Prodaja zglobnih traktora, buldožera, skipa, traktorskih prikolica, kombibusa, vozila Lada Niva i cisterni za gorivo

Datum objave: 21.07.2017. 09:24 / Izvor: EuroBlic, 21.07.2017.

ODP „ŠUMA-TEHNA" sa p.o. u stečaju

Kozarska Dubica

Đakona Avakuma br. 4

 

Br.6/17

Datum. 20.07.2017. god.

 

Na osnovu odluke Skupštine povjerilaca stečajnog dužnika ODR,ŠUMA-TEHNA" sa p.o. u stečaju Kozarska Dubica od 06.07.2017,god., a u skladu sa članom 105. i članom 106. Zakona o stečajnom postupku, stečajni upravnik ODP „ŠUMA-TEHNA" sa p.o. u stečaju Kozarska Dubica objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za prodaju pokretne imovine stečajnog dužnika putem javnog nadmetanja

 

1. Prodaje se pokretna imovina stečajnog dužnika koja se nalazi na više lokacija područja Opštine Kozarska Dubica. Pokretna imovina je uglavnom mehanizacija koja služi za obavljanje usluga u šumarstvu. Imovina stečajnog dužnika je u neispravnom stanju i ne koristi se duže vremena.

2. Pokretna imovina koja je predmet prodaje je sljedeća:

  Naziv pokretnosti početna cijena god. proiz.
1. Zglobni traktor LKT-81 S.5423 M.3574 1.760,00 KM  1989
2. Zglobni traktor LKT-81 S.4849 M.2980 1.760,00 KM  1987
3. Zglobni traktor LKT-81 S.4375 M.3584 1.760,00 KM  1987
4. Zglobni traktor LKT-81 S.2388 M.02217 3.360.00 KM 1998
5. Buldožer TG110 GUS S.22839 M.21379 3.840,00 KM 1990
6. Buldožer TG 75 S.17542 M.14824 3.040,00 KM 1985
7. Skip 960,00 KM 1989
8. Prikolica traktorska 320,00 KM 1980
9. Prikolica traktorska dvot. 320,00 KM 1983
10. Kombibus Tam 80 R-60 320,00 KM 1992
11. Lada Niva 1600 S 0743245 M.0936914 200,00 KM 1989
12. Cisterna za gorivo tv.broj 685210964 Pr. 960,00 KM  1984
13. Cisterna za gorivo 10969 Mlj. 720,00 KM  1984

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Prodaja pokretnosti stečajnog dužnika će se vršiti javnim nadmetanjem. Javnom nadmetanju može prisustvovati samo lice registrovano kao učesnik na javnom nadmetanju. Da bi se lice registrovalo kao učesnik javnog nadmetanja potrebno je da: preuzme prodajnu dokumentaciju, da u predviđenom roku uplati iznos depozita i da potpiše izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita. Javno nadmetanje će se vršiti pojedinačno za svaki dio imovine stečajnog dužnika po navedenom spisku i rednim brojevima 1-13.

4. Pokretna imovina se može razgledati svakim radnim danom u vremenu od 07-15h uz prethodnu najavu stečajnom upravniku, iz razloga što se imovina nalazi na više lokacija.

5. Javno nadmetanje će se održati 08.08.2017. god. u 12h u prostorijama Šumske uprave Kozarska Dubica u ulici Đakona Avakuma br.4.

6. Depozit za učešće na javnom nadmetanju je 10% od početne cijene. Zainteresovani kupci su dužni da depozit uplate dan prije licitacije na žiro-račun: 5673011100007672 kod Sberbank a.d. Banja Luka. Prodajnu dokumentaciju zainteresovani kupci mogu preuzeti od stečajnog upravnika ili elektronski uz prethodni dogovor.

7. Na početku javnog nadmetanja registrovaće se lica koja imaju pravo nadmetanja. Stečajni upravnik će pročitati pravila nadmetanja i pozvati učesnike da prihvate ponuđenu cijenu prama unapred utvrđenim koracima uvećanja, pri čemu iznos uvećanja ne može biti veći od iznosa depozita.

8. Proglašeni kupac je dužan da potpiše'zapisnik o javnom nadmetanju, zaključi kupoprodajni ugovor i uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 15 dana od dana licitacije.

9. Stečajni upravnik je Nenad Sadžak, mobilni telefon 065 530 102, fiksni telefon 052 417 116.

10. Učesnici na licitaciji trebaju dostaviti kopiju lične karte fizičkog lica i zakonskog zastupnika pravnog lica kao i rješenje o upisu u sudski registar za pravna lica.

11. Sve troškove prenosa prava, pripadajuće takse i poreze snosi kupac.

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: