Sazivanje 38. redovne Skupštine

Datum objave: 11.02.2021. 08:24 / Izvor: Banjalučka berza, 10.02.2021.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
OLIMPIJSKI CENTAR "JAHORINA" PALE

 

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 75/04 i 78/11), člana 267. i 272. stav 4. i 5. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), Odluke o objavljivanju poziva za ⅩⅩⅩⅤⅠⅠⅠ redovnu Skupštinu akcionara, broj: 935-OC/21 od 05.02.2021. godine, Nadzorni odbor A.D. OC „Jahorina" Pale, objavljuje;

 

POZIV
ZA ⅩⅩⅩⅤⅠⅠⅠ REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

 

Nadzorni odbor A.D. OC „Jahorina" Pale objavljuje Poziv za ⅩⅩⅩⅤⅠⅠⅠ redovnu Skupštinu akcionara za 15.03.2021. godine sa početkom u 12:00 časova u Ruskom domu na Jahorini, Jahorina bb., 71420 Pale.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela za ⅩⅩⅩⅤⅠⅠⅠ redovnu Skupštinu akcionara Društva;
a) Predsjednika Skupštine,
b) Komisije za glasanje, 
c) Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXVⅠⅠ vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2019. godinu - Kontal d.o.o. Banja Luka,
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Društva za 2019. godinu.
5. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti po Finansijskom izvještaju Društva u 2019. godini.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva u 2019. godini.
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu, sa važnijim događajima nakon isteka poslovne godine.
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju i izvještaja o računovodstvu i finansijskom poslovanju A.D. OC „Jahorina" Pale za 2019. godinu.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja za 2021. godinu.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o formiranju poslovne jedinice Društva - Olimpijski bar Jahorina.
11. Razmatranje i donošenje Odluke o formiranju poslovne jedinice Društva - Skijalište „Igrišta" Vlasenica.
12. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dugoročnom okvirnom kreditnom zaduženju, broj: 156SA/20 od 01.06.2020. godine.

Ako se ⅩⅩⅩⅤⅠⅠⅠ redovna Skupština akcionara Društva ne održi 15.03.2021. godine, zbog nepostojanja kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 16.03.2021. godine sa početkom u 12:00 časova sa istim predloženim dnevnim redom, na istoj adresi.
Ovaj poziv objavljuje se na Internet stranici Društva, Banjalučkoj berzi, Dnevnom listu „Večernje novosti" i „EuroBlic", najkasnije 30 dana prije održavanja sjednice.

Poziv za redovnu sjednicu Skupštine i svi skupštinski materijali nalaze se na Internet stranici Društva www.oc-jahorina.com i na Internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com i traje neprekidno od dana objave do dana održavanja Skupštine akcionara.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara, tj. 05.03.2021. godine.
 

Broj: 936-OC/21
Datum: 05.02.2021. godine

 

Predsjednik
Nedeljko Elek

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: