(prva izmjena i dopuna plana nabavki za 2020. godinu) Izvođenje radova na sanaciji i asfaltiranju lokalnih cesta i gradskih ulica i na uređenju pješačkih staza na Gradskom groblju

Datum objave: 29.01.2020. 12:05 / Izvor: Akta.ba, 20.01.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

 GRAD LJUBUŠKI

GRADONAČELNIK

 

Broj: 02-05-91-2/20

Ljubuški, 20. siječnja 2020. godine

Na temelju članka 17. stavak 2. Zakona o javnim nabavama (''Službeni glasnik BiH, broj: 39/14) i članak 132. Statuta Grada Ljubuškog (''Službeni glasnik Grada Ljubuški'', broj: 6/19), a u skladu sa Proračunom za 2020. godinu (''Službeni glasnik Grada Ljubuškog'', broj 11/19), Gradonačelnik d o n o s i

 

O D L U K U

o prvoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabava Grada Ljubuškog za 2020. godinu

 

Članak 1.

Ovom Odlukom odobrava se Prva izmjena i dopuna Plana javnih nabava Grada Ljubuškog za 2020. godinu, broj: 02-05-91/20 od 10. siječnja 2020. godine.

 

Članak 2.

Članak 4. stavak 1. točka b) Plana javnih nabava Grada Ljubuškog za 2020. godinu mijenja se i glasi:

„b) Radovi:

Red. br.

Predmet nabave RADOVI

JRJN oznaka

Ekonoms ki kod

Procijenjena vrijednost (KM)

Vrsta postupka

Planirani početak postupka

Planirano sklapanje ugovora

Izvor financiranja

1.

''Sanacija i asfaltiranje lokalnih cesta i gradskih ulica Grada Ljubuškog''

45233222-1

6137241

2.500.000,00 KM

Otvoreni postupak

I Kvartal

I Kvartal

Proračun

Grada Ljubuškog

2.

„Radovi na uređenju pješačkih staza na Gradskom groblju"

45233161-5

615411D

110.000,00 KM

Otvoreni postupak

I Kvartal

I Kvartal

Proračun

Grada Ljubuškog

 

Članak 3.

Ova Odluka je sastavni dio Plana javnih nabava Grada Ljubuškog za 2020. godinu i stupa na snagu danom donošenja.

 

Gradonačelnik

Nevenko Barbarić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: