Sazivanje 14. redovne godišnje Skupštine akcionara

Datum objave: 18.07.2017. 08:02 / Izvor: Banjalučka berza, 17.07.2017.

AD „ROMANIJAPUTEVI" SOKOLAC
UPRAVNI ODBOR 


Broj: UO/02-2364/17
Datum,14.07. 2017. godine

 

Na osnovu člana 304. stav 1. tačka g), a u vezi sa članom 267. i 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 44. stav 1. tačka v) Statuta AD „Romanijaputevi" Sokolac, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 14.07.2017. godine donio je odluku kojom

 

SAZIVA

 

ČETRNAESTU (XIV) redovnu godišnju Skupštinu akcionara AD „Romanijaputevi" Sokolac, koja će se održati dana 25.08.2017.godine (petak) u prostorijama Društva sa početkom u 12:00 časova, za koju se predlaže sljedeći:


DNEVNI RED


1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Komisija za glasanje
b) Zapisničara
v) Dva ovjerivača Zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XIII - redovne Skupštine akcionara odražane 23.12.2016.godine;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja AD „Romanijaputevi" Sokolac za 2016. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju AD „Romanijaputevi" Sokolac za 2016. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AD „Romanijaputevi" Sokolac za 2016. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2016. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2016. godinu;

 

U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština akcionara sa istim dnevnim redom zakazuje se za 01.09.2017. godine (petak) sa početkom u 12:00 časova u istim prostorijama.
Poziv za Skupštinu objaviće se u dnevnim listovima „GLAS SRPSKE" i „NEZAVISNE NOVINE", na internet stranici Banjalučke berze: www.blberza.com i internet stranicu Društva: www.romanijaputevi.com, kao i na oglasnoj tabli Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 15.08.2017. godine.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za rad Skupštine u prostorijama Društva svaki radni dan od 7:00 do 15:00 časova. 
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


UPRAVNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: