Sazivanje 17. redovne sjednice Skupštine akcionara

Datum objave: 03.07.2017. 09:10 / Izvor: Banjalučka berza, 03.07.2017.

VETERINARSKA STANICA AD DOBOJ 
UPRAVNI ODBOR

 

Na osnovu članova 267, 272. stav 4. i 442. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i Odluke Upravnog odbora Veterinarske stanice AD Doboj UO 5/17 od 26.5.2017. godine, Upravni odbor objavljuje

 

POZIV
za 17. redovnu sjednicu Skupštine akcionara Veterinarske stanice AD Doboj

 


Skupština će se održati dana, 4.8.2017. godine (petak), sa početkom u 14 časova u Doboju, ulica Krnjinske srpske brigade 123, u upravnoj zgradi Društva.


Za sjednicu Skupštine akcionara predložen je sljedeći

 

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela za redovnu sjednicu Skupštine akcionara Veterinarske stanice AD Doboj:
a)Predsjednika Skupštine
b)Komisija za glasanje
c) Zapisničar i ovjerivači zapisnika
2. Razmatranje i usvaJanje zapisnika sa prethodne redovne sjednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2016. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanjuDruštva za 2016. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Cruštva za 2016. godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2016. godinu,
7. Donošenje Odluke o načinu pokrića gubitka iz 2016. godine

 

Materijal za redovnu sjednicu Skupštine dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 8 do 15 časova u sjedištu Društva.
U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice Skupštine akcionara u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine akcionara Društva održaće se istog dana, na istom mjestu, sa početkom u15 časova i sa istim dnevnim redom.

 

Broj: UO 06/17
Datum: 27.5.2017. godine


 

UPRAVNI ODBOR

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: