Sazivanje XXI (dvadeset prve) vanredne Skupštine

Datum objave: 07.01.2020. 08:34 / Izvor: Oslobođenje, 07.01.2020.

Na osnovu Odluke direktora JP "Karaula" d.o.o. Kladanj broj 03-02/20. od 06.01.2020. godine, Uprava preduzeća objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XXI (dvadeset prve) vanredne Skupštine JP "Karaula" d.o.o. Kladanj »,

 

Dvadeset prva vanredna Skupština JP "Karaula" d.o.o. Kladanj, održat će se dana 23.01.2020. godine, sa početkom u 13:00 sati u prostorijama JP "Karaula" d.o.o. Kladanj, ul. Kladanjske brigade br. 3.

Za dvadeset prvu (XXI) vanrednu Skupštinu predložen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa dvadesete (vanredne) sjednite Skupštine JP "Karaula" d.o.o. Kladanj održane dana 27.06.2019. godine,

2.Izbor radnih tijela Skupštine,

3. Donošenje odluke o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora JP "Karaula" d.o.o. Kladanj i

4. Tekuća pitanja

Skupštinu JP "Karaula" d.o.o. Kladanj čini državni službenik koga je imenovalo Općinsko vijeće Kladanj u ime osnivača Općine Kladanj.

Radu Skupštine prisustvovat će član Nadzornog odbora i Uprava preduzeća.

Član Skupštine dužan je najkasnije 3 (tri) dana prije održavanje Skupštine, prijaviti se Odboru za glasanje, odnosno neposredno ili preporučenom poštom, podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine. Odbor za glasanje izdat će potvrdu o prijavi za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, koju učesnik u radu Skupštine, obavezno predaje Odboru za glasanje, najkasnije 30 minuta prije početka rada Skupštine. Bliže informacije se mogu dobiti na telefon 035 622 210.

 

JP "KARAULA"D.O.O. KLADANJ 

           

Direktor

Dragana Čaušević, dipl. ing. sr.

 

Broj: 03-02-1/20.

Datum, 06.01.2020. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: