Sazivanje desete vanredne sjednice Skupštine akcionara

Datum objave: 06.07.2017. 11:00 / Izvor: Nezavisne novine, 06.07.2017.

LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE

Akcionarsko društvo

BANjALUKA, Ul. Vuka Karadžića br. 2

 

Broj: 3216-NO/17

Banjaluka, 05.07.2017. godine

 

Na osnovu člana 5. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS", broj 75/049), člana 25. i 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 100/11), te člana 32, stav 1, alineja 4. Statuta "Lutrije Republike Srpske", Nadzorni odbor Preduzeća na prvoj sjednici, održanoj dana 05.07.2017. godine, donosi

 

ODLUKU

o sazivanju desete vanredne sjednice Skupštine akcionara

"Lutrije Republike Srpske" a.d. Banjaluka

 

I

Saziva se deseta vanredna sjednica Skupštine akcionara "Lutrije Republike Srpske" a.d. Banjaluka za dan 21.07.2017. godine (petak), u 12.00 časova, u prostorijama Direkcije Preduzeća, u Ulici Vuka Karadžića br. 2, Banjaluka.

 

II

Za sjednicu je predviđen sljedeći:

 

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skušptine

- predsjedavajućeg Skušptine,

- komisije za glasanje,

- zapisničara;

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa dvanaeste redovne sjednice Skupštine akcionara;

3. Donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Odbora za reviziju "Lutrije Republike Srpske" a.d. Banjaluka;

4. Donošenje odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora "Lutrije Republike Srpske" a.d. Banjaluka ispred Akcijskog fonda RS a.d. Banjaluka i Fonda za restituciju RS a.d. Banjaluka;

5. Donošenje odluke o utvrćivanju kriterijuma za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora "Lutrije Republike Srpske" a.d. Banjaluka ispred Akcijskog fonda RS a.d. Banjaluka i Fonda za restitupiju a.d. Banjaluka;

6. Donošenje Odluke o imenovanju komisije za izbor jednog člana Nadzornog odbora "Lutrije Republike Srpske" a.d. Banjaluka ispred Akcijskog fonda RS a.d. Banjaluka i Fonda za restituciju a.d. Banjaluka;

7. Ostala pitanja.

 

III

U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 28.07.2017. godine sa početkom u 12.00 časova, na istom mjestu. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. 11.07.2017. godine.

Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u Pravnoj službi Preduzeća, svakim radnim danom od 09.00 do 15.00 časova ili preuzeti sa sajta "LutriJe RS www.lutrijars.com

 

IV

Zadužuje se Uprava Preduzeća da poziv za X vanrednu sjednicu Skupštine akcionara "Lutrije Republike Srpske" a.d. Banjaluka objavi u jednom dnevnom listu na teritoriji Republike Srpske.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Rastko Vuković

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: