Sazivanje XXXI (redovne) sjednice Skupštine akcionara

Datum objave: 21.07.2017. 08:58 / Izvor: Glas Srpske, 21.07.2017.

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br: 75/04 i 78/11), i članova 18. i 43. tačka g) Statuta Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva, dana 7.7.2017. godine

 

SAZIVA

XXXI (redovnu) sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banjaluka

 

Skupština će se održati 25.8.2017. godine (petak) sa početkom u 11 časova u pristanišnoj zgradi Aerodroma Banjaluka u Mahovljanima.

Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći

 

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara, komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika),

2. Razmatranje Izvještaja komisije za glasanje,

3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXX Skupštine akcionara,

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2016. godinu,

5. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog godišnjeg izvještaja Društva za 2016. godinu,

6. Razmatranje i usvajanje finansijskih i konsolidovanog finansijskog izvještaja Društva za 2016. godinu,

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu,

8. Drnošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2016. godinu,

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Društva za 2016. godinu i

10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu.

Pravo učešća i pravo glasa akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na dan 15.8.2017. godine.

Poziv i prijedlog odluka objavljuju se na internet sajtu Banjalučke berze i internet sajtu Društva, a poziv se objavljuje i u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Blic RS".

U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istoga dana (25.8.2017. godine) u 14 časova, na istom mjestu, i sa istim dnevnim redom.

Obavještavaju se akcionari i punomoćnici akcionara da su se dužni prijaviti pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.

 

Broj: 01-10/17

Datum: 7.7.2017.

 

PREDSJEDNIK

NADZORNOG ODBORA

Zoran Injac, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: