Sazivanje redovne godišnje Skupštine akcionara

Datum objave: 15.07.2017. 09:09 / Izvor: Banjalučka berza, 14.07.2017.

HOLDING „DRINATRANS" AD ZVORNIK 


Broj: 02-2300/17
Datum; 14.07.2017 godine

Prijedlog

Na osnovu člana 267. stav 1, člana 272. stav 4 i člana 277. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), i člana 127. stav 1. tačka 3. Statuta Holding „Drinatrans" AD Zvornik broj: 02-2903/11 od 13.07.2011 godine, Upravni odbor Holding „Drinatrans" AD Zvornik, saziva:


REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
HOLDING „DRINATRANS" AD ZVORNIK


I

Redovna godišnja Skupština akcionara Holding „Drinatrans" AD Zvornik saziva se za dan 16. avgusta 2017 godine (srijeda) u prostorijama Holding „Drinatrans" AD Zvornik sa početkom u 12,00 časova.

II

Za skupštinu se predlaže sledeći:

D n e v n i r e d

1) Izbor radnih tjela Skupštine ( Predsjednika Skupštine, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik, članove Komisije za glasanje i zapisničara),

2) Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,

3) Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Holding „Drinatrans" AD Zvornik za 2016 godinu,

4) Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju (završnog računa) Holding „Drinatrans" AD Zvornik za 2016 godinu,

5) Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Holding „Drinatrans" AD Zvornik za 2016 godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za period od 01.01.2016 godine do 31.12.2016 godine,

6) Razmatranje u usvajanje prijedloga odluke o pokriću gubitka Holding „Drinatrans" AD Zvornik ostvarenog u 2016 godini,

7) Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o izboru nezavisnog revizora za eksternu reviziju finansijskih izvještaja Holding „Drinatrans" AD Zvornik za period 01.01.2017 godine do 31.12.2017 godine,

8) Razmatranje i usvajanje Plana i programa rada Holding „Drinatrans" AD Zvornik za 2017 godinu,

9) Tekuća pitanja.

III


Ukoliko se ne ispune uslovi za održavanje Skupštine, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine održaće se 21.08.2017 godine (ponedeljak) u 12,00 časova, bez novog zakazivanja, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

IV

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu Liste akcionara koju izdaje Centralni registar na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara a to je dan 06.08.2017 godine.

V

Materijali po predloženom dnevnom redu Skupštine stavljaju se na uvid u stručnim službama Holding „Drinatrans" AD Zvornik svakim radnim danom od 08,00 14,00 časova.


PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Jeremić Darko s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: