Sazivanje vanredne Skupštine

Datum objave: 24.06.2017. 08:32 / Izvor: Dnevni list, 24.06.2017.

POZIV NA VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA „AUTOCOMERC" D.O.O. BIHAĆ

 

Na osnovu člana 335. i 337. Zakona o privrednim društvima FBiH („Službene novine Federacije BiH" broj: 81/15) i člana 44. Statuta Društva, Alijagić Adnan, direktor „AUTOCOMERC" d.o.o. Bihać, saziva:

 

VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

 

„AUTOCOMERC" d.o.o. Bihać, sa sjedištem u Bihaću u ulici V. Korpusa br. 26, (u daljnjem tekstu: Društvo), dana 08.07.2017. godine s početkom u 09,00 sati u sjedištu Društva.

 

I             

Za Skupštinu predlaže se sljedeći dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnosti članova Društva,

2. Utvrdivanje i usvajanje dnevnog reda,

3. Usvajanje Zapisnika sa sjednice Skupštine Društva,

4. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na prodaju nekretnina koje su u vlasništvu Društva, suglasnost direktoru za zakljucenje predugovora kao i kupoprodajnog ugovora, te davanje saglasnosti kupcu za eventualno zalaganje nekretnina i poduzimanje drugih pravnih radnji u vezi provodenja postupka kupoprodaje.

II            

Prilozi:

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prodaju nekretnina u vlasništvu Društva, saglasnost direktoru za zaključenje predugovora, kao i kupoprodajnog ugovora, te davanje saglasnosti kupcu za eventualno zalaganje nekretnina i poduzimanje drugih pravnih radnji u vezi provodenja postupka kupoprodaje.

III           

Pravo sudjelovanja na Skupštini imaju svi članovi Društva odnosno njihovi punomoćnici koji su do dana održavanja Skupštine dužni predati uredno ovjerenu punomoć od strane Notara ili Uprave Društva.

IV          

Ako na sazivanoj Skupštini ne bude potrebnog kvoruma, naredna Skupština bez posebnog sazivanja održati će se s istim dnevnim redom u isto vrijeme i na istom mjestu za 15 dana.    ,

 

Autocomercd.o.o. Bihać

Član Uprave-direktor: Adnan Alijagić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: