Prodaja teretnih motornih vozila VW Caddy, Renault Kangoo, VW Crafter i putničkih motornih vozila Lada Niva i Mercedes GLK

Datum objave:16.07.2019. 08:45 / Izvor: Akta.ba, 15.07.2019.

Hrvatska pošta Mostar

Na temelju Odluke Uprave Društva broj 10-3-361-5237-1/19 kojom se odobrava prodaja motornih vozila u vlasništvu Hrvatske pošte d.o.o. Mostar putem javne licitacije objavljuje se:

 

JAVNA LICITACIJA

MOTORNIH VOZILA

 

Red Br.

Vrsta Vozila

Marka i tip vozila

Reg.oz.:

God. pr.

Vrsta motora i snaga

Prijedlog početne cijene u KM sa PDV- om

1.

Teretno vozilo

VW Caddy

713-M-253

2006

Diesel, 51 kw

2.550,60

2.

Teretno vozilo

Renault Kangoo

890-K-935

2004

Diesel, 40 kw

1.692.50

3.

Teretno vozilo

VW Crafter

186-E-244

2007

Diesel 80 kw

4.806.89

4.

Putnički automobil

Lada Niva

J46-K-914

2006

Benzin 59kw

3.423.25

5.

Teretno vozilo

VW Caddy

921-A-416

2001

Diesel, 47 kw

1.645.75

6.

Putnički automobil

Mercedes GLK

E09-J-334

2012

Diesel, 125 kw

29.033.55

UKUPNA VRIJEDNOST VOZILA :

43.152.54 KM

 

 

Napomena:

U prodajnu cijenu vozila pod rednim brojem 4 i pod rednim brojem 6 nije uračunat PDV, jer je HP d.o.o. Mostar isti platilo prilikom kupovine vozila i nije izvršen povrat poreza sukladno čl. 32 . zakona o PDV-u, jer se radi o putničkom vozilu jer se za nabavu putničkih vozila ne može odbiti ulazni PDV. U prodajne cijene svih ostalih vozila iz ove tablice vozila uračunat je PDV, jer isti HP d.o.o. nije platilo na temelju izjave kupca roba služi za dalju prodaju po starom zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga, prije uvođenja zakona o pdv-u.

Ukupna početna cijena svih licitiranih vozila iznosi 43.152,54 (četrdesetritisućestotinupedesetdvai 54/100 pf ) KM s PDV-om.

Ukoliko se javnoj licitaciji odazove samo jedan ponuđač za vozila koja su predmet prodaje, i ako je ponudio cijenu koja je ista ili viša od početne cijene utvrđene u javnom pozivu, komisija ga proglašava pobjednikom licitacije za vozila.

II

Javna licitacija za prodaju motornih vozila održat će se dana 23.7. 2019 godine s početkom u 14:00 sati u HP d.o.o. Mostar. Bišće polje b.b. zgrada Vuproma u Odjelu za upravljanje transportom.

III

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe, s tim da zainteresirani vozila mogu kupiti samo u paketu, tj. svih šest ponuđenih vozila.

IV

Vozila se prodaju po principu "zatečenog stanja" ili " viđeno-kupljeno"

V

Zainteresirani mogu izvršiti pregled motornih vozila radnim danom u vremenu od 07 i 30 -16:00 sati od 17.07.2019. do 22.07.2019 godine ( osim subota i nedjelja 20 i 21.7 )

Na dan 23.07.2019 godine. vozila se mogu pogledati do 11 :00 sati.

Kontakt telefon: 063 292 869

Sve osobe zainteresirane za kupovinu putem javne licitacije, dužne su uplatiti jamčevinu-polog u iznosu od 20% od ukupne početne cijene motornih vozila koja su predmet javne licitacije iz čl.I, a ista se može uplatiti na račun br: 3381002202006334 kod UniCredit Zagrebačka banka d.d. Mostar, sa naznakom "Troškovi licitacije motornih vozila".

Potvrdu o uplaćenoj jamčevini-pologu potrebno je predočiti Komisiji za licitaciju na dan održavanja javne licitacije. Bez predočenja potvrde o uplaćenoj jamčevini - pologu, zainteresirani nemaju pravo sudjelovanja na licitaciji, niti će im se dopustiti fizička nazočnost licitaciji.

VII

Kupac koji kupi motorna vozila na javnoj licitaciji, dužan je postignutu cijenu uplatiti u roku od pet dana, te ukoliko to ne učini smatrat će se da licitirana vozila nisu ni prodana, a položena jamčevina neće biti vraćena. Komisija za provedbu licitacije ima pravo pozvati drugo rangiranog ponuđača i s istim obaviti postupak prodaje.

VIII

Svim ponuđačima koji ne budu ostvarili kupovinu, jamčevina se vraća u roku od petnaest dana. Ponuđači su dužni podnijeti pismeni zahtjev za povrat jamčevine i dostaviti potrebnu dokumentaciju. Za pravne osobe-(ID broj; PDV broj, žiro račun, ime kontakt osobe i broj telefona) Za fizičke osobe- (kopija osobne iskaznice, potvrda o prebivalištu sa CIPS-a; žiro račun i broj telefona)

IX

Preuzimanje vozila može se izvršiti nakon uplate - konačne cijene na račun Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, nakon obostrano potpisanih kupoprodajnih ugovora.

X

Troškove transporta plaća kupac, dok HP d.o.o. Mostar ne snosi nikakve troškove prema ponuđačima.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: