte na istu adresu, s tim što ponuda mora biti dostavljena 24 sata prije početka prodaje.

8)Ponuđač je dužan u ponudi navesti isključivo grupu ili podgrupu imovine za koju je zainteresovan i cijene koje nudi, kao i biti prisutan otvaranju koverata na dan održavanja direktne prodaje.

9)Razgledanje imovine vršit će se prema sljedećem rasporedu: ponedjeljak, 20.09.2021. godine u Gračanici od 1030 do 1130 sati i Lukavcu od 1200 do 1300 sati, utorak, 21.09.2021. godine u Tuzli od 1000 do 1200 sati. Dokazi o vlasništvu nekretnina, vrsti, količini i jediničnim cijenama robe, zainteresirani kupci mogu pogledati u Kantonalnom poreznom uredu Tuzla, kod stručnih savjetnika, dana 22.09.2021. godine u vremenu od 900 do 1030 sati.

10)Ponuđači su dužni dokazati svoj identitet ličnom kartom, pasošem i dokumentovati pravo na zastupanje.

11)Svi učesnici, koji prisustvuju aukcijama i direktnoj prodaji dužni su se pridržavati važećih epidemioloških mjera. Učesnik koji se ne bude pridržavao propisanih mjera neće moći prisustvovati prodaji i njegova ponuda se neće razmatrati.

12)Direktna prodaja će biti odgođena za poreznog obveznika za koga cjelokupni dug bude plaćen do početka prodaje robe (izvrši plaćanje duga, troškova prinudne naplate, troškova zapljene, zatezne kamate i kazne).

13)Na direktnu prodaju mogu se prijaviti sva punoljetna fizička i pravna lica. Lica uposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici pri Federalnom ministarstvu finansija i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva po direktnoj ili pobočnoj liniji ne mogu biti kupci.

14)Prodaja robe vrši se po principu viđeno-kupljeno, naknadne reklamacije se neće uvažavati.

15)U cijene robe i imovine iz ovoga oglasa nije uračunat porez na dodanu vrijednost, pa ukoliko roba podliježe obavezi plaćanja tog poreza, isti pada na teret kupca.

16)U cijenu nepokretnosti nije uračunat porez na promet nepokretnosti. Isti pada na teret kupca.

17)Imovina se predaje kupcu kada se podnesu dokazi o plaćanju svih obaveza proisteklih iz kupovine.

18)Sve obaveze za kupljenu robu koje proisteknu naknadnim radnjama kupca preuzima kupac.

KONTAKT TELEFONI: KPU Tuzla: (035) 366-805, fax: (035) 366-801

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: