Prodaja veš mašine Bosch, frižidera Philips, električnog šporeta Gorenje

Datum objave: 16.02.2021. 15:47 / Izvor: Akta.ba, 16.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
Osnovni sud u Banja Luci


Broj: 71 0 I 00066417 18 I - SK
BANJA LUKA, 16.02.2021. godine

 

Osnovni sud u Banja Luci, sudija Milenko Milekić u izvršnom predmetu tražitelja izvršenja A.D. Toplana Banja Luka, BULEVAR VOJVODE ŽIVOJINA MIŠIĆA 32, BANJA LUKA, protiv izvršenika VIDOSAVA MIHAJLOVIĆ, PETRA RAĐENOVIĆA 27, BANJA LUKA, radi duga od 798,60 KM sa sporednim potraživanjima, 16.02.2021. godine, donio je sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Određuje se prva prodaja pokretnih stvari izvršenika popisanih po Zapisniku o pljenidbenom popisu i procjeni od 15.02.2021. godine, broj 71 0 I 00066417 18 I - SK radi naplate glavnog potraživanja od 798,60 KM i troškova izvršnog postupka od 55,00 KM, saglasno rješenju o izvršenju od 03.08.2018.godine kako slijedi:


1. Veš mašina Bosch procijenjena vrijednost.................................................. 250 KM
2. Frižider Philips procijenjena vrijednost.........................................................250 KM
3. Električni šporet Gorenje procijenjena vrijednost........................................ 250 KM

Prodaja procijenjenih stvari izvršiće se neposrednom pogodbom između sudskog izvršitelja ovog suda s jedne strane i kupca s druge strane na dan

24.03.2021. u 14:45h u Ulici Kralja Alfonsa XIII, broj 12, Izvršno odjeljenje Osnovnog suda u Banjaluci, kancelarija broj 5, službeno lice Igor Kojić.

Sud ovim putem obavještava izvršenika da nastala potraživanja može izmiriti uplatom na broj žiro računa : 5620-9900-0112-4627, te o izmirenom dugu obavijestiti sud na broj predmeta.

Popisane stvari mogu se razgledati na lokaciji PETRA RAĐENOVIĆA broj 27, stan 20,  na dva sata prije početka prodaje.

Kupac koji želi razgledati stvari dužan je pismeno postaviti takav zahtjev najkasnije dan prije datuma prodaje.

Popisane stvari na zakazanom ročištu za prodaju neposrednom pogodbom ne mogu se prodati ispod jedne polovine procijenjene vrijednosti. Kupac je dužan platiti cijenu odmah po zaključenju prodaje te da nakon polaganja cijene preuzme stvari.

U slučaju neplaćanja i nepolaganja novca u visini ponuđene cijene iznad jedne polovine procijenjene vrijednosti, sud će na zahtjev jedne od stranaka oglasiti da ročište za prvu prodaju nije uspjelo, a stranka može tražiti u roku od osam dana zakazivanje drugog ročišta.
Na drugom ročištu stvari za prodaju neposrednom pogodbom se ne mogu prodati ispod jedne trećine procijenjene vrijednosti.

Tražilac izvršenja je pljenidbom i popisom stekao založno pravo na popisanim pokretnim stvarima, a u skladu sa odredbom člana 123. Zakona o izvršnom postupku. Svim licima koja posjeduju ili imaju kontrolu na popisanim stvarima zabranjuje se da njima raspolažu bez sudskog naloga.
Sud će obustaviti postupak izvršenja na pokretnim stvarima ako ne bude predloženo drugo ročište u navedenom roku ili ako se stvari ne uspiju prodati na drugom ročištu putem neposredne pogodbe.

Ovaj zaključak objaviće se na oglasnoj tabli suda.

Tražitelj izvršenja može o svom trošku ovaj zaključak objaviti u sredstvima javnog informisanja i obavijestiti subjekte koji se bave posredovanjem u prodaji.

S U D I J A
Milenko Milekić

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: