Usluge nadzornog organa-inženjera nad implementacijom ugovora o inženjeringu, nabavci i izgradnji- EPC ugovor (po sistemu ključ u ruke) za termoeletranu Banovići, blok 1-350MW broj: 1669/15 od 24.11.2015.g.

Datum objave:13.09.2019. 13:52 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.09.2019.


OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

565-1-2-70-5-364/19


Broj obavještenja o nabavci 565-1-2-70-3-4/19

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVIĆI " DD BANOVIĆI
IDB/JIB 4209329530001
Kontakt osoba Mirela Zejnilović
Adresa Armije Bosne i Hercegovine 52
Poštanski broj 75290 Banovići (bhp sa)
Općina/Grad Banovići
Telefon (035) 870-600
Faks (035) 875-166
Elektronska pošta direktor@rmub.ba
Internet adresa www.rmub.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

USLUGE NADZORNOG ORGANA-INŽENJERA NAD IMPLEMENTACIJOM UGOVORA O INŽENJERINGU, NABAVCI I IZGRADNJI-
EPC UGOVOR (po sistemu "Ključ u ruke") ZA TERMOELETRANU BANOVIĆI, BLOK 1-350MW BROJ: 1669/15 OD 24.11.2015.g

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 71520000-9 Usluge građevinskog nadzora


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

dato u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dato u TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u TD

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1. STEAG ENERGY SERVICES GMBH DE 811 118 619 Essen Germany


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

13984301,85

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

19.8.2019.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

13984301,85

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

13984301,85

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

V 3. Dodatne informacije

Ugovor je zaključen sa grupom ponuđača (STEAG ENERGY SERVICES GMBH, ESSEN NJEMAČKA, INSTITUT IGH DD ZAGREB
HRVATSKA, SGS BEOGRAD DOO BEOGRAD SRBIJA ) čiji je lider STEAG ENERGY SERVICES GMBH, ESSEN NJEMAČKA.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
565-1-2-70-5-364/19
PODIJELI: