Sazivanje 21. redovne sjednice Skupštine akcionara

Datum objave: 24.06.2017. 09:11 / Izvor: Nezavisne novine, 24.06.2017.

"PMP JELŠINGRAD - FABRIKA MAŠINA" A.D. GRADIŠKA

Dana: 22.06.2017. godine

 

Na osnovu člana 38. i 50. Statuta "PMP Jelšingrad - Fabrika mašina" a.d. Gradiška, Upravni odbor "Društva" na 5. (petoj) sjednici, održanoj dana 22.06.2017. godine, donio je Odluku br. 421/17 kojom

 

SAZIVA

21. (dvadeset prvu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara "PMP Jelšingrad - Fabrika mašina" a.d. Gradiška

Član 1.

Saziva se 21. (dvadeset prva) redovna sjednica Skupštine akcionara "PMP Jelšingrad - Fabrika mašina" a.d Gradiška, koja će se održati dana 26.07.2017. godine (srijeda), sa početkom u 11 časova, u prostorijama Društva (sala za sjednice) u Gradišci, Ul. Šeste sanske brigade 3.

Član 2.

Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:

1. Imenovanje radnih tijela Skupštine akcionara:

a) komisije za glasanje,

b) brojači glasova,

c) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,

d) predsjedavajućeg Skupštine;

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje,

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne, 20. redovne sjednice Skupštine akcionara Društva održane 28.07.2016. godine,

4. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2016. god. sa mišljenjem revizora,

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2016. god.,

6. Razmatranje i donošenje odiuke o usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2016. god.,

7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2016. god.,

8. Razmatranje i donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2016. god.,

9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za reviziju računovodstvenih izvještaja za 2017. god.

10. Ostala pitanja.

 

U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice Skupštine akcionara u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovna sjednica Skupštine akcionara će se održati istog dana, 26.07.2017. godine (srijeda), u 12.00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Član 3.

Uvid u materijale za sjednicu Skupštine akcionara akcionari mogu izvršiti i iste preuzeti u prostorijama preduzeća (sala za sjednice), svakog radnog dana u vremenu od 08.30 do 16.00 časova, u upravnoj zgradi Društva, Ul. Šeste sanske brigade 3, u Gradišci, do održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Član 4.

Akcionari mogu glasati lično ili putem punomoćnika. Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom ovlaštenog lica. Pri dolasku na sjednicu Skupštine akcionar daje na uvid identifikacioni dokument sa sli- kom i upisanim JMB (lična karta, pasoš), te rodni list za maloljetno lice koje zastupa po zakonu.

 

UPRAVNA DRUŠTVA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: