Sazivanje vanredne sjednice Skupštine akcionara

Datum objave: 26.12.2019. 08:39 / Izvor: Nezavisne novine, 26.12.2019.

POZIV ZA VANREDNU SJEDNICU SКUPŠTINE AКCIONARA "METAL" A.D. BANJALUКA

 

Na osnovu rješenja Osnovnog suda u Banjaluci broj 57 0 Ip 126783 18 Ip od 17.09.2018. godine, donesenog radi izvršenja rješenja istog suda broj 57 0 V 107099 13 V od 07.02.2014 godine, od suda imenovani privremeni zastupnik saziva vanrednu sjednicu Skupštine akcionara "Metad" a.d. Banjaluka, koja će se održati dana 13.01.2020 godine, u 08.30 sati, u Banjaluci u sali za sastanke hotela "Vidović" u Ulici Ivana Franje Jukića, broj 11. Vanredna sjednica Skupštine akcionara saziva se po nalogu suda. Dnevni red sjednice, u skladu sa postavljenim prijedlogom:

 

1. imenovanje zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i komisije za glasanje od tri člana;

2. razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodno održane sjednice Skupštine akcionara;

3. donošenje odluke o razrješenju svih članova Upravnog odbora;

4. donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora;

5. donošenje odluke o poništenju odluka Upravnog odbora i direktora o prodaji poslovnog prostora u Beogradu, Ulica vojvode Milenka, broj 7.

Pravo učešća i glasa na sjednici Skupštine akcionara imaju akcionari koji se nalaze na listi akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara.

Za slučaj da ne bude kvoruma za održavanje vanredne sjednice Skupštine akcionara, ponovljena vanredna sjednica Skupštine akcionara "Metal" a.d. Banjaluka zakazuje se za 13.01.2020. godine, u 09.00 sati, na istom mjestu gdje je zakazana vanredna sjednica Skupštine akcionara.

 

Privremeni zastupnik Milan Marinković

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: