(produženje roka) Nabavka plastenika ukupne površine 150 m2

Datum objave: 30.12.2019. 12:11 / Izvor: Akta.ba, 30.12.2019.

 

Produženje roka za dostavu ponuda  “ Javni poziv nabavka 58 plastenika“

 

Tehničke karakteristike plastenika : 

 • Plastenik ukupne površine 150 m2 izrađen od pocinčanih cijevi lučnog tipa  42,3 mm/2 mm.
  Lukovi  međusobno povezani sa dužnim ukrutama i podlajsnama koje ujedno služe za pričvršćivanje folije. 
 • Bočno provjetravanje  sa obje strane u visini od min 0.8 m, klizna vrata dimenzija 3×2,2 metra i ventus
 • Prozori dimenzija 3x1,85 metara na obje strane plastenika. Pokrov, parapet i čeone strane plastenika prekrivene folijom debljine 200 microna koja u sebi sadrži 4 stabilizatora (UV, IR, AB, EVA) sa garancijom od 4 godine od momenta montaže plastenika.
 • Plastenik  opremljen sa kompletnim sistemom za navodnjavanje „kap po kap” i to 12 dužina sa potrebnim priključnicama i ostalim fitingom koji je neophodan da bi sistem funkcionisao. 
 • Kaca za vodu zapremine 500 litara za prihranjivanje. 
 • Dužinom cijelog plastenika osiguranje sa obje strane – metalni pocinčani profili na koje se pričvršćuju lajsne koje su montažno demontažne, a ujedno služe kao držači i zatezači folije.
 • Plastenik otporan na udare (brzinu) vjetra do 90 km/h , pritisak (težinu) snijega do 85 kg/m2 i podnosi temperaturu od -30 °C do +50 C.
 • Garancija na konstrukciju plastenika
 • Garancija na plasteničku foliju min. 4 godine. 

Dokumentacija koju kompanije trebaju dostaviti uz ponudu: 

 • Naziv i tačnu adresu ponuđača
 • ID broj
 • PDV broj
 • Sudsko rješenje o registraciji firme
 • Potvrda o solventnosti
 • Potvrda o izmirenim direktnim i indirektnim porezima (ne starija od 90 dana)
 • Ponuda sa naznačenom cijenom, rokom izvođenja, uslovima plaćanja, garancijom na kvalitet.
 • Referentna lista

(Od izabrane kompanije očekuje se bankovna garancija na dinamiku izvršenja poslova i kvalitet.)

Plastenici su humanitarnog karaktera! 

Tačan broj plastenika i kvadratura istih  zavisi od predviđenog budžeta i može varirati od ±10 %. Javni poziv je otvoren do  10.01.2020. godine do 14:00 sati, a ponude se mogu dostaviti na adresu: Jukićeva 75, 71000 Sarajevo.

Ponude dostavljati u zapečaćenim kovertama sa naznakom “Javni poziv nabavka 58 plastenika – ne otvaraj”

Nekompletne i neblagovremeno pristigle ponude se neće uzeti u razmatranje!

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: