Prodaja vozila i mašina, namještaja, bojlera, umivaonika, kada za kupatilo, poluspojki, spojki i ventila, PVC koljena, tiplova i šarafa, grejnih tijela, alata, materijala u magacinu

Datum objave: 25.02.2021. 09:43 / Izvor: Glas Srpske, 25.02.2021.

AD "VODOVOD I KANALIZACIJA"- u stečaju

VLASENICA - Svetosavska 100

Broj: 74/21

Datum:24.02.2021.Godine

 

Na osnovu Odluke Skupštine povjerilaca stečajnog dužnika AD "Vodovod i kanalizacija" - u stečaju Vlasenica od 05.11.2019. godine i Odluke Odbora povjerilaca od 19.02.2021. godine a u skladu sa članom 166. Zakona o stečaju (Službeni glasnik RS 16/16), Stečajni upravnik AD „Vodovod i kanalizacija" - u stečaju Vlasenica, objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za petu prodaju opreme i materijala stečajnog dužnika prikupljanjem pismenih ponuda

 

1. Prodaje se sledeća imovina stečajnog dužnika:

- Lot 1: Vozila i mašine: rovokopač IMT - neispravan, Kombi WW, putničko auto Jugo-neispravan, kašike za bager).

Ukupna vrijednost lota: 20.601,82 KM.

- Lot 2: Namještaj: sto kancelarijski - kom. 6, ormar - kom 3, fotelja - kom 4, vitrina - kom 2.

Ukupna vrijednostlota: 584,19 KM.

- Lot 3: Bojleri - kom 28 (10 l - 24 kom; 50 l - 3 kom; 80 l - 1 kom) Priključci za bojler (cijevi i termostati J -

Ukupna vrijednost lota - 797,58 KM,

- Lot 4: Umivaonik - kom 5, sifoni za umivaonik kom 26 kom,

Ukupna vrijednostlota-50,20 KM,

- Lot 5: Kada za kupatilo - kom 31 (120 cm - 9 kom;140 cm - 3 kom;160 cm-8 kom; 180 cm -10 kom; tuš kada 80x80 kom 1).

Prateća oprema uz kade (nogari, čepovi, vratašca)

Ukupna vrijednost lota -849,30 KM,

- Lot 6: Poluspojke, spojke i ventili - 

Ukupna vrijednost lota -1.662,22 KM,

- Lot 7: PVC koljena - kom 6 (400x45 kom 1,400x90 kom 5),

Ukupna vrijednost lota - 408,75 KM,

- Lot 8: Tiplovi i šarafi:

Ukupna vrijednost lota - 111,58 KM

- Lot 9: Grejna tijela: TA peć- kom, 3, radijator - kom2, grijalica kom -1, peć sobna - kom. 1.

Ukupna vrijednost lota: 191,32 KM

- Lot 10: Alati:- ukupne vrijednosti 1.435,81 KM.

- Lot 11: Materijal u magacinu: ukupne vrijednosti - 39.481,95 KM.

Cijene su bez PDV-a.

 

2. Prodaja navedene imovine održat će se dana 16.03.2021. godine i 11 časova u prostorijama stečajnog dužnika (Vlasenica - Svetosavska 100).

3. Pravo učešća na prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja u roku dostave pisane ponude i izvrše uplatu depozita u iznosu 10% vrijednosti Lota za koji dostavljaju ponudu ili pojedinih artikala u okviru Lota, na žiro račun stečajnog dužnika br: 562-003-81523972-61.

Ponude sa dokazima o uplaćenom depozitu dostaviti na adresu stečajnog dužnika najkasnije 15.03.2021. godine do 15 časova.

4. Prodaja imovine izvršit će se kupcu koji dostavi najveću ponudu za određeni Lot ili za pojedini artikal iz Lota.

5. Imovina neće biti prodata ispod oglašene cijene.

6. Prodaja će biti izvršena i ukoliko se pojavi samo jedan ponuđač.

7. Rok za uplatu kupljene robe je 10 dana od dana prodaje. Ukoliko kupac u navedenom roku ne izvrši uplatu gubi pravo na povrat depozita.

8. Sve informaciju mogu se dobiti na tel: 056/733-204, a predmeti prodaje mogu se pogledati svakog radnog dana od 09-14 časova.

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: