(rezultati pretkvalifikacije) (pregovarački postupak) Nabavka usluga redovnih i vanrednih komunalnih poslova na održavanju čistoće gradskog područja u Prnjavoru

Datum objave: 24.02.2021. 15:50 / Izvor: Akta.ba, 23.02.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA PRNJAVOR

NAČELNIK OPŠTINE

 

  

Broj: 01/1-370-100/21 

Datum: 23.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 70. stav (5) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci, predmet javne nabavke - usluge redovnih i vanrednih komunalnih poslova na održavanju čistoće gradskog područja opštine Prljavor, objavljenog na veb stranici Oištine Prnjavor dana 12.02.2021. godine, načelnik opštine donosi:

 

ODLUКU

o rezultatima pretkvalifikacije

 

Кandidat Кomunalno preduzeće „Park“ a.d. Prnjavor ispunjava uslove pretkvalifikacije u predmetu nabavke usluga redovnih i vanrednih komunalnih poslova na održavanju čistoće gradskog područja opštine Prnjavor, broj predmeta 01/1-370-100/21.

 

Obrazloženje

 

Dana 12.02.2021. godine, objavom na veb stranici Opštine Prnjavor, pokrenut je postupak nabavke usluga redovnih i vanrednih komunalnih poslova na održavanju čistoće gradskog područja opštine Prnjavor u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci. Osnov za vođenje pregovaračkog postupka je propisan članom 21. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama.

U fazi pretkvalifikacije, kandidat Кomunalno preduzeće „Park“ a.d. Prnjavor, dana 19.02.2021. godine jedini je dostavio zahtjev za učešće.

Кomisija za javne nabavke je nakon procesa ocjene zahtjeva za učešće, dana 22.02.2021. godine dostavila načelniku opštine izvještaj o radu sa preporukom za donošenje Odluke o rezultatima pretkvalifikacije, kojom se treba utvrditi kvalifikovanost kandidata.

Nakon razmatranja prijedloga Кomisije utvrđeno je da su razlozi za donošenje ovakve odluke opravdani, te je odlučeno kao u dispozitivu, u skladu sa članom 21, 28. i članom 70. stav (5) Zakona o javnim nabavkama.

 

Na ovu odluku može se uložiti žalba, u roku od 10 (deset) dana od dana prijema odluke. Žalba se izjavljuje Кancelariji za razmatranje žalbi, filijala Banja Luka, putem ugovornog organa. Naknada za pokretanje žalbenog postupka iznosi 2.000,00 КM i uplaćuje se u skladu sa Instrukcijom o načinu uplate, kontrole i povrata naknada propisanih članom 108. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 86/14), uz plaćanje administrativne takse.

 

Dostaviti:

1. Ponuđaču

2. Evidenciji

3. a/a.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: