Sazivanje II (redovne) sjednice Skupštine akcionara

Datum objave: 24.07.2017. 08:41 / Izvor: Nezavisne novine, 24.07.2017.

AD AS

ZVORNIK

Broj: 09/17

Datum: 21.7.2017.

 

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima ("SI. glasnik RS", brojevi: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), Upravni odbor je na sjednici, održanoj 21.7.2017. godine, donio odluku kojom

 

SAZIVA

II (redovnu) sjednicu Skupštine akcionara AD AS Zvornik, koja će biti održana 28.8.2017. godine s početkom u 15 časova u prostorijama direkcije Društva u Zvorniku, Ulica svetog Save br. 3

 

Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

- komisije za glasanje,

- zapisničara i

- dva ovjerivača zapisnika;

2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje;

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika s I redovne sjednice Skupštine;

4. Razmatranje i usvajanje izvješaja o radu Upravnog odbora za 2016. godinu;

5. Razmatranje i usvajanje:

- revizorskog izvještaja za 2016. godinu,

- izvještaja o poslovanju za 2016. godinu,

- finansijskih izvještaja za 2016. godinu;

6. Razmatranje i usvajanje Prijedloga odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara na otkupioca;

7. Razno.

U slučaju da sjednica Skupštine ne bude održana zbog nedostatka kvoruma, nova sjednica Skupštine akcionara biće održana 29.8.2017. godine na istom mjestu s početkom u osam časova.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 18.8.2017. godine.

Obavještavaju se akconari da je, u skladu sa članom 438b Zakona o privrednim društvima ("Si. glasnik RS", brojevi: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) otkupilac Jovan Mitrović iz Zvornika donio odluku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 0,30 KM za jednu akciju.

Materijali za sjednicu Skupštine mogu se dobiti u prostorijama direkcije Društva svakim radnim danom od sedam do 15 časova.

 

 

Upravni odbor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: