Sazivanje 17. vanredne sjednice Skupštine

Datum objave: 03.03.2021. 12:07 / Izvor: Banjalučka berza, 03.03.2021.

"VODOVOD" a.d. BANJA LUKA
 

Dana, 26.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 75/04 i 78/11), člana 272. Zakona o privrednimdruštvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 56. tačka 7. Statuta Društva - prečišćeni tekst, Nadzorni odbor akcionarskog društva "Vodovod" Banja Luka, na svojoj 45. redovnoj -ponovljenoj sjednici održanoj dana, 26.02.2021. godine

 

SAZIVA

 

17. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara "Vodovod" a.d. Banja Luka koja će se održati dana, 19.03.2021. godine u 12,00 časova u prostorijama a.d. "Vodovod" (Upravna zgrada) u Ul. 22. aprila br. 2 u Banjoj Luci.
 

Za sjednicu se predlaže sljedeći:

 

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela:
- komisije za glasanje,
- kandidacione komisije,
- zapisničara,
- dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara Društva;
3. Donošenje Odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara Društva;
4. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 20. godišnje sjednice Skupštine akcionara održane dana, 29.06.2020. godine;
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor članova Nadzornog odbora Društva ispred kapitala Grada Banja Luka;
6. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor članova Nadzornog odbora Društva ispred kapitala Grada Banja Luka;
7. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora Društva ispred kapitala Grada Banja Luka;

 

U slučaju da se 17. vanredna sjednica Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati dana, 26.03.2021. godine u 12,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Poziv za 17. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara, objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske, i to: "Glas Srpske" i "Nezavisne novine".
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno na dan, 09.03.2021. godine.
Uvid u materijal za Skupštinu akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12 -14 časova u Upravnoj zgradi "Vodovoda" a.d. u Ul. 22. aprila br. 2, Banja Luka u kancelariji br. 18.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: