Sazivanje sjednice Skupštine akcionara

Datum objave: 04.07.2017. 09:56 / Izvor: Banjalučka berza, 04.07.2017.

KP "KOMUNALAC" a.d. Foča
Broj: 02-471/17


Datum: 26.6.2017. godine

 

Na osnovu člana 5. Statuta preduzeća "Komunalac" a.d. Foča, Nadzorni odbor preduzeća

 

SAZIVA
SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC" a.d. FOČA

 

Skupština Komunalnog preduzeća "Komunalac" a.d. Foča održaće se dana, 7.8.2017. godine, u 10 časova u prostorijama preduzeća, u ulici Vuka Karadžića 25.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći


DNEVNI RED:

1.Izbor radnih tijela Skupštine:
1.1. Verifikacione komisije i zapisničara
1.2. Podnošenje Izvještaja Verifikacione komisije
1.3. Predsjednika Skupštine
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice
3. Donošenje odluke o imenovanju Nadzornog odbora KP "Komunalac" a.d. Foča
4. Razmatranje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2016. godinu
5. Razmatranje i usvajanje:
5.1. Izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu
5.2. Finansijskog izvještaja Društva za 2016. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2017. godinu
7. Razno

U slučaju da se Skupština akcionara ne održi dana, 7.8.2017. godine, ponovljena Skupština akcionara održaće se dana, 21.8.2017. godine, u 10 časova sa istim dnevnim redom i na istom mjestu.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara dostupni su na uvid akcionarima svakim radnim danom u sjedištu preduzeća.


NADZORNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: