Prodaja zemljišta, montažne hale i hladnjače sa konstrukcijom za regalno skladište u Berkovićima

Datum objave: 22.01.2020. 09:11 / Izvor: EuroBlic, 22.01.2020.

"Imortelle Hercegovina" doo - u stečaju

Ul. Vojvođanska bb.

89 101 Trebinje

 

Broj: 62 OSt 012027 19 St

 

Na osnovu člana 155, 157 i 160 Zakona o stečaju prečišćen tekst ( SI. gl. RS broj 16/2016), te zakona o izvršnom postupku člana 84, 85 i 87, Odbor povjerilaca je na šestoj sjednici dana 25.12.2019.god. u Trebinju donio odluku da se imovina unovči, čime stečajni upravnik objavljuje

 

OGLAS

o drugoj javnoj prodaji imovine stečajnog dužnika

"Imortelle Hercegovina" doo Trebinje usmenim javnim nadmetanjem

 

Predmet prodaje su nekretnine zemljište, montažna hala i hladnjača sa konstrukcijom za regalno skladište, koje se nalaze u Berkovićima, Berkovići bb., upisani u posjedovni list broj 697, KO Berkovići, Opština Berkovići. Sva imovina je u vlasništvu stečajnog dužnika, objekat nije upisan u posjedovni list. Površina zemljišta je 15.109,00 m2, a bruto površina montažne hale je 1.919,00 m2. U sklopu montažne hale nalazi se hladnjača. Sva imovina proodaje se kao jedna cjelina, procjenjena je od strane sudskih vještaka na iznos od 690.762,17 KM. Pravo učešća na licitaciji imaju pravna i fizička lica koja se blagovremeno prijave i dostave dokaz o uplati depozita u iznosu od 10.000,00 KM na žiro račun stečajnog dužnika broj: 5520001866829762 otvoren kod Addiko banke Poslovnica Istočno Sarajevo.

 

Prijave dostaviti direktno ili preporučenom poštom na adresu Okružni privredni sud Trebinje, Ul. Kralja Petra I Oslobodioca broj 48., 89 101 Trebinje, sa pozivom na broj 62 0 St 012027 19 St. Početna prodajna cijena iznosi 60 % od procjenjene vrijednosti, odnosno 414.457,30 KM. Prijavu na oglas dostaviti u roku od 15 dana od dana objave oglasa u novinama. U prijavi je potrebno navesti osnovne podatke o učesniku i dokaz o uplati depozita u iznosu od 10.000,00 KM. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Licitacija će se održati u srijedu dana 17.02.2020.god. u 11 h u prostorijama Okružnog privrednog suda Trebinje, soba broj 6., u Ulici Kralja Petra I Oslobodioca broj 48., 89 101 Trebinje. Za kupca će biti izabran učesnik koji izlicitira najveći iznos za predmet nadmetanja. Kupac je dužan izvršiti uplatu izlicitirane cijene umanjene za iznos uplaćenog depozita u roku od 30 dana od dana održane licitacije.

 

Ukoliko kupac u ostavljenom roku ne izvrši uplatu smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, a naredni sa rang liste ide na mjesto kupca. Svi troškovi vezani za prodaju padaju na teret kupca, a prodavač nakon završene prodaje nema nikakve obaveze u odnosu na prodatu imovinu. Predmetna imovina se prodaje u postojećem pravnom i faktičkom stanju i u viđenom stanju, bez prava na prigovor, te se na kupca prenosi isti obim prava kojima je raspolagao stečajni dužnik. Licitacija će se održati i ako se prijavi samo jedan učesnik. Predmetna imovina se može I pogledati svaki dan uz predhodni kontakt sa stečajnim upravnikom na telefon 066 724 472.

 

Trebinje, 22.01.2020.god.

 

Stečajni upravnik

Slavko Gavrilovićdipl.ing.maš.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: