Sazivanje i održavanje XXII vanredne Skupštine dioničara

Datum objave: 12.07.2017. 08:38 / Izvor: Oslobođenje, 12.07.2017.

Na osnovu člana 229. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", br. 81/15, te člana 40. Statuta "Sarajevostan" d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor "Sarajevostan" d.d. Sarajevo, objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju i održavanju XXII vanredne Skupštine dioničara "Sarajevostan" d.d. Sarajevo

 

Obavještavaju se dioničari "Sarajevostan" d.d. Sarajevo da će se dana 08.08.2017.god. sa početkom u 10,00 sati, održati XXII Skupština dioničara "Sarajevostan" d.d. Sarajevo. Skupština će se održati u Sarajevu, ul. Kolodvorska br. 12.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

Dnevni red

1. Izbor predsjednika Skupštine

2. Izbor dva dioničara za ovjerivače zapisnika

3 Verifikacija Zapisnika sa XXI Skupštine "Sarajevostan" d.d. Sarajevo održane 18.5.2017.god.

4. Usvajanje Plana reorganizacije Društva

5. Donošenje Odluke o promjeni oblika Društva, iz dioničkog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću

6. Usvajanje Statuta "Sarajevostan" društva sa ograničenom odgovornošću "

 

III

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra 30 dana prije datuma održavanja Skupštine*

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.

Dioničar/punomoćnik dužan je najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, prijaviti se Odboru za glasanje, odnosno neposredno ili preporučenom poštom podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine. Uz prijavu se obavezno prilaže fotokopija isprave za identifikaciju podnosioca.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničkog društva daje se u obliku pismene izjave, potpisane od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se dioničkom društvu lično, poštanskom pošiljkom, faxom ili putem e-maila nakasnije do roka koji je određen Statutom. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje u dnevni red naredne Skupštine Društva, kao i izmjenu dnevnog reda, najkasnije osam dana od objavljivanja ovog obavještenja. Uvid u materijale za Skupštinu može se izvršiti u poslovnim prostorijama "Sarajevostan" d.d. Sarajevo u ul. Kolodvorska br. 12 u skladu sa Statutom "Sarajevostan" d.d. Sarajevo.

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: