Prodaja vozila: Nissan Murano i Renault Fluence

Datum objave: 25.07.2017. 08:32 / Izvor: Dnevni list, 25.07.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA             

Ministarstvo komunikacija i prometa  

Direkcija za civilno zrakoplovstvo

 

Temeljem članka 1. Odluke o prodaji službenog vozila, broj: 1-4-16-3-420-1/17 od 29.05.2017. godine, članka 1. Odluke o imenovanju Povjerenstva za prodaju vozila, broj: 1-4-16-3-420-3/17, od 29.05.2017. godine, a u skladu sa Instrukcijom o načinu i pravilima sprovodenja javnog nadmetanja - licitacije za prodaju motornih vozila proračunskih korisnika - institucija BiH, Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine objavljuje

 

JAVNU DRAŽBU

za prodaju vozila metodom prikupljanja pismenih ponuda - četvrti poziv

 

Lot br.

Marka-tip vozila

Broj motora / šasije

Reg.oznaka/ godina prozvodnje

Snaga motora u KW

Zapremina motora

Pređena kilometraža

Početna vrijednost

1.

Nissan Murano 3.5 V6 automatik

299757 JN1TANZ51U0001764

J76-0-123 2010

188

3498

268.725 km

16.100,00 KM

2.

Renault Fluence 1.5 dci

R011262 VF1LZBA0543629378

K39-T-708 2010

63

1461

182.703 km

9.200,00 KM

3.

Renault Fluence 1.5 dci

R012995 VF1LZBA0543629430

O70-J-938 2010

63

1461

157.191 km

9.500,00 KM

4.

Renault Fluence 1.5 dci

R011234 VF1LZBA0543629367

O70-J-939 2010

63

1461

237.663 km

8.800,00 KM

 

 

2. Pravo učešća

1)  Pravo učešća na dražbi imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe, koje uplate depozit u vrijednosti od 10% od početne vrijednosti vozila, a isti se uplaćuje u Odjeljenju za financije i računovodstvo Direkcije zacivilno zrakoplovstvo, Vojvode Pere Kreće bb, Banja Luka, kancelarija broj 303, na III spratu.

 

3. Pregled vozila

1) Vozila se mogu pogledati na parkingu Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine, Vojvode Pere Kreće bb, Banja Luka, u periodu od 25.07.2017. do 02.08.2017. godine od 10:00 do 12:00 sati.

2) Kontakt osoba: Goran Galić, broj telefona: 066/830-090.

 

4. Dostavljanje ponude

1) Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ - Ponuda za prodaju vozila putem dražbe, LOT br sa dokazom o izvršenoj uplati depozita, dostaviti u roku od 9 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja (do 02.08.2017. godine do 12:00 sati).

2) Ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u točki 1. neće biti uzete u razmatranje.

3) Javno otvaranje ponuda održat će se 02.08.2017. godine, u 13:00 sati, na adresi Vojvode Pere Kreće bb, Banja Luka.

4) Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizičke osobe, osobno ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili punomoćnik za učešće u postupku dražbe.

Ostali dio teksta Javne dražbe za prodaju vozila metodom prikupljanja pismenih ponuda ostaje nepromijenjen.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: