Sazivanje V vanredne sjednice Skupštine akcionara

Datum objave: 23.02.2021. 08:28 / Izvor: Banjalučka berza, 23.02.2021.

»KOMUNALNE USLUGE« AD PRIJEDOR
Broj: 493 /21
Datum: 19.02.2021.

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima ("Službeni Glasnik RS " br. 75/04 i 78/11), člana 304.stav 1.tačka g), člana 268. Zakona o privrednim društvima(,,Službeni Glasnik RS" br.127/2008, 58/2009, 100/2011, 67/2013, 100/2017 i 82/2019) člana 45.stav 1. tačka 4, člana 20.Statuta „Komunale usluge" AD Prijedor, člana 2. stav 1. tačka č) Poslovnika o radu Nadzornog odbora „Komunale usluge" AD Prijedor i Zahtjeva akcionara Grad Prijedor za sazivanje vanredne Skupštine akcionara Društva „Komunale usluge" AD Prijedor broj:02-018-2/21 od 08.02.2021, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 19.02.2021.godine

SAZIVA
V PO REDU VANREDNU SJEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA

Vanredna sjednica Skupštine akcionara »Komunalne usluge« AD Prijedor će se održati dana 10.03.2021. godine u 12.00 časova u upravnoj zgradi Društva, Ulica Kozarska broj 87. Prijedor.

DNEVNI RED

1. Imenovanje radnih tijela: zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i Komisije za glasanje(tri člana).
2. Usvajanje Zapisnika sa IV vanredne Skupštine akcionara privrednog društva »Komunalne usluge« AD Prijedor
3. Donošenje Odluke o poništenju Odluke Skupštine akcionara »Komunalne usluge« AD Prijedor broj: 2717/2020 od 23.10.2020. god.
4. Donošenje Odluke o razrješenju dva člana Nadzornog odbora »Komunalne usluge«AD Prijedor, ispred većinskog akcijskog kapitala Grada Prijedor.
5. Donošenje Odluke o imenovanju dva privremena člana Nadzornog odbora »Komunalne usluge«AD Prijedor, ispred većinskog akcijskog kapitala Grada Prijedor, u svojstvu vršioca dužnosti.
6. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor i imenovanje dva
člana Nadzornog odbora »Komunalne usluge« AD Prijedor, ispred većinskog akcijskog kapitala Grada Prijedor.
7. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje dva
člana Nadzornog odbora »Komunalne usluge« AD Prijedor ispred većinskog akcijskog kapitala Grada Prijedor.
8. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za provođenje konkursa za izbor dva
člana Nadzornog odbora »Komunalne usluge« AD Prijedor, ispred većinskog akcijskog kapitala Grada Prijedor.
9. Razno

NADZORNI ODBOR

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: